Církevní slavnosti a svátky, přehled bohoslužeb a akce ve farnosti

pátek 12. 4. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 14. 4.

18.30

10.00

Květná neděle (6. neděle postní)
Mše svatá – průvod s ratolestmi

Mše svatá – průvod s ratolestmi (od kříže před farou)

čtvrtek 18.4.

Zelený výlet“ pro děti (podrobnější informace najdete včas v kostele)

čtvrtek 18.4. 18.00

ZELENÝ ČTVRTEK – Mše svatá na památku Poslední večeře Páně

pátek 19.4. 18.00

VELKÝ PÁTEK – Velkopáteční obřady

sobota 20.4. 20.00

BÍLÁ SOBOTA – Slavnostní obřady Velké noci
Po obřadech následuje velikonoční AGAPÉ na faře

   

NEDĚLE 21. 4.

Pozor, jen v 10.00

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Mše svatá s žehnáním pokrmůDětská bohoslužba

pondělí 22. 4. 8.30

Mše svatá – Pondělí velikonoční

úterý 23. 4.

Svátek sv. Vojtěcha

čtvrtek 25. 4.

Svátek sv. Marka, evangelisty

pátek 26. 4. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 28. 4.

18.30

10.00

2. neděle velikonoční – Svátek Božího milosrdenství

Mše svatáUdělování svátosti pomazání nemocných pro starší a nemocné věřící

Mše svatáUdělování svátosti pomazání nemocných pro starší a nemocné věřící

pondělí 29. 4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

úterý 30. 4.

Setkání u ohně na farní zahradě od 18.00 (Sledujte ohlášky, zda se akce uskuteční)

pátek 3. 5. 18.00

Mše svatá – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů (první pátek v měsíci)

   

NEDĚLE 5. 5.

18.30

10.00

3. neděle velikonoční

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

pátek 10. 5. 18.00

Mše svatá

sobota 11. 5.

Pouť farnosti (pokud se uskuteční) – odjezd autobusem z D. Počernic

   

NEDĚLE 12. 5.

18.30

10.00

4. neděle velikonoční (Den matek)

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáFarní „akafé“

úterý 14. 5.

Svátek sv. Matěje

čtvrtek 16. 5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

pátek 17. 5. 18.00

Mše svatá

   

NEDĚLE 19. 5.

18.30

10.00

5. neděle velikonoční

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatáDětská bohoslužba s následným „akakaem“

pátek 24. 5. 18.00

Noc kostelů

pátek 24. 5.

Pro salesiánskou rodinu slavnost P. Marie, Pomocnice Křesťanů

sobota 25. 5.

Brigáda farnosti

   

NEDĚLE 26. 5.

18.30

10.00

6. neděle velikonoční (oslavíme slavnost P. Marie, Pomocnice Křesťanů)

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatá s prvním svatým přijímáním dětíFarní „akafé“

čtvrtek 30.5. 18.00

Mše svatáSlavnost Nanebevstoupení Páně

pátek 31. 5. 18.00

Mše svatá – Svátek Navštívení Panny Marie

   

NEDĚLE 2. 6.

18.30

10.00

7. neděle velikonoční

Mše svatáFarní „akafé“

Mše svatá Farní „akafé“

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti