• Mše sv . tuto něděli v 8.30 začíná v kostele. Druhá mše sv.na Květnou neděli v 10.00 začíná u fary u kříže na křižovatce.
  • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 2.4. ve 20.00 na faře.
  • SPORTve středu 4. 4.se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
  • Mše sv. na první pátek v měsíci bude 6.4. v kostele v 18.00.
  • ÚKOL PRO DĚTI : nezapomeňte si vzít na stolku s dary ústřižek z evangelia a nalepit do postní mapy.
  • Prosíme dobrovolníky lektory o čtení na sobotu. Zapište se do tabulky na stolku s dary.
  • Na adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu se můžete zapisovat na stolku s dary.
  • Rozpis bohoslužeb o Velikonocích je k rozebrání na stolku s dary.
  • FARNÍ AKAFE bude příští neděli 8.4. po obou mších sv. na faře.
  • DÁMSKÁ FARNÍ JÍZDA se uskuteční v sobotu 9.6. na Sázavě. Poplatek na osobu je 190,- Kč. Podle počtu zájemkyň, bude potřeba do konce dubna objednat lodě. Zájemkyně, zapisujte se na stolku s dary, kde najdete další podrobnosti.
  • FARNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII: termín 16.7.- 24.7. – zájemci hlaste se P. Čápovi.

 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH

1.4. Květná neděle : 8.30; 10.00 /“10.00“mše svatá, průvod s ratolestmi od fary/

5.4. Zelený čtvrtek: 18.00 /slavnostní mše svatá s umýváním nohou/

6.4. Velký pátek: 18.00 /velkopáteční obřady/

7.4. Bílá sobota:9.00 – 16.00 /adorace u Božího hrobu/

7.4. Vigilie – noc Zmrtvýchvstání:20.00 – 22.15/Velikonoční vigilie /;22.30 – 24.00 /Velikonoční AGAPÉ na faře/

8.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:8.30/růženec/;9.00/mše svatá s žehnáním pokrmů/

9.4. Pondělí velikonoční: 8.30 /mše svatá s žehnáním pokrmů/

15.4.  2.neděle velikonoční:8.30; 10.00

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti