• DOPOLÍ vyjde v neděli 25.9. Uzávěrka vašich příspěvků je do středy 21.9.

 

  • FARNÍ (A)KAKAO PRO RODINY S DĚTMI je tuto neděli 18. 9. po dětské bohoslužbě na faře. Toto setkání je přímo určené pro všechny rodiny s dětmi, které přijdou na dětskou bohoslužbu, aby se mohli jak děti, tak rodiče vzájemně seznámit a popovídat. Těšíme se na vás!!!

 

  • Rodiče, kteří mají zájem o PŘÍPRAVU NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ pro své děti, hlaste se u P. P. Čápa.

 

  • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná ve středu 28.9. Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5.15 a ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15. Pozvánku najdete na stolku s dary.

  

  • LITURGICKÉ KALENDÁŘE na rok 2012 jsou k zakoupení na stolku s dary za 40 Kč.

 

  • MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE začne u nás ve farnosti v září. Všichni, kteří mají zájem se do ní zapojit, ať se přihlásí paní Haně Valentové (tel. 604361556), která jim oznámí podrobnější informace.

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti