Ježíš praví: „Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (Jan 15,4-5)

Žijeme v době, v níž je kladen velký důraz na individuální svobodu člověka. Člověk touží být ve svých rozhodnutích co nejvíce nezávislý a určovat svůj život zcela sám. Chce být jediným režisérem svého života a co nejvíce eliminovat všechny nepředvídatelné situace.

Řada lidí proto odmítá vpustit Boha do svého života, protože se domnívají, že by jim vzal svobodu a právo určovat si život podle svých představ. Chtějí tak být ratolestí nezávislou na kmeni.

Důsledky této nezávislosti krásně vyjádřil ve svém verši mystik Johan Scheffler žijící v sedmnáctém století:
„Nu, větvi odpadlá a kapko vína zkyslá,
jak chceš: jsi na stromu a moštu nezávislá.“

-KZ-
www.vira.cz

Napsat komentář

Musíte být přihlášený k napsání komentáře.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti