Toto praví Hospodin Bůh:
„Nevzpomínejte na věci minulé,
nedbejte na to, co se dávno stalo!
Hle činím věci nové,
teď již vzcházejí.“
(Iz 43, 18 -19a)

Tato slova přinášejí
velké povzbuzení a osvobození pro ty,
které něco z minulosti stále tísní a pronásleduje.

Tato slova ale naopak napomínají ty, kteří
se neustále nostalgicky vracejí
ke „šťastným včerejškům“.

Minulost totiž – ať už dobrá či horší –
nám může dobře posloužit
k poučení nebo povzbuzení.

Minulost nám ale nesmí bránit
žít dnes
a dívat se do zítřka.

-FM-

– www.vira.cz –

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti