„…ať ti, kdo pláčou, jako by neplakali,
ať ti, kdo se radují, jako by se neradovali,
ať ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic,
ať ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali,
neboť tento viditelný svět pomíjí.“ (srov. 1 Kor 7,30-31)

Svět i život jsou Božím darem
a správná křesťanská životní cesta
vede skrze prožívání tohoto života,
ale s vědomím horizontu Božího království
ke kterému směřujeme.

Všechny věci a události života
je tedy třeba chápat a prožívat
ve vztahu k tomuto horizontu
a nevidět smysl
v nich samých.

Věci a události mají být pouhým
ukazatelem k něčemu vyššímu.
Nebylo by tedy moudré
hledat odpovědi,
anebo dokonce cíl
v ukazateli samém.

KaZi-im

– www.vira.cz –

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti