Pěší pouť do Staré Boleslavi.

Nastalo páteční ráno a všude vládla ještě tma, jen hrstka poutníků, slovy čtyři, vyrazila v 5.15 s P.P.Čápem z Dolních Počernic. U kostela sv.Ludmily ve Chvalech na ně čekalo dalších 8 nadšenců. Pouť do Staré Boleslavi ke svatému Václavovi začala modlitbou u kříže za naši víru a pěstování dobrých vzájemných vztahů. Po modlitbě se k nám připojila rodina Bullových i s dětmi, takže nás šlo celkem 17. Nádherný východ slunce, který hrál ohnivými barvami nám zpříjemňoval cestu.Počasí se vydařilo a sluníčko nás někdy pěkně zahřálo. Nejmladší poutníci Sára (5 let), Honza (6 let), Vojta (9 let) skvěle zvládli ujít celých 14 km až na náměstí, kde se každoročně v 10.00 koná mše svatá. Tento rok to byla již desátá Národní svatováclavská pouť a byla ve znamení nadcházejícího výročí sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, proto nebyl hlavním celebrantem bohoslužby pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, ale metropolita moravský, arcibiskup Jan Graubner. Po mši svaté byl tak jako každý rok připravený bohatý program až do večera, jak na náměstí, tak na místní letní scéně.

Příští rok na viděnou při pěší Pouti do Staré Boleslavi.

Marcela Krňávková

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti