• ORATOŘ PRO DĚTI  je dneska od 14.00 h, děti přijďte, čekáme na vás.
  • SPORT ve středu 24.2. je ve 20.00 h, bude se  hrát fotbal. Všichni zájemci jsou zváni!!!Vstupné 50Kč.
  • KŘÍŽOVÁ CESTA bude každý pátek v době postní v 17.30 v kostele.
  • DUCHOVNÍ OBNOVA se uskuteční 20.3. od 9.00-15.00 na faře na téma Boží milosrdenství, kterou povede P.Pavel Hertl. Zapisujte se prosím na stolku s dary.

 

Postní úkol pro děti i rodičeJ :olympijská pochodeň

Nezapomeň:

  • Každou postní neděli přijít do kostela a v obětním průvodu přinést 1 kamínek, který si vezmeš z misky na stolku s dary.
  • Výměnou za přinesený kamínek  dostaneš proužek barevného papíru na plameny pochodně. 
  • Proužek roztříháš na kousky dlouhé 20-30 cm a připevníš na fialový  papír A4, stočený do kornoutu.
  • S pochodní přijdeš na Květnou neděli   28.4.  v 10.30 přivítat  Pána Ježíše, přijíždějícího do Jeruzaléma.

Napsat komentář

Musíte být přihlášený k napsání komentáře.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti