• Předání farnosti novému administrátorovi P. Pavlu Čápovi SDB proběhne v neděli 5.9. při mších sv. v 8.30 a v 10.30 které budou slouženy od obou kněží. Na začátku mše sv. v 8.30 bude přítomen P. M. Cúth, vikář IV. pražského vikariátu a na začátku mše sv. v 10.30 dojde k převzetí vedení farnosti i salesiánské komunity za přítomnosti provinciála P. P. Vaculíka SDB a emeritního ředitele P. J. Šplíchala SDB.

 

  • Rozloučení s naším stávajícím administrátorem s P. Pavlem Hertlem SDB bude 5.9. v 16.00 na farní zahradě (s plánovaným občerstvením). Všichni jste srdečně vítáni!

Napsat komentář

Musíte být přihlášený k napsání komentáře.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti