Ohlášky

 

SRAZ: v 8.30 v kostele v Dolních Počernicích, růženec a požehnání na cestu

ODJEZD: v 9.00 z Dolních Počernic

DOPRAVA: autobusem , cesta trvá 1.30h

PŘÍJEZD do Poličan : přibližně v 10.30

PROGRAM:

10.30 příjezd

11.00 mše sv.

12.15 společná modlitba

12.25 oběd z vlastních zásob

13.00 setkání a rozhovor s řádovou sestrou

14.00 překvapení

PŘÍJEZD DO PRAHY DOLNÍCH POČERNIC: přibližně v 18.00h

CENA: 250,- Kč / dospělá osoba

              150,- Kč / děti

 

 • MÁJOVÁ POBOŽNOST se bude konat 15min. před každou květnovou nedělní mší sv. /desátek růžence + myšlenka o P.M./.
 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 13.5. po obou mších sv.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 14.5. ve 20.00 na faře.
 • SPORT – ve středu 16.5. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • Ve čtvrtek 17.5. bude mše sv. v kostele v 18.00, po ní bude následovat modlitba u soch sv. Jana Nepomuckého v Dolních Počernicích.
 • POUŤ FARNOSTI k trapistkám do Poličan se uskuteční v sobotu 19.5. Cena na osobu bude 250,- Kč/dospělí, 150,- Kč/děti, pojedeme autobusem. Sraz v kostele v 8.30. Vzadu v kostele je seznam pro zájemce s podrobným programem.
 • Kdo má zájem zůčastnit se diskuse o úpravách liturgického prostoru v našem kostele, ať přijde ve čtvrtek 7.6. na mši sv. v 18.00 , po které proběhne setkání ohledně této problematiky.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ je do středy 13.6. Prosíme o zasílání vašich příspěvků na dopoli@email.cz. Dopolí vyjde na Květnou neděli 17.6.
 • BRIGÁDA na farní zahradě bude v sobotu 16.6. od 9.00. Prosíme dobrovolníky, aby se napsali na seznam na stolku s dary.
 • Magnetky za 50 Kč, jejichž prodej slouží k podpoře 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou /14.8- 19.8./ si můžete koupit v zadu v kostele.
 • SOUTĚŽ O LOGO FARNOSTI – pomozte nám navrhnout logo naší farnosti. Návrhy budou zveřejněny a návrh s největším počtem hlasů se stane logem naší farnosti. Návrhy můžete posílat emailem na adresu farnost.dp@atlas.cz nebo přinést do kostela a dát je do sakristie do konce června.
 • Májová pobožnost se bude konat 15min. před každou květnovou nedělní mší sv. /desátek růžence + myšlenka o P.M./
 • SPORT – ve středu 9.5. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • FARNÍ AKAFE bude příští v neděli 13.5. po obou mších sv.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 14.5. ve 20.00 na faře.
 • Příští neděli 13.5. je sbírka v kostele určena na Svatojánskou sbírku na arcidiecézi.
 • 17.5. po mši svaté v kostele bude následovat modlitba u soch sv. Jana Nepomuckého v Dolních Počernicích.
 • POUŤ FARNOSTI k trapistkám do Poličan se uskuteční v sobotu 19.5. Cena na osobu bude 250,- Kč/dospělí, 150,- Kč/děti, pojedeme autobusem. Vzadu v kostele je seznam pro zájemce s podrobným programem.
 • PÁNSKÁ FARNÍ JÍZDA bude v sobotu 26.5. Podrobnosti najdete vzadu na stolku v kostele, kde se můžete zapsat.
 • Kdo má zájem zůčastnit se diskuse o úpravách liturgického prostoru v našem kostele, ať přijde ve čtvrtek 7.6. na mši sv. v 18.00 , po které proběhne setkání ohledně této problematiky.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ je do středy 13.6. Prosíme o zasílání vašich příspěvků na dopoli@email.cz. Dopolí vyjde na Květnou neděli 17.6.
 • BRIGÁDA na farní zahradě bude v sobotu 16.6. od 9.00. Prosíme dobrovolníky, aby se napsali na seznam na stolku s dary.
 • Magnetky za 50 Kč, jejichž prodej slouží k podpoře 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou /14.8- 19.8./ si můžete koupit v zadu v kostele.
 • SOUTĚŽ O LOGO FARNOSTI – pomozte nám navrhnout logo naší farnosti. Návrhy budou zveřejněny a návrh s největším počtem hlasů se stane logem naší farnosti. Návrhy můžete posílat  do konce června emailem na adresu farnost.dp@atlas.cz nebo přinést do kostela a dát je do sakristie.
 • Májová pobožnost se bude konat 15min. před každou květnovou nedělní mší sv. /desátek růžence + myšlenka o P.M./.
 • Čarodějnice na farní zahradě budou v pondělí 30.4. v 18.00 bez programu pouze s ohněm. Přineste si s sebou něco na opékání a dobrou náladu.
 • SPORT – ve středu 2.5. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • Pastorační rada farnosti se sejde ve čtvrtek 3.5. ve 19.00 na faře.
 • Mše sv. na první pátek v měsíci bude 4.5. v kostele v 18.00.
 • Zájemci o farní dovolenou se můžou zapisovat na seznam na stolku s dary, kde najdou další informace.
 • POUŤ FARNOSTI k trapistkám do Poličan se uskuteční v sobotu 19.5. Předpokládaná cena na osobu bude 130,- Kč, pokud pojedeme vlastními auty.Ti kdo nemají vlastní dopravní prostředek a rádi by na pouť jeli, ať se napíší na seznam a připíší bez auta. Pokud bude hodně zájemců, kteří by se nedopravili svým vozem, tak zajistíme autobus. Ti kdo se můžou dopravit vlastním vozem a měli by volné místo v autě, prosíme o poznámku v seznamu zájemců.Vzadu v kostele je seznam pro zájemce s podrobným programem.
 • PÁNSKÁ FARNÍ JÍZDA bude v sobotu 26.5. Podrobnosti najdete vzadu na stolku v kostele, kde se můžete zapsat.
 • DÁMSKÁ FARNÍ JÍZDA se uskuteční v sobotu 9.6. na Sázavě. Zájemkyně, zapisujte se do konce dubna na seznam vzadu v kostele na stolku, tam najdete další podrobnosti.
 • SPORT – ve středu 25.4. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • Provozně ekonomická rada farnosti se sejde ve čtvrtek 26.4. ve 20.00 na faře.
 • Úkol pro děti na květen: nakreslit svoji podobenku na los s krtkem a pod ní napsat svoje jméno. Rodiče vám s úkolem pomůžou, pokud neumíte psát.
 • Zájemci o farní dovolenou se můžou zapisovat na seznam na stolku s dary, kde najdou další informace.
 • POUŤ FARNOSTI k trapistkám do Poličan se uskuteční v sobotu 19.5. Předpokládaná cena na osobu bude 130,- Kč, pokud pojedeme vlastními auty.Ti kdo nemají vlastní dopravní prostředek a rádi by na pouť jeli, ať se napíší na seznam a připíší bez auta. Pokud bude hodně zájemců, kteří by se nedopravili svým vozem, tak zajistíme autobus. Ti kdo se můžou dopravit vlastním vozem a měli by volné místo v autě, prosíme o poznámku v seznamu zájemců.Vzadu v kostele je seznam pro zájemce s podrobným programem.
 • PÁNSKÁ FARNÍ JÍZDA bude v sobotu 26.5. Podrobnosti najdete vzadu na stolku v kostele, kde se můžete zapsat.
 • DÁMSKÁ FARNÍ JÍZDA se uskuteční v sobotu 9.6. na Sázavě. Zájemkyně, zapisujte se do konce dubna na seznam vzadu v kostele na stolku, tam najdete další podrobnosti.
Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti