• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKAse koná 2.1 – 9.1. 2011. Děti i dospělí, přijďte koledovat po Dolních Počernicích. Navážete na pěknou – už 4 letou tradici, potěšíte srdce místních obyvatel, užijete si zábavu i mráz :-)), získáte finanční prostředky pro charitativní projekty i pro naši farnost. Podrobnosti najdete na nástěnce v kostele. Zájemci o koledování, napište se do seznamu na stolku s obětními dary.
  • SPORT – bude v novém roce ve středu 4.1. a bude začínat fotbalem ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
  • BENEFIČNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER POČERNICKÝCH FARNOSTÍ se bude konat v sobotu 14.1. v 19.00 v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. Lístky si můžete koupit v kostele nebo na faře. Cena vstupného je 150,- pro dospělého ke stolu, 70,- na stání a 200,- do salonku. Plakát s pozvánkou a informacemi jsou na dveřích kostela a na stolku s dary. Dary do tomboly můžete nosit do kostela nebo k paní Stárkové, která bydlí naproti hotelu Svornost. Letošní ples je benefiční a koupí lístku přispějete na opravu varhan! Všem předem děkujeme!
  • KASIČKA NA OPRAVU VARHAN je na stolku s dary. Všem dárcům děkujeme!!!
  • ROZPIS BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH je na bráně kostela a na stolku s dary k rozebrání. Všechny novinky i rozpis vánočních bohoslužeb najdete také na našem farním webu na adrese: www.farnost-dolni-pocernice.cz
  • 8.1. v neděli bude sloužit obě mše sv. salesiánský novokněž Petr Zelinka

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti