• OBJEDNANÉ stolní kalendáře si můžete vyzvednout před mší sv. v sakristii.

 • ORATOŘ PRO DĚTI dnes NENÍ jsou PRÁZDNINY.

 • PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH je 2.11. v pondělí. Sejdeme se k dušičkové pobožnosti na hřbitově v DP v 16.00hod. Vezměte si s sebou, prosím, kancionál a svíci. Mše sv. bude v kostele v 17.00.

   

 • PLNOMOCNÉ ODPUSTKY přivlastnitelné našim zemřelým lze získat 1.a 2. 11. v kostele a 2.11.-8.11.na hřbitově při splnění tří obvyklých podmínek (sv. smíření, Eucharistie na tento úmyslmodlitba na úmysl Sv.otce) a modlitbě za zemřelé.

   

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU je v pondělí 2.11. ve 20.00 h na faře.

 • SPORT je ve středu 1.11. ve 20.00 h se bude hrát florbal. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!!! Vstupné je 50 Kč.

 • V první pátek v měsíci 6.11. bude mše sv. v 18.00 v kostele.

 • FARNÍ KAFE bude už příští neděli 11.10. po obou mších svatých. Přinesené dobroty z vašich kuchyní budou náležitě oceněny a snědeny!!

   

 • DUCHOVNÍ OBNOVA na téma:“Císařovo císaři a Boží Bohu“ bude 14.11.2009. Přednáší RNDr. P.Josef Šplíchal,SDB. Prosím, zájemci, zapište se na seznam na stolku s dary. Pokud počet přihlášených do konce října přesáhne 20, bude DO v Klubu ÚMČ Praha-DP, jinak bude na faře.

 

 • POZOR VELMI DŮLEŽITÉ!!!

 

DEN FARNOSTI V se koná v sobotu 12.12. od 12.00-18.00h v Dolních Počernicích v prostorách blízkého pivovaru, v horní části zvané Špejchar. Naše setkání bude zahájeno ve 12.00 h společným obědem, dále bude ve 14h pokračovat výstavou o kardinálovi Š. Trochtovi – mučedníkovi dvou totalitních režimů. Pak bude následovat prezentace a průřez činností v naší farnosti. Náš program bude zakončen společnou mší sv., která začne v 17.00 h v prostorách špejcharu v pivovaru. Zpěv a hudba bude v podání DPCHS.

Všichni jste ke společnému posezení a občerstvení co nejsrdečněji zváni!!!!

Napsat komentář

Musíte být přihlášený k napsání komentáře.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti