Hotel Svornost 7.února

Letošní farní ples se konal poprvé ruku v ruce a nohu v noze společně s farností hornopočernickou.

Organizaci měli na starosti horňáci a tak je za rok řada na nás.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti