• KATOLICKÝ TÝDENÍK podražil, jeden výtisk stojí 13,- Kč.
  • SPORT – ve středu 1.2. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
  • Mše sv. na první pátek v měsíci bude 3.2. v kostele v 18.00.
  • DUCHOVNÍ OBNOVAproběhne v sobotu 10.3. na faře. Přednášet bude
  • P. Pavel Čáp na téma: půst. Zájemci, napište se na seznam na stolku s dary.
  • Celkem se na varhany vybralo 33784,- Kč. V této částce je započítán výtěžek z našeho benefičního plesu, který je 12.376,- Kč. Všem dárcům a organizátorům plesu velice děkujeme!

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti