• PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 5.3. ve 20.00 na faře.

 

  • SPORT – ve středu 7.3. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.

 

  • ÚKOL PRO DĚTI a rodiče NA POSTNÍ DOBU: Na stolku s dary máte připravený postní kalendář. Každou postní neděli si v kostele vezmete papírek s citátem z Písma a nalepíte ho do okénka pod obrázkem té správné neděle, ale tím váš úkol nekončí.Vašim úkolem bude přečíst každý den jeden poučný příběh a pomodlit se, rodiče vám určitě rádi pomůžou. Na našich webových stránkách máte připravené krátké příběhy na každý z knížky pro děti od J.Janšty Hledání lásky, které vám můžou rodiče přečíst před spaním. Na konci každého příběhu je modlitba,která se vztahuje k tomu, co se četlo. Na stolku s dary máte knížku s příběhy, které máte na webových stránkách k nahlédnutí.

 

  • PREZENTACE CHALOUPEK LÉTO 2012bude tuto neděli 4.3. v 16.30 ve farním sále v Horních Počernicích.

 

  • POSTNÍ ALMUŽNA – na stolku s dary jsou připravené papírové kasičky, pro ty, kdo se budou chtít připojit k této akci během postní doby. Do kasičky odloží vždy takovou částku, která charakterizuje jejich sebezápor.Každý může rozhodnout, na co se peníze použijí označením účelu na kasičce.Na květnou neděli se kasičky shromáždí v kostele. Podrobnosti ohledně postní almužny najdete na nástěnce u tisku.

 

  • SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE proběhne v sobotu 31.3. v Kobylisích v salesiánském centru. Začátek v 9.00. Program najdete na nástěnce.

 

  • DUCHOVNÍ OBNOVAproběhne v sobotu 10.3. na faře. Přednášet budeP. Pavel Čáp na téma: půst. Zájemci, napište se na seznam na stolku s dary.

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti