• SPORT – ve středu 4.5. je florbal v tělocvičně ZŠ.

 

  • AKTUALIZACE SVÁTKŮ A NAROZENIN

Prosíme všechny zájemce , kteří chtějí, aby se připomínalo datum jejich svátku a narozenin při ohláškách v kostele, aby si vyhledali své datum v seznamu na stolku s dary a potvrdili správnost údajů a souhlas svým podpisem.

  • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v úterý 3.4. ve 20.00 na faře.

 

  • Na 1. PÁTEK v měsíci 6.5. bude mše sv. v kostele v 18.00.

 

  • FARNÍ A KAFE bude příští neděli 8.4. po obou mších svatých. Přinesené dobroty z vašich kuchyní budou náležitě oceněny a snědeny!!

 

  • Karmelitánské nakladatelství začalo vydávat čtvrtletně bezplatný přehled četby laického breviáře. Ukázku máte na stolku s dary. V případě vašeho zájmu o jeho odběr se napište na seznam.

 

  • FARNÍ POUŤ DO KONČIN U LITOMYŠLE se bude konat v sobotu 21.5. Pojedeme se podívat do Litomyšle tam, kde v sočasné době působí náš bývalý administrátor P. P. Hertl a navštívíme nedaleké poutní místo Končiny.

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti