• SPORT – ve středu 13.4. bude florbal od 20.00 – 21.30 v tělocvičně ZŠ.

 

 • FARNÍ A KAFE je tuto neděli 10.4. po obou mších svatých. Přinesené dobroty z vašich kuchyní budou náležitě oceněny a snědeny!!

 

 • AKTUALIZACE SVÁTKŮ A NAROZENIN

Prosíme všechny zájemce , kteří chtějí, aby se připomínalo datum jejich svátku a narozenin při ohláškách v kostele, aby si vyhledali své datum v seznamu na stolku s dary a potvrdili správnost údajů a souhlas svým podpisem.

 • POSTNÍ ÚKOL PRO DĚTI: přijít s vybarveným a vystřiženým postním kalendářem 17.4. na květnou neděli deset minut před začátkem bohoslužby v 9.50 ke kříži u fary.

 

 • Dopolí vyjde 17.4. Prosíme o zaslání vašich příspěvků na dopoli@email.cz do 13.4.

 

 • TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ proběhne 10.4.-17.4. Pro ty, kdo se budou chtít do motliteb zapojit, jsou připraveny brožůrky s texty modliteb na stolku s dary.
 • Karmelitánské nakladatelství začalo vydávat čtvrtletně bezplatný přehled četby laického breviáře. Ukázku máte na stolku s dary. V případě vašeho zájmu o jeho odběr se napište na seznam.

 • FARNÍ POUŤ DO KONČIN U LITOMYŠLE se bude konat v sobotu 21.5. Pojedeme se podívat do Litomyšle tam, kde v sočasné době působí náš bývalý administrátor P. P. Hertl a navštívíme nedaleké poutní místo Končiny.

 

 • Informace o ZELENÉM VÝLETU jsou na stolku s dary.

   

 • NÁCVIK MINISTRANTŮ bude : na Zelený čtvrtek v 17.15, na Velký pátek v 17.15, na sobotní Vigilii v 18.30.

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti