• PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v úterý 5.4. ve 20.00 na faře.

 

  • SPORT – ve středu 6.4. bude fotbal od 20.00 – 21.30 v tělocvičně ZŠ.

 

  • FARNÍ A KAFE je příští neděli 10.4. po obou mších svatých. Přinesené dobroty z vašich kuchyní budou náležitě oceněny a snědeny!!

 

  • AKTUALIZACE SVÁTKŮ A NAROZENIN

Prosíme všechny zájemce , kteří chtějí, aby se připomínalo datum jejich svátku a narozenin při ohláškách v kostele, aby si vyhledali své datum v seznamu na stolku s dary a potvrdili správnost údajů a souhlas svým podpisem.

  • POSTNÍ ÚKOL PRO DĚTI: vem si na stolku s dary postní kalendář a vybarvený a vystřižený ho přineseš 17.4. na květnou neděli. Podrobnosti najdeš na nástěnce – ovoce Ducha svatého. Postní kalendář je také ke stažení na našich webových stránkách: www.farnost-dolni-pocernice.cz v rubrice dětské bohoslužby.

 

  • PASTORAČNÍ RADA se sejde ve čtvrtek 7.4. v 19.00 u Kvaltinů. Návrh projednávaných body máte na nastěnce s tiskem.

 

  • Dopolí vyjde 17.4. Prosíme o zaslání vašich příspěvků na dopoli@email.cz nebo  havranuv@email.cz do 11.4.

 

  • FARNÍ POUŤ DO KONČIN U LITOMYŠLE se bude konat v sobotu 21.5. Pojedeme se podívat do Litomyšle tam, kde v sočasné době působí náš bývalý administrátor P. P. Hertl a navštívíme nedaleké poutní místo Končiny.

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti