• V úterý1. 11. je Slavnost všech svatých, v kostele bude v 18.00 mše svatá.

 

  • Ve středu 2.11. je Památka všech věrných zemřelých. Mše svatá s pomazáním nemocných bude v kostele v 18.00./Pomazání nemocných se uděluje vážně nebo trvale nemocným lidem a starým lidem./

Od 16.00 bude možnost svátosti smíření v kostele.

V 17.00bude dušičková pobožnost na hřbitově, přineste si, prosím, kancionál a svíčku. Dále bude v kostele po skončenípobožnosti možnost svátosti smíření.

 

  • SPORT – ve středu 2.11. bude fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si s námi zasportovat. Vstupné je: 50 Kč pro dospělé, 20 Kč pro studenty.

 

  • MŠE SV. V PÁTEK 4.11. bude v 18.00 v kostele.

 

  • Mladí, kteří mají zájem o PŘÍPRAVU NA BIŘMOVÁNÍ , ať přijdou v neděli 6.11.v 19.00 na faru.

 

  • Po mši svaté minulou neděli se při akci misijní koláč vybralo 1311 Kč na misie. Finanční obnos pošleme na misie v Bulharsku spolu s 2140 Kč vybranými při mši svaté.

 

  • NOVÝ ROZPIS BREVIÁŘE PRO LAIKY je na stolečku s dary pro ty, kteří si ho objednali.

 

  • LITURGICKÉ KALENDÁŘE na rok 2012 jsou k zakoupení na stolku s dary za 40 Kč.

 

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti