• MÁJOVÁ POBOŽNOST bude každou květnovou neděli po ranní mši sv. v 8.30 h a v každou květnovou sobotu v 19.00h v kostele.

 

 • ORATOŘ PRO DĚTI je dnes od 14.00 h.

   

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU je v pondělí 4.5. ve 20.00 h na faře.

 • PARAFA je v úterý 5.5. v 19.00 h na faře.

 

 • SPORT ve středu 6.5. ve 20.00 h se bude hrát florbal. Všichni zájemci jsou zváni!!!Vstupné 50Kč.

 

 • MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA bude příští v neděli 10.5. na faře od 9.30 h. Rodiče dětí mohou počkat na faře a občerstvit se.

 

 • FARNÍ KAFE bude příští neděli 10.5. po obou mších svatých. Přinesené dobroty z vašich kuchyní budou náležitě oceněny a snědeny!!

 

 • MAMINKY S DĚTMI budou na fařeúterý 12.5. v 16.00 h.

 

 • FARNÍ POUŤ bude v sobotu 16.5. Pojedeme do Nepomuku, rodiště svatého Jana Nepomuckého. Tento rok uplynulo 280 let od jeho kanonizace. Pozor při platbě do 3.5. je cena za dopravu pouze: 250Kč/150 Kč, jinak 300Kč/200Kč

   

 • Žehnání sochy sv. J. Nepomuckého v Dolních Počernicích v neděli 17.5. v 16.30 biskupem P. K.Herbstem SDB. Bude připraven program – promítání filmu od P.M.Herolda o sv.J. Nepomuckém a posezení s biskupem K.Herbstem.

 

 

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti