• Mše sv. budou od začátku školního roku v 8.30 a v 10.00.

  

  • Brigáda v kostele – je potřeba namontovat zpět provizorní stěnu z dřev. desek. V září bude pokračovat další etapa odkrývání fresek.

 

  • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 5. 9. ve 20.00 na faře.

 

  • PARAFA se sejde tento čtvrtek 8. 9. v 19.00 na faře.

 

  • FARNÍ (A)KAFÉ bude příští neděli 11. 9. Těšíme na vás a na vaše dobroty.

 

  • FARNÍ (A)KAFÉ PRO RODINY S DĚTMI bude v neděli 18. 9. po dětské bohoslužbě. Všechny rodiče a hlavně děti jsou srdečně zváni!!

 

  • Zájemci o CD s fotkama z návštěvy pana arcibiskupa, napište se na seznam na stolku s dary. Fotky jsou k nahlédnutí u seznamu. Zapsaní zájemci mají připravené CD a krabičku na zaplacení na stolku s dary.

 

  • LITURGICKÉ KALENDÁŘE na rok 2012 jsou k zakoupení na stolku s dary za 40 Kč.

 

  • MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE začne u nás ve farnosti v září. Všichni, kteří mají zájem se do ní zapojit, ať se přihlásí paní Haně Valentové (tel. 604361556), která jim oznámí podrobnější informace.

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti