• Májová pobožnost se bude konat 15min. před každou květnovou nedělní mší sv. /desátek růžence + myšlenka o P.M./.
  • Čarodějnice na farní zahradě budou v pondělí 30.4. v 18.00 bez programu pouze s ohněm. Přineste si s sebou něco na opékání a dobrou náladu.
  • SPORT – ve středu 2.5. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
  • Pastorační rada farnosti se sejde ve čtvrtek 3.5. ve 19.00 na faře.
  • Mše sv. na první pátek v měsíci bude 4.5. v kostele v 18.00.
  • Zájemci o farní dovolenou se můžou zapisovat na seznam na stolku s dary, kde najdou další informace.
  • POUŤ FARNOSTI k trapistkám do Poličan se uskuteční v sobotu 19.5. Předpokládaná cena na osobu bude 130,- Kč, pokud pojedeme vlastními auty.Ti kdo nemají vlastní dopravní prostředek a rádi by na pouť jeli, ať se napíší na seznam a připíší bez auta. Pokud bude hodně zájemců, kteří by se nedopravili svým vozem, tak zajistíme autobus. Ti kdo se můžou dopravit vlastním vozem a měli by volné místo v autě, prosíme o poznámku v seznamu zájemců.Vzadu v kostele je seznam pro zájemce s podrobným programem.
  • PÁNSKÁ FARNÍ JÍZDA bude v sobotu 26.5. Podrobnosti najdete vzadu na stolku v kostele, kde se můžete zapsat.
  • DÁMSKÁ FARNÍ JÍZDA se uskuteční v sobotu 9.6. na Sázavě. Zájemkyně, zapisujte se do konce dubna na seznam vzadu v kostele na stolku, tam najdete další podrobnosti.

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti