• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se koná 2.1. – 9.1. 2011. Kdo má zájem o koledování tuto neděli od 14h v Dolních Počernicích, ať se hlásí u M. Krňávkové.
  • FARNÍ (A)KAFÉ je tuto neděli 8. 1. po obou mších svatých. Těšíme na vás a na vaše dobroty.
  • SPORT – ve středu 11.1. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
  • KASIČKA NA OPRAVU VARHAN je na stolku s dary. Všem dárcům děkujeme!!! Na varhany se již vybralo 16 391,- Kč.
  • FARNÍ (A)KAKAO je příští neděli 15. 1. Těšíme na vás!
  • ÚKOL PRO DĚTI na příští neděli 15. 1.: přineste si sluneční brýle.
  • Na neděli 29.1. se přesouvá slavnost sv. Jana Bosca.
  • 19.1.-16.2 odjíždí J. Mikeš do Indie, kde bude putovat po stopách českého misionáře dona Meda.

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti