• PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v úterý 8.3. ve 20.00 na faře.
  • Na Popeleční středu je 9.3.  mše sv. v kostele v 18.00
  • SPORT – ve středu 9.3. se hraje florbal v tělocvičně ZŠ od 20.00 – 21.30. Všichni jsou srdečně zváni.
  • FARNÍ A KAFE je příští neděli 13.3. po obou mších svatých. Přinesené dobroty z vašich kuchyní budou náležitě oceněny a snědeny!!
  • AKTUALIZACE SVÁTKŮ A NAROZENIN.

PROSÍME VŠECHNY ZÁJEMCE , KTEŘÍ CHTĚJÍ, ABY SE PŘIPOMÍNALO DATUM JEJICH SVÁTKU A NAROZENIN PŘI OHLÁŠKÁCH V KOSTELE, ABY SI VYHLEDALI SVÉ DATUM V SEZNAMU NA STOLKU S DARY A POTVRDILI SPRÁVNOST ÚDAJŮ A SOUHLAS SVÝM PODPISEM.

POKUD JSTE NENAŠLI SVÉ JMÉNO V DANÉM MĚSÍCI, KDY MÁTE SVÁTEK NEBO NAROZENINY PŘIPIŠTE SE A PODEPIŠTE SE NA VOLNÝ ŘÁDEK.

  • POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA je v sobotu 2.4. od 9.00 -13.00 na téma: hlubší pohled na svátost smíření a povede ji P. Pavel Čáp. Ve 13.00 se bude podávat společný oběd.
  • POSTNÍ ÚKOL PRO DĚTI: vem si na stolku s dary postní kalendář a vybarvený a vystřižený ho přineseš 17.4. na květnou neděli. Přivítáš s ním Pána Ježíše, který bude vjíždět do Jeruzaléma. Nezapomeň si palmový list podlepit dřívkem nebo špejlí, aby se ti sním dobře mávalo. Postní kalendář si můžeš najít na těchto stránkách v rubrice dětské bohoslužby a můžeš si ho i vytisknout.
  • TEXTY O IKONĚ P. MARIE na stolku s dary a ke stažení na webových stránkách farnosti.
  • FARNÍ POUŤ DO KONČIN U LITOMYŠLE se bude konat v sobotu 21.5. Pojedeme se podívat do Litomyšle, tam kde v sočasné době působí náš bývalý administrátor P. Pavel Hertl a navštívíme nedaleké poutní místo Končiny.

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti