OZOR ZMĚNA!!! je trvale posunuta druhá nedělní mše sv. na 10.00.

SPORT – ve středu 9.2. se hraje fotbal v tělocvičně ZŠ od 20.00 – 21.30. Všichni jsou srdečně zváni.

FARNÍ Á KAFE je přístí neděli 14.2. po obou mších svatých. Přinesené dobroty z vašich kuchyní budou náležitě oceněny a snědeny!!

NEZBEDA salesiánský časopis pro děti – školáky a předškoláky. Udělejte svým dětem radost . Kupte jim Nezbedu pro školáky, který obsahuje přílohou pro jejich mladší sourozence, kteří do školy ještě nechodí. Nové číslo i starší čísla najdete na stolu u nástěnky vzadu v kostele.

AKTUALIZACE SVÁTKŮ A NAROZENIN.
PROSÍME VŠECHNY ZÁJEMCE , KTEŘÍ CHTĚJÍ, ABY SE PŘIPOMÍNALO DATUM JEJICH SVÁTKU A NAROZENIN PŘI OHLÁŠKÁCH V KOSTELE, ABY SI VYHLEDALI SVÉ DATUM V SEZNAMU NA STOLKU S DARY A POTVRDILI SPRÁVNOST ÚDAJŮ A SOUHLAS SVÝM PODPISEM.
POKUD JSTE NENAŠLI SVÉ JMÉNO V DANÉM MĚSÍCI, KDY MÁTE SVÁTEK NEBO NAROZENINY PŘIPIŠTE SE A PODEPIŠTE SE NA VOLNÝ ŘÁDEK.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude na téma eucharistie a povede jí P. P.Čáp SDB.
Termín bude upřesněný při ohláškách.

FARNÍ POUŤ DO KONČIN U LITOMYŠLE se bude konat v sobotu 21.5. Pojedeme se podívat do Litomyšle, tam kde v sočasné době působí náš bývalý administrátor
P. P. Hertl a navštívíme nedaleké poutní místo Končiny. Na stolku s dary se už můžete zapisovat. Koncem března oznámíme podrobný program i cenu.

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti