OHLÁŠKY NA 2. NEDĚLI POSTNÍ 17. 3. 2019

 • NÁBOŽENSTVÍ je v úterý 19.3. a ve čtvrtek 21.3. na faře.
 • PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ je ve čtvrtek 21.3. od 16.30 na faře.
 • V pátek 22.3. bude od 18.00 mše sv. spolu s křížovou cestou na faře.
 • POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA proběhne v sobotu 23.3. od 9h na faře. Obnovu povede P. J. Trávníček na téma : Ježíš a samařská žena – zamyšlení nad naším směřováním v životě. Vzadu na stolku s dary je seznam. Zájemci zapisujte se na něj, ať víme kolik lidí počítá také s obědem, který bude po mši svaté, která začíná ve 12h.
 • Uzávěrka příspěvků do našeho farního občasníku Dopolí je do pondělí 1.4. Vaše postřehy, články a zážitky posílejte na emailovou adresu : dopoli@email.cz
 • FARNÍ POUŤ DO SKOK A KLÁŠTERA TEPLÁ je navržena na sobotu 11.5. Vzadu v kostele máte podrobné informace o těchto poutních místech. Potřebujeme zjistit, kolik z vás by v tomto termínu mělo o pouť zájem. Jelo by se společně autobusem. Zapište se prosím na přiložený seznam do konce března. Pokud nebude dostatečný počet zájemců, pouť se nebude realizovat.

Hledáme někoho, kdo by byl schopný a ochotný dělat v kostele květinovou výzdobu. Prosíme, hlaste se panu kostelníkovi a nebo P. Leovi.

OHLÁŠKY NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 18.11. 2018

 • Dnešní sbírka ke Dni Bible bude věnována na podporu projektů v Turecku, Bahrajnu a Spojených arabských emirátů. Více informací najdete v brožuře vzadu v kostele.
 • NÁBOŽENSTVÍ pro 2. – 4. třídu je v úterý od 13.30 a pro prvňáčky a předškoláky ve čtvrtek od 15.15 na faře .
 • PŘÍPRAVA NA 1.SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je ve čtvrtek 22.11. od 17.00 na faře.
 • V pátek 23.11. bude od 18.00 mše sv. v kostele.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA bude v sobotu 1.12. na faře od 8.30 bude společná modlitba breviáře a od 9.00 přednáška. Povede ji P. Josef Kopecký. Ve 12.00 bude společná mše svatá a ve 12.30 společný oběd. Zájemci, zapisujte se na stolku vzadu v kostele. Do kolonky oběd napište prosím ano, pokud o něj máte zájem a ne pokud s obědem nepočítáte.
 • Rodiče, kteří mají zájem o nadílkovou návštěvu ve středu 5. prosince večer, najdou podrobné informace pod kůrem na stolku s dary.
 • DOBROČINNÁ BURZA se uskuteční na faře v pátek 7.12. 11.00-19.00 a v neděli 9.12. po obou mších svatých. Příjem oblečení dámského ,dětského a pánského včetně obuvi bude v neděli 2.12. 8.00-10.00 a po druhé mši svaté. Další termíny příjmu oblečení najdete na plakátku a webových stránkách www.farnost-dolni-pocernice.cz. Výtěžek z prodeje bude použitý na stavbu nové skatské klubovny v Horních Počernicích.
 • ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT bude v neděli 16.12. v 18.00. Přijďte si poslechnout soubor Cantus Firmus z Českých Budějovic, který se orientuje na duchovní a společenskou hudbu z období renesance a ranného baroka. V jejich repertoáru najdete upravené české a moravské písně a také písně na irské a keltské motivy. Výtěžek z prodeje bude použitý na stavbu nové skatské klubovny v Horních Počernicích.

 

 

OHLÁŠKY NA 32. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 11.11. 2018

 • NÁBOŽENSTVÍ pro 2. – 4. třídu je v úterý od 13.30 a pro prvňáčky a předškoláky ve čtvrtek od 15.15 na faře .
 • PŘÍPRAVA NA 1.SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne ve čtvrtek 15.11. od 17.00 na faře.
 • V pátek 16.11. bude od 18.00 mše sv. v kostele.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA bude v sobotu 1.12. na faře od 9.00. Povede ji P. Josef Kopecký. Ve 12.00 bude společná mše svatá a ve 12.30 společný oběd. Zájemci, zapisujte se na stolku vzadu v kostele. Do kolonky oběd napište prosím ano, pokud o něj máte zájem a ne pokud s obědem nepočítáte.
 • DOBROČINNÁ BURZA se uskuteční na faře v pátek 7.12. 11.00-19.00 a v neděli 9.12. po obou mších svatých. Příjem oblečení dámského ,dětského a pánského včetně obuvi bude v neděli 2.12. 8.00-10.00 a po druhé mši svaté. Další termíny příjmu oblečení najdete na plakátku a webových stránkách www.farnost-dolni-pocernice.cz. Výtěžek z prodeje bude použitý na stavbu nové skatské klubovny v Horních Počernicích.
 • ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT bude v neděli 16.12. v 18.00. Přijďte si poslechnout soubor Cantus Firmus z Českých Budějovic, který se orientuje na duchovní a společenskou hudbu z období renesance a ranného baroka. V jejich repertoáru najdete upravené české a moravské písně a také písně na irské a keltské motivy. Výtěžek z prodeje bude použitý na stavbu nové skatské klubovny v Horních Počernicích.
 • DÁMSKÝ KLUB , který měl být 15.12. na faře, nebude.

OHLÁŠKY NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 28.10. 2018

 • SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI tvz. AKAKAO bude dnes po 2.bohoslužbě na faře. Pro dospělé je zde skvělá káva a pro děti kakao.
 • NÁBOŽENSTVÍ pro 2. – 4. třídu i pro prvňáčky a předškoláky není. Jsou prázdniny.
 • Ve čtvrtek 1. 11. na Slavnost Všech svatých a v pátek 2.11. na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé v 18.00 bude mše svatá v kostele. Svátost smíření bude možná přede mší svatou nebo po ní. Plnomocné odpustky můžete získat už od 25.10. za obvyklých podmínek.
 • UZÁVĚRKA DOPOLÍ bude v pondělí 5.11. Prosíme o zaslání vašich příspěvků na adresu: dopoli@email.cz.
 • PŘÍPRAVA NA BOHOSLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI bude v pondělí 5.11. od 20.00.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne v listopadu. Zapisujte svoje děti na seznam na stolku vzadu v kostele.

OHLÁŠKY NA 26. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 30. 9. 2018

 • ÚKOL PRO DĚTI: vybarvěte si ve svém poutnickém průkazu na mapě naši republiku jako naší státní vlajku.
 • Děti, které neobdržely odměnu za poutnický průkaz si jí mohou vyzvednout v sakristii.
 • SPORT je každou středu od 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • V pátek 5.10. bude mše sv. v kostele v 18.00.
 • NÁBOŽENSTVÍ začne od 2. října pro 2. – 4. třídu od 13.30 – 14.30 na faře. Pro prvňáčky a předškoláky bude ve čtvrtek od 11.10.  náboženství od 15.00 – 16.00 na faře .
 •  SETKÁNÍ NAD PÍSMEM bude ve čtvrtek 4.10. v 18.30 na faře.
 •  Dětský maškarní bál bude v neděli 7.10. od 15.00-17.00 v tělocvičně ZŠ Soliňská v Horních Počernicích.
 • Dámský klub PKD bude ve čtvrtek 11.10. v 19.00 na faře. Všechny ženy z farnosti jsou srdečně zvány!!!

OHLÁŠKY NA 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 16. 9. 2018

 • SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI tvz. AKAKAO bude dnes po 2.bohoslužbě na faře. Pro dospělé je zde skvělá káva a pro děti kakao.
 • ÚKOL PRO DĚTI: vybarvěte si ve svém poutnickém průkazu na mapě naši republiku jako naší státní vlajku.
 • Děti, které neobdržely odměnu za poutnický průkaz si jí mohou vyzvednout v sakristii.
 • SPORT je každou středu od 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • V pátek 21.9. bude mše sv. v kostele v 18.00.
 • NÁBOŽENSTVÍ začne od října. Rodiče zapisujte své děti na seznam na stolku vzadu v kostele, abychom se mohli společně domluvit na dalších termínech vyučování. Předpokládané termíny výuky jsou pondělí, úterý, čtvrtek.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI se koná v pátek 28.9.Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15. Zájemci, zapište se na seznam stolku s dary, aby se vědělo, kdo pěší pouť chce absolvovat a aby se poutníci mohli vzájemně domluvit a případně na sebe počkat!!! Kdo se nezapíše, tak ostatní nebudou bohužel vědět, že s ním mají počítat a čekat na něj.
 •  SETKÁNÍ NAD PÍSMEM bude ve čtvrtek 4.10. v 18.30 na faře.
 •  DĚTI I RODIČE JSOU DNES ZVÁNI NA CHVALSKÝ ZÁMEK VE 13.00 NA POHÁDKU „JAK ŠLO VEJCE NA VANDR“ A VE 14.00 NA ATRAKCE. Další informace najdete na nástěnce v kostele na plakátu o Svatoludmilské pouti.

OHLÁŠKY NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 9. 9. 2018

 • Bohoslužby jsou v neděli v 8.30 a 10.00.
 • FARNÍ AKAFÉ je každou neděli po mši svaté. 
 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY bude ve čtvrtek 13.9. v 19.00 na faře.
 • V pátek 14.9. bude mše sv. v kostele v 18.00.
 • SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI tvz. AKAKAO bude po 2.bohoslužbě 16.9.na faře. Pro dospělé je zde skvělá káva a pro děti kakao.
 • PRÁZDNINOVÝ ÚKOL: děti, nezapomeňte přinést v neděli 16.9. fotografii, pohlednici a nebo turistickou známku z poutního místa, které jste navštívili o prázdninách.
 • Děti, které neobdržely odměnu za poutnický průkaz si jí mohou vyzvednout v sakristii.
 • NÁBOŽENSTVÍ začne od října. Rodiče zapisujte své děti na seznam na stolku vzadu v kostele, abychom se mohli společně domluvit na dalších termínech vyučování. Předpokládané termíny výuky jsou pondělí, úterý, čtvrtek.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI se koná v pátek 28.9.
  Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15. Zájemci, zapište se na seznam stolku s dary, aby se vědělo, kdo pěší pouť chce absolvovat a aby se poutníci mohli vzájemně domluvit a případně na sebe počkat!!! Kdo se nezapíše, tak ostatní nebudou bohužel vědět, že s ním mají počítat a čekat na něj.

OHLÁŠKY NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 2. 9. 2018

 • Bohoslužby jsou od 2.9. v neděli v 8.30 a 10.00.
 • FARNÍ AKAFÉ je každou neděli po mši svaté. Všichni jste srdečně zváni. Dobroty, které přinesete ke kávě budou vděčně snědeny.
 • PŘÍPRAVA NA BOHOSLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI bude v pondělí 3.9. ve 20.00 na faře.
 • V pátek 7.9. bude mše sv. v kostele v 18.00.
 • SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI tvz. AKAKAO bude po 2.bohoslužbě 16.9.na faře. Pro dospělé je zde skvělá káva a pro děti kakao.
 • PRÁZDNINOVÝ ÚKOL: děti, nezapomeňte přinést v neděli 16.9. fotografii, pohlednici a nebo turistickou známku z poutního místa, které jste navštivili o prázdninách.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI se koná v pátek 28.9.
  Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15. Zájemci, zapište se na seznam stolku s dary, aby se vědělo, kdo pěší pouť chce absolvovat a aby se poutníci mohli vzájemně domluvit a případně na sebe počkat!!! Kdo se nezapíše, tak ostatní nebudou bohužel vědět, že s ním mají počítat a čekat na něj.

OHLÁŠKY NA PRÁZDNINY

 • O prázdninách je pouze jedna bohoslužba v neděli a to v 8.30.
 • SPORT : O prázdninách středeční sport nebude a začne až v září.
 • POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v našem kostele se uskuteční v neděli 19. 8. s následujícím programem. V 8.30 bude modlitba růžence. Slavnostní mše sv. začne v 9.00, po ní bude pohoštění za kostelem. Ve 12.00 bude pouť zakončena modlitbou Anděl Páně.
  Všichni jste co nejsrdečněji zváni. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s přípravou stolů a obsluhou, ať se zapíší na seznam na stolku s dary a nebo přihlásí M. Krňávkové tel. 604 898 198. Dále prosíme o pomoc s přípravou sladkého i slaného pohoštění. Všem kdo něco dobrého připraví a přinesou předem děkujeme.
 • ÚKOL PRO DĚTI PRÁZDNINY: O PRÁZDNINÁCH NAVŠTIVTE NĚJAKÝ KOSTEL NEBO POUTNÍ MÍSTO A PŘIVEZTE Z NĚJ BUĎ POHLED NEBO TURISTICKOU ZNÁMKU NEBO VYTIŠTĚNOU FOTOGRAFII.

OHLÁŠKY NA 10. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 10.6. 2018

 • Náboženství pro 2. a 3. třídu v úterý 12. 6. ODPADÁ . Ve čtvrtek je náboženství pro předškoláky a prvňáky od 15 hod.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 13.6. od 20 hod.
 • V pátek 15. 6. bude mše sv. v 18.00 hod. v kostele.
 • FARNÍ POUŤ DO ŽELIVA A ČÍHOŠTĚ je v sobotu 16.6. Pojedeme společně autobusem z Dolních Počernic v 7.15 hod. od fary. První místo, které navštívíme bude premonstrátský klášter v Želivě, kde máme na 9 hod. objednanou prohlídku. Vstupné pro dospělého je 120 Kč pro děti a důchodce 70 Kč. Potom navštívíme Číhošť a kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém se udál tvz. „čihošťský zázrak“. Zde bude poutní mše sv. v 11 hod. a okolo 12 h bychom odjížděli do Želivu, kde bychom se naobědvali. Ve 14 hod. bychom šli na procházku a shlédli zajímavosti v okolí kláštera. Odjíždět ze Želivu budeme okolo 16hod. Cena za dopravu je 250,- pro dospělého a 100,- Kč pro studenty a děti. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku vzadu v kostele, kde máte podrobné informace o místech, kam pojedeme.
 • ÚKOL PRO DĚTI na neděli 17.6.: přineste nakresleného ve svém poutnickém průkazu Ducha Svatého. PŘINESTE SI SVÉ POUTNICKÉ PRŮKAZY, bude pro vás připravená odměna.

OHLÁŠKY NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 27.5. 2018

 • Náboženství pro 2. a 3. třídu je v úterý od 13.30 hod. Ve čtvrtek je náboženství pro předškoláky a prvňáky od 15 hod.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 30.5. od 20 hod.
 • Ve čtvrtek 31.5. na Slavnost Těla a Krve Páně bude v kostele od 18 hod. mše svatá .
 • Na úřadu v Dolních Počernicích se koná přednáška 31.5. od 18.30 hod. s názvem Po stopách svatého Pavla . Plakátek najdete vzadu v kostele. Všichni jste srdečně zváni !!
 • V pátek 1. 6. bude mše sv. v 18.00 v kostele.
 • FARNÍ POUŤ DO ŽELIVA A ČÍHOŠTĚ je v sobotu 16.6. Pojedeme společně autobusem z Dolních Počernic v 7.15 hod. od fary. První místo, které navštívíme bude premonstrátský klášter v Želivě, kde máme na 9 hod. objednanou prohlídku. Vstupné pro dospělého je 120 Kč pro děti a důchodce 70 Kč. Potom navštívíme Číhošť a kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém se udál tvz. „čihošťský zázrak“. Zde bude poutní mše sv. v 11 hod. a okolo 12 hod. bychom odjížděli do Želivu, kde bychom se naobědvali. Ve 14 hod. bychom šli na procházku a shlédli zajímavosti v okolí kláštera. Odjíždět ze Želivu budeme okolo 16 hod. Cena za dopravu je 250,- pro dospělého a 100,- Kč pro studenty a děti. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku vzadu v kostele, kde máte podrobné informace o místech, kam pojedeme.
 • ÚKOL PRO DĚTI na neděli 17.6.: přineste nakresleného ve svém poutnickém průkazu Ducha Svatého. PŘINESTE SI SVÉ POUTNICKÉ PRŮKAZY, bude pro vás připravená odměna.

OHLÁŠKY NA SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 20.5. 2018

 • ÚKOL PRO DĚTI na neděli 20.5.: přineste nakresleného ve svém poutnickém průkazu Pána Ježíše.
 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli po skončení druhé bohoslužby na faře.
 • Náboženství pro 2. a 3. třídu je v úterý od 13.30. Ve čtvrtek je náboženství pro předškoláky a prvňáky od 15.00.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 23.5. ve 20.00.
 • SETKÁNÍ POČERNICKÉHO KLUBU DAM bude ve čtvrtek 24.5. od 19.00 v Dolních Počernicích v restauraci U Koníčka.
 • NOC KOSTELŮ bude v pátek 25.5. od 18.00. V 18.30 uslyšíte šansony v podání Michaely Břízové a ve 20.00 kostel rozezní spirituály v podání skupiny Šnek a spol. Všichni jste srdečně zváni! Podrobný program je vyvěšený na bráně kostela.
 • V pátek 25. 5. nebude mše sv. v 18.00 v kostele je Noc kostelů.
 • FARNÍ BRIGÁDA bude v sobotu 26.5. od 9.00 na faře. Dobrovolníci, hlaste se Pavlovi Herianovi.
 • FARNÍ POUŤ DO ŽELIVA A ČÍHOŠTĚ je v sobotu 16.6. Pojedeme společně autobusem z Dolních Počernic v 7.15 hod. od fary. První místo, které navštívíme bude premonstrátský klášter v Želivě, kde máme na 9 hod. objednanou prohlídku. Vstupné pro dospělého je 120 Kč pro děti a důchodce 70 Kč. Potom navštívíme Číhošť a kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém se udál tvz. „čihošťský zázrak“. Zde bude poutní mše sv. v 11 hod. a okolo 12 h bychom odjížděli do Želivu, kde bychom se naobědvali. Ve 14 hod. bychom šli na procházku a shlédli zajímavosti v okolí kláštera. Odjíždět ze Želivu budeme okolo 16hod. Cena za dopravu je 250,- pro dospělého a 100,- Kč pro studenty a děti. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku vzadu v kostele, kde máte podrobné informace o místech, kam pojedeme.
 • ÚKOL PRO DĚTI na neděli 17.6.: přineste nakresleného ve svém poutnickém průkazu Ducha Svatého. PŘINESTE SI SVÉ PRŮKAZY, bude pro vás připravená odměna!!!
 •  

OHLÁŠKY NA 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 6.6. 2018

 • Náboženství a příprava na 1. sv. přijímání v úterý nebude, jsou prázdniny. Ve čtvrtek je náboženství pro předškoláky a prvňáky od 15.00.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 9.5. ve 20.00.
 • Ve čtvrtek 10.5. bude Slavnost Nanebevstoupení Páně v kostele v 18.00.
 • V pátek 11. 5. bude mše sv. v 18.00 v kostele.
 • DEN FARNOSTI je naplánován na neděli 13.5. Začne společnou bohoslužbou v 9.00, kde 10 dětí z naší farnosti přijme poprvé Krista v Eucharistii. V 11.00 bude žehnání nově opraveného kříže u fary a ve 14.00 bude v kostele divadelní představení Tučňáci na arše. Prosíme, přineste s sebou pohoštění sladké nebo slané. Všichni jste po bohoslužbě pozváni na faru, kde budeme společně slavit, hodovat a popíjet. Bude zde připraven oběd pro všechny účastníky farního dne. Při dobrém počasí může den farnosti pokračovat až do večera u táborového ohně na zahradě. Cílem farního dne je společně strávit čas, popovídat si a třeba se i lépe poznat.
 • PŘÍPRAVA NA BOHOSLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI bude v pondělí 14.5. na faře ve 20.00.
 • ÚKOL PRO DĚTI na neděli 20.5.: přineste nakresleného ve svém poutnickém průkazu Pána Ježíše.

OHLÁŠKY NA 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 22.4. 2018

 • Náboženství a příprava na 1. sv. přijímání bude v úterý jako obvykle. Ve čtvrtek je náboženství pro předškoláky a prvňáky od 15.00.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 25.4. ve 20.00.
 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY je ve čtvrtek 19.4. v 19.00 na faře.
 • V pátek 20.4. bude mše sv. v 18.00 opět v kostele.
 • SETKÁNÍ PLÁNOVACÍ SKUPINKY, by se mělo uskutečnit na čtvrtek 26.4. v 19.00 na faře. Všichni jste srdečně zváni.
 • DEN FARNOSTI je naplánován na neděli 13.5. Začne společnou bohoslužbou v 9.00, kde 10 dětí z naší farnosti přijme poprvé Krista v Eucharistii. V 11.00 bude žehnání nově opraveného kříže u fary a ve 14.00 bude v kostele divadelní představení Tučňáci na sněhu. Prosíme, přineste s sebou pohoštění sladké nebo slané. Všichni jste po bohoslužbě pozváni na faru, kde budeme společně slavit, hodovat a popíjet. Při dobrém počasí může den farnosti pokračovat až do večera u táborového ohně na zahradě. Cílem farního dne je společně strávit čas, popovídat si a třeba se i lépe poznat.
 • ÚKOL PRO DĚTI na neděli 20.5.: přineste nakresleného ve svém poutnickém průkazu Pána

OHLÁŠKY NA 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 15.4. 2018

 • Náboženství a příprava na 1. sv. přijímání bude v úterý jako obvykle. Ve čtvrtek je náboženství pro předškoláky a prvňáky od 15.00.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 18.4. ve 20.00.
 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY je ve čtvrtek 19.4. v 19.00 na faře.
 • V pátek 20.4. bude mše sv. v 18.00 opět v kostele.
 • SETKÁNÍ PLÁNOVACÍ SKUPINKY, které se mělo uskutečnit v úterý bude pravděpodobně přesunuto na čtvrtek 26.4. v 19.00 na faře. Všichni jste srdečně zváni.
 • ÚKOL PRO DĚTI na neděli 20.5.: přineste nakresleného ve svém poutnickém průkazu Pána Ježíše.

OHLÁŠKY NA 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 8.4. 2018

 • PŘÍPRAVA NA BOHOSLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI je v pondělí 9.4. ve 20 h na faře.
 • Náboženství a příprava na 1. sv. přijímání bude v úterý jako obvykle. Ve čtvrtek je náboženství pro předškoláky a prvňáky od 15.00.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 11.4. ve 20.00.
 • Na PŘEDNÁŠKU O ISLÁMU A KŘESŤANSTVÍ jste zváni na faru ve čtvrtek 12.4. od 18.30. Přednášet bude P. Josef Šplíchal.
 • MODLITBY CHVAL budou v kapli na faře ve čtvrtek 12.4. od 18.00. Všichni jste zváni.
 • V pátek 13.4. bude mše sv. v 18.00 v kapli.
 • ÚKOL PRO DĚTI na neděli 15.4.: přineste nakreslené ve svém poutnickém průkazu to, co přibylo o Velikonocích na nástěnce u pastýře a oveček.
 • V neděli 8.4. od 15.00 bude na Černém mostě slavnost Božího milosrdenství. Koná se na kopci u Galerie 14. Podrobnosti najdete na plakátu vzadu v kostele.

OHLÁŠKY NA KVĚTNOU NEDĚLI 25. 3. 2018

 • Rozpis bohoslužeb o Velikonocích je vzadu na stolku k rozebrání a dále je na bráně kostela a našich webových stránkách.

 

 • Náboženství a příprava na 1. sv. přijímání bude v úterý jako obvykle. Ve čtvrtek náboženství nebude.

 

 • Všechny srdečně zveme na setkání s pověřenou skupinkou farníků při vyhodnocování návrhů týkající se budoucnosti naší farnosti, která se uskuteční v úterý 27. 3. v 19.00 na faře.

 

 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 28. 3. ve 20.00.

 

 • Na Zelený čtvrtek 29. 3 bude bohoslužba začínat v 18.00 v kostele.

 

 • V pátek 30. 3. budou Velkopáteční obřady začínat v 18.00 v kostele.

 

 • Zájemci, o adoraci u Božího hrobu v sobotu 31. 3., zapisujte se od tabulky na stolku s dary.

 

 • Vigilie začne v sobotu 31. 3. v 19.30 za kostelem.

 

 • V neděli 8. 4. bude při bohoslužbě udělováno pomazání nemocných starším a nemocným.

 

 • ÚKOL PRO DĚTI na neděli 15. 4.: přineste nakreslené ve svém poutnickém průkazu to, co přibylo o Velikonocích na nástěnce u pastýře a oveček.

 

 • PRO DĚTI JSOU NA STOLKU S DARY PŘIPRAVENÉ OVEČKY S POSTNÍM ÚKOLEM. I DĚTI ČEKÁ PŘEKVAPENÍ.

OHLÁŠKY NA 4. NEDĚLI POSTNÍ 11. 3. 2018

 • PRO DĚTI JSOU NA STOLKU S DARY PŘIPRAVENÉ OVEČKY S POSTNÍM ÚKOLEM. KAŽDOU POSTNÍ NEDĚLI SI DĚTI ODNESOU OVEČKU A POKUSÍ SE SPLNIT ÚKOL, KTERÝ JE NA NÍ ZE ZADNÍ STRANY NAPSANÝ. PO SPLNĚNÍ ÚKOLU DĚTI VYBARVÍ OVEČCE ZVONEČEK, VYSTŘIHNOU JÍ A PŘINESOU V OBĚTNÍM PRŮVODU. NA NÁSTĚNCE BUDE PASTÝŘ A PŘINESENÉ OVEČKY ZVĚTŠÍ JEHO STÁDO. NA KONCI POSTNÍ DOBY SPOČÍTÁME OVEČKY. O VELIKONOCÍCH NA PASTÝŘE I DĚTI ČEKÁ PŘEKVAPENÍ.
 • UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ DO DOPOLÍ je v pondělí 12. 3. Vaše příspěvky posílejte na email dopoli@email.cz.
 • Náboženství v úterý a čtvrtek a příprava na 1. sv. přijímání bude jako obvykle.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 14. 3. ve 20.00.
 • SETKÁNÍ NAD PÍSMEM bude ve čtvrtek 15. 3. na 18.30 na faře.
 • V pátek 16. 3. bude v kapli na faře od 18.00 křížová cesta, po ní následuje mše svatá a po té je možnost svátosti smíření.
 • ÚKOL PRO DĚTI na příští neděli 18.3.: přineste ve svém poutnickém průkazu nakreslenou sv. Barboru.
 • FARNÍ AKAKAO bude příští neděli po druhé mši svaté.

OHLÁŠKY NA 3. NEDĚLI POSTNÍ 4. 3. 2018

 • PRO DĚTI JSOU NA STOLKU S DARY PŘIPRAVENÉ OVEČKY S POSTNÍM ÚKOLEM. KAŽDOU POSTNÍ NEDĚLI SI DĚTI ODNESOU OVEČKU A POKUSÍ SE SPLNIT ÚKOL, KTERÝ JE NA NÍ ZE ZADNÍ STRANY NAPSANÝ. PO SPLNĚNÍ ÚKOLU DĚTI VYBARVÍ OVEČCE ZVONEČEK, VYSTŘIHNOU JÍ A PŘINESOU V OBĚTNÍM PRŮVODU. NA NÁSTĚNCE BUDE PASTÝŘ A PŘINESENÉ OVEČKY ZVĚTŠÍ JEHO STÁDO. NA KONCI POSTNÍ DOBY SPOČÍTÁME OVEČKY. O VELIKONOCÍCH NA PASTÝŘE I DĚTI ČEKÁ PŘEKVAPENÍ.
 • Náboženství v úterý a čtvrtek a příprava na 1. sv. přijímání bude jako obvykle.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 7. 3. ve 20.00.
 • Milé ženy, zveme Vás na setkání Počernického klubu dam,  ve čtvrtek 8.3. v  19.00 na faře. Sebou si vezměte drobné ruční práce , pastelky nebo si přijďte jen tak posedět a popovídat. Na setkání v radostné a přátelské atmosféře se těší Milada, Hanka, Lucka, Marcela ,Terezka ,Zuzka a Verča.
 • V pátek 9. 3. bude v kapli na faře od 18.00 křížová cesta, po ní následuje mše svatá a po té je možnost svátosti smíření.
 • POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude v sobotu 10.3. v 9.00 na faře. Obnovu povede P. Petr Košák. Zájemci, zapisuje se na stolku s dary.
 • UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ DO DOPOLÍ je v pondělí 12. 3. Vaše příspěvky posílejte na email dopoli@email.cz.
 • SETKÁNÍ NAD PÍSMEM bude ve čtvrtek 15. 3. na 18.30 na faře.
 • Vzadu v kostele jsou k rozebrání postní salesiánské kalendáře. Najdete na nich účet, na který můžete přispět na salesiánské dobrovolníky.
 • Chtěli bychom zlepšit naše webové stránky a proto vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který najdete vytištěný vzadu na stolku v kostele, kde jsou propisky a krabička na vhození vyplněného dotazníku. Dotazník je možné vyplnit i elektronicky: 1/ pomocí QR kódu, který máte vzadu na stolku s dary a na nástěnce. 2/přímo na našich webových stránkách. Prosíme vás o co největší účast, abychom mohli stránky upravit k vaší větší spokojenosti. Dotazníky vyplňte prosíme během dneška nebo zítřka. Velice děkujeme za spolupráci.

OHLÁŠKY NA 2. NEDĚLI POSTNÍ 25. 2. 2018

 • PRO DĚTI JSOU NA STOLKU S DARY PŘIPRAVENÉ OVEČKY S POSTNÍM ÚKOLEM. KAŽDOU POSTNÍ NEDĚLI SI DĚTI ODNESOU OVEČKU A POKUSÍ SE SPLNIT ÚKOL, KTERÝ JE NA NÍ ZE ZADNÍ STRANY NAPSANÝ. PO SPLNĚNÍ ÚKOLU DĚTI VYBARVÍ OVEČCE ZVONEČEK, VYSTŘIHNOU JÍ A PŘINESOU V OBĚTNÍM PRŮVODU. NA NÁSTĚNCE BUDE PASTÝŘ A PŘINESENÉ OVEČKY ZVĚTŠÍ JEHO STÁDO. NA KONCI POSTNÍ DOBY SPOČÍTÁME OVEČKY. O VELIKONOCÍCH NA PASTÝŘE I DĚTI ČEKÁ PŘEKVAPENÍ.
 • Vzadu v kostele je pro děti připravený časopis Nezbeda.
 • Dnešní sbírka bude věnována na Svatopetrský haléř.
 • ÚKOL PRO DĚTI: nakreslete sv. Barboru.
 • AKAKAO je dnes po druhé mši svaté pro rodiče a děti na faře.
 • Náboženství v úterý a čtvrtek a příprava na 1. sv. přijímání bude jako obvykle.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 28. 2. ve 20.00.
 • V pátek 2. 3. bude v kapli na faře od 18.00 křížová cesta, po ní následuje mše svatá a po té je možnost svátosti smíření.
 • POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude v sobotu 10.3. v 9.00 na faře. Obnovu povede P. Petr Košák. Zájemci, zapisuje se na stolku s dary.
 • UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ DO DOPOLÍ je v pondělí 12. 3. Vaše příspěvky posílejte na email dopoli@email.cz.
 • SETKÁNÍ NAD PÍSMEM bude ve čtvrtek 15. 3. na 18.30 na faře.
 • Vzadu v kostele jsou k rozebrání postní salesiánské kalendáře. Najdete na nich účet, na který můžete přispět na salesiánské dobrovolníky.
 • Pozvánka na anglický tábor od 24.7-2.8. viz. plakátek. Přihlášku je třeba poslat do 30. 4. na: www.sadba.org/linline

OHLÁŠKY NA 1. NEDĚLI POSTNÍ 25. 2. 2018

 • PRO DĚTI JSOU NA STOLKU S DARY PŘIPRAVENÉ OVEČKY S POSTNÍM ÚKOLEM. KAŽDOU POSTNÍ NEDĚLI SI DĚTI ODNESOU OVEČKU A POKUSÍ SE SPLNIT ÚKOL, KTERÝ JE NA NÍ ZE ZADNÍ STRANY NAPSANÝ. PO SPLNĚNÍ ÚKOLU DĚTI VYBARVÍ OVEČCE ZVONEČEK, VYSTŘIHNOU JÍ A PŘINESOU V OBĚTNÍM PRŮVODU. NA NÁSTĚNCE BUDE PASTÝŘ A PŘINESENÉ OVEČKY ZVĚTŠÍ JEHO STÁDO. NA KONCI POSTNÍ DOBY SPOČÍTÁME OVEČKY. O VELIKONOCÍCH NA PASTÝŘE I DĚTI ČEKÁ PŘEKVAPENÍ.
 • Vzadu v kostele je pro děti připravený časopis Nezbeda.
 • Dnešní sbírka bude věnována na Svatopetrský haléř.
 • BOHOSLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI je posunuta na neděli 25.2. Děti, nakreslete do svého poutnického průkazu rybu a přineste ji ukázat poutníkovi příští neděli.
 • Náboženství v úterý a čtvrtek a příprava na 1. sv. přijímání bude jako obvykle.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 21. 2. ve 20.00.

OHLÁŠKY NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 4. 2. 2018

 • VÝTĚŽEK Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY za naši farnost je 18 420,-Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili – malým i velkým koledníkům a také dárcům. Fotky z koledování si můžete prohlédnout na nástěnce vzadu v kostele.
 • PŘÍPRAVA NA BOHOSLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI je v pondělí 5.2. ve 20.00 na faře.
 • Náboženství bude v úterý a čtvrtek na faře jako obvykle. Příprava na 1.sv. přijímání není v úterý.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 6. 2. ve 20.00.
 • Kroužek programování na faře už skončil.
 • V pátek 9.2. nebude v kapli na faře od 18.00 mše svatá.
 • SETKÁNÍ NAD PÍSMEM bude ve čtvrtek 8. 2. na 18.30 na faře.

OHLÁŠKY NA SLAVNOST KŘTU PÁNĚ 7. 1. 2018

 • PŘÍPRAVA NA BOHOSLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI bude v pondělí 8.1. ve 20.00 na faře.
 • NÁBOŽENSTVÍ pro druhou a třetí třídu je v úterý 9.1. od 13.30 – 14.30, pro předškoláky a první třídu ve čtvrtek 11.1. od 15.00.
 • PŘÍPRAVA NA 1.SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v úterý 9.1. v 15.30 na faře.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 10.1. ve 20 hod.
 • Ples počernických farností bude v sobotu 13.1. od 19.30 v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. PŘINESTE DARY DO PLESOVÉ TOMBOLY, je jich zatím málo. Prosíme noste je do kostela nebo na faru.
 • DEN FARNOSTI je naplánován na neděli 28.ledna. Záměrem farního dne je, abychom se společně sešli a vyjádřili se k výhledům fungování duchovní správy a administrace farnosti po odchodu salesiánů z Dolních Počernic, které jsou podrobně popsány v listu sepsané J. Cermanem. výhledy fungování duchovní správy Tento list máte k dispozici na stolu vzadu v kostele nebo na našich webových stránkách . V tento den bude jen jedna mše svatá a to v 9 hod. Příští neděli budou k dispozici podrobnější informace o průběhu farního dne. Sejdeme po mši svaté v prostorách, které budou ještě upřesněny. Všichni jste srdečně zváni!!!

  Ke stažení: výhledy fungování duchovní správy

OHLÁŠKY NA 4. neděli adventní 24. 12. 2018

 • Na benefičním koncertu se vybralo 3 255,- Kč na naše adoptované dítě z Ugandy. Informace a fotografie o něm máte vzadu na nástěnce u tisku.
 • KROUŽEK ZAMĚŘENÝ NA POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ bude až v příštím roce.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 3.1. ve 20 hod.
 • Rozpis bohoslužeb najdete na bráně kostela a na webu farnosti.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA proběhne v Dolních Počernicích od úterý 2.1. – neděle 7.1. Hledáme dobrovolníky na koledování. Zapište se prosím do tabulky vzadu v kostele. Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět i v sobotu 6.1., kdy v našem kostele v 17.00 bude Tříkrálový koncert.
 • NÁBOŽENSTVÍ pro druhou a třetí třídu je v úterý 2.1. od 13.30 – 14.30, pro předškoláky a první třídu ve čtvrtek 4.1. od 15.00. Děti teple se oblečte, budeme chodit koledovat!
 • PŘÍPRAVA NA 1.SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v úterý 2.1. v 15.30 na faře.
 • Ples počernických farností bude v sobotu 13.1. od 19.30 v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. DARY DO PLESOVÉ TOMBOLY prosíme noste do kostela nebo na faru. Plesové vstupenky jsou k prodeji v kostele nebo na faře.

OHLÁŠKY NA 3. neděli adventní 17. 12. 2018

 • Na benefičním koncertu se vybralo 3 255,- Kč na naše adoptované dítě z Ugandy. Informace a fotografie o něm máte vzadu na nástěnce u tisku.
 • KROUŽEK ZAMĚŘENÝ NA POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ bude až v příštím roce.
 • NÁBOŽENSTVÍ pro druhou a třetí třídu je v úterý 19.12. od 13.30 – 14.30, pro předškoláky a první třídu ve čtvrtek 21.12. od 15.00.
 • PŘÍPRAVA NA 1.SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v úterý 19.12. v 15.30 na faře.
 • SPORT bude v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 20.12. ve 20 hod.
 • Mše sv. bude na faře v pátek 22.12. v 18.00 hod.
 • Děti, nakreslete si do svého poutnického průkazu betlém.
 • ADVENTNÍ KALENDÁŘ pro děti najdete vzadu v kostele . Vyplněný a vystřižený kalendář přineste na bohoslužbu pro rodiny s dětmi 24.12. v 15 hod.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA proběhne v Dolních Počernicích od úterý 2.1. – neděle 7.1. Hledáme dobrovolníky na koledování. Zapište se prosím do tabulky vzadu v kostele. Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět i v sobotu 6.1., kdy v našem kostele v 17.00 bude Tříkrálový koncert.
  Ples počernických farností bude v sobotu 13.1. od 19.30 v hotelu Svornost v Dolních Počernicích.
 • DARY DO PLESOVÉ TOMBOLY prosíme noste do kostela nebo na faru.

OHLÁŠKY NA 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 5. 11. 2017

 • V kostele je umístěna kasička na aktivity české biblické společnosti, které pokrývají poptávku různojazyčných Biblí a biblických pomůcek.Uzávěrka příspěvků do farního občasníku Dopolí bude v pondělí 6.11. Vaše příspěvky posílejte na email dopoli@email.cz.
 • PŘÍPRAVA NA BOHOSLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI bude v pondělí 6.11. od 20.00 na faře.
 • KROUŽEK ZAMĚŘENÝ NA POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ bude v úterý 7.11. od 16.00 hod. na faře.
 • NÁBOŽENSTVÍ pro druhou a třetí třídu je v úterý 7.11. od 13.30 – 14.30, pro předškoláky a první třídu ve čtvrtek od 15.00.
 • SPORT bude v tělocvičně a na hřišti ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 8.11. ve 20 hod.
 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY bude ve čtvrtek 9.11. od 19.00 na faře.
 • Mše sv. bude v kostele v pátek 10.11. v 18.00 hodin.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne v listopadu. Zapisujte svoje děti na seznam na stolku vzadu v kostele.
 • V neděli 12.11. bude sbírka na charitativní činnost.
 • SETKÁVÁNÍ NAD BIBLÍ je otevřené pro všechny zájemce. Termín dalšího setkání je ve čtvrtek 7.12. v 18.30 hod. na faře.
 • DUCHOVNÍ ADVENTNÍ OBNOVA bude v sobotu 9.12. od 9.00 na faře. Obnovu povede P. Jaroslav Trávníček.
 • PLES POČERNICKÝCH FARNOSTÍ bude v sobotu 13.1. v hotelu Svornost. Prosíme dobrovolníky na přípravu plesu, ať se přihlásí Pavlovi Heranovi.
 • POZOR!!!!BOHOSLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI SE PŘESOUVÁ NA NEDĚLI 26.11. Děti, nezapomeňte si přinést ve svém poutnickém průkazu nakreslené, jak byste se oblékly na svatbu.

OHLÁŠKY NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 24. 9. 2017

 • Dnešní sbírka bude věnována na církevní školství.
 • SPORT bude v tělocvičně a na hřišti ZŠ v Dolních Počernicích ve středu 27.9. ve 20 hod.
 • Mše sv. NEBUDE v kostele v pátek 29.9.
 • DĚTI, POZOR váš úkol na příště: nakreslete nebo napište do svého poutnického průkazu o čem vám poutník vyprávěl.
 • NÁBOŽENSTVÍ začne od října. Výuka pro druhou a třetí třídu je naplánována na úterý od 13.30 – 14.30, výuka pro další ročníky bude upřesněna dle počtu zapsaných dětí a domluvě s rodiči. Rodiče zapisujte své děti na seznam na stolku vzadu v kostele, abychom se mohli společně domluvit na dalších termínech vyučování. Předpokládané termíny výuky jsou pondělí a úterý.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná ve čtvrtek 28.9.
  Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5.15 a nebo ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15. Zájemci, zapište se na seznam stolku s dary, aby se vědělo, kdo pěší pouť chce absolvovat a aby se poutníci mohli vzájemně domluvit a případně na sebe počkat!!! Kdo se nezapíše, tak ostatní nebudou bohužel vědět, že s ním mají počítat a čekat na něj.
 • PROVOZNĚ EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI se sejde na faře ve čtvrtek 5.10.                       v 19.00 hod.
 • Kdo má zájem scházet se na faře a společně probírat témata, která se týkají víry a křesťanství,ať přijde na farní kávu a spolu s ostatními probere své návrhy a nebo je napíše vzadu na stolku s dary na připravený list papíru spolu se dnem a časem, kdy by mohl pravidelně jednou za měsíc chodit.

OHLÁŠKY NA 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 17. 9. 2017

 • SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI tvz. AKAKAO je dnes po 2.bohoslužbě na faře. Pro dospělé je zde skvělá káva a pro děti kakao.
 • SPORT bude ve středu 20.9. ve 20 hod. v tělocvičně a na hřišti ZŠ v Dolních Počernicích.
 • PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI se sejde ve čtvrtek 21.9. v 19.00 na faře.
 • V pátek 22.9. bude mše sv. v kostele v 18.00.
 • DĚTI, POZOR váš úkol na příště: nakreslit do svého poutnického průkazu obrázek.
 • NÁBOŽENSTVÍ začne od října. Výuka pro druhou a třetí třídu je naplánována na úterý od 13.30 – 14.30, výuka pro další ročníky bude upřesněna dle počtu zapsaných dětí a domluvě s rodiči. Rodiče zapisujte své děti na seznam na stolku vzadu v kostele, abychom se mohli společně domluvit na dalších termínech vyučování. Předpokládané termíny výuky jsou pondělí a úterý.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná ve čtvrtek 28.9.
  Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5.15 a nebo ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15. Zájemci, zapište se na seznam stolku s dary, aby se vědělo, kdo pěší pouť chce absolvovat a aby se poutníci mohli vzájemně domluvit a případně na sebe počkat!!! Kdo se nezapíše, tak ostatní nebudou bohužel vědět, že s ním mají počítat a čekat na něj.

OHLÁŠKY NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 10. 9. 2017

 • Skončily prázdniny, proto bohoslužby budou každou neděli v 8.30 a 10.00.
 • SPORT bude ve středu 13.9. ve 20 hod. v tělocvičně a na hřišti ZŠ v Dolních Počernicích.
 • V pátek 15.9. bude mše sv. v kostele v 18.00.
 • SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI tvz. AKAKAO bude po 2. bohoslužbě 17.9.na faře. Pro dospělé je zde skvělá káva a pro děti kakao.
  DĚTI, POZOR měly jste úkol na prázdniny: vyfotit se svým papírovým zvířátkem. Kdo nemáte papírové zvířátko, tak na stolku s dary jsou zvířátka k rozebrání, vystřižení a složení. Fotografii přineste 17.9. na bohoslužbu pro rodiny s dětmi .
 • PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI se sejde ve čtvrtek 21.9. v 19.00 na faře.
 • FARNÍ AKAFE je každou neděli je na faře po bohoslužbě . Dobroty, které přinesete ke kávě budou vděčně snědeny.
 • NÁBOŽENSTVÍ začne od října. Výuka pro druhou a třetí třídu je naplánována na úterý od 13.30 – 14.30, výuka pro další ročníky bude upřesněna dle počtu zapsaných dětí a domluvě s rodiči. Rodiče zapisujte své děti na seznam na stolku vzadu v kostele, abychom se mohli společně domluvit na dalších termínech vyučování. Předpokládané termíny výuky jsou pondělí a úterý.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná ve čtvrtek 28.9.
  Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5.15 a nebo ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15. Zájemci, zapište se na seznam stolku s dary, aby se vědělo, kdo pěší pouť chce absolvovat a aby se poutníci mohli vzájemně domluvit a případně na sebe počkat!!! Kdo se nezapíše, tak ostatní nebudou bohužel vědět, že s ním mají počítat a čekat na něj.

 

Poděkování všem za krásné zorganizování farní pouti. (úklid kostela, výzdoba kostela, hudba a zpěv při liturgii, pohoštění, příprava, úklid prostor za kostelem, a další, které si teď zrovna nevzpomínám).

 • V úterý 29. 8. po 16 hod. na faře bude kurs konstrukce a programování elektroniky. Zveme zájemce každého věku.
 •  1. 9. první pátek v měsíci bude mše sv.  v 18 hod. s pobožností 1. pátku
 • Příští neděli 3.9. již budou mše sv. jako během školního roku tedy ráno v 8:30 hod. a v 10 hod.
 • V neděli 3. 9. 2017 při mši sv. v 10 hod. bude žehnání prvňáčkům a školákům a žehnání školních batohů a aktovek. Děti, přineste si je s sebou.

OHLÁŠKY NA 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 25. 6. 2017

 • Na stolku s dary si můžete vzít nové Dopolí.
 • O prázdninách bude pouze jedna bohoslužba v neděli a to v 8.30. Začínáme příští neděli tedy 2.7.
 • SPORT bude ve středu 28. 6. od 20.00 v tělocvičně a hřišti ZŠ Dolní Počernice. O prázdninách středeční sport nebude a začne až v září.
 • Mše sv. na slavnost sv. Petra a Pavla bude ve čtvrtek 29.6 od 18.00 v kostele.
 • V pátek 30.6. bude mše sv. v kostele od 18.00.
 • POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v našem kostele se uskuteční v neděli 20. 8. s následujícím programem. V 8.30 bude modlitba růžence. Slavnostní mše sv. začne v 9.00, po ní bude pohoštění za kostelem. Ve 12.00 bude pouť zakončena modlitbou Anděl Páně.
  Všichni jste co nejsrdečněji zváni. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s přípravou stolů a obsluhou, ať se zapíší na seznam na stolku s dary a nebo přihlásí M. Krňávkové tel. 604 898 198. Dále prosíme o pomoc s přípravou sladkého i slaného pohoštění. Všem kdo něco dobrého připraví a přinesou předem děkujeme.
 • DĚTI, POZOR, úkol na prázdniny: vyfoťte se svým papírovým zvířátkem a vytištěnou fotografii přineste v neděli 17. září na bohoslužbu pro rodiny s dětmi !!

 OHLÁŠKY NA 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 23. 4. 2017

 • Vyšlo nové číslo časopisu Nezbeda pro děti a farního občasníku Dopolí, které najdete vzadu v kostele.
 • Mše svatá bude ve středu 26. 4. od 18.00 hod. na faře.
 • PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ bude ve středu 26. 4. od 18.30 hod. na faře.
 • SPORT bude ve středu 26. 4. ve 20 hod. v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • V pátek 28.4. bude od 18.00 mše sv. v kostele.
 • ČARODĚJNICE NA FARNÍ ZAHRADĚ budou pokud se přihlásí dobrovolník, který zajistí otevření zahrady, oheň, úklid a uzamčení. Dobrovolníci, hlaste se M. Krňávkové nebo kostelníkovi F. Jakubcovi.
 • FARNÍ POUŤ DO PROSTĚJOVA. Pojedeme společně autobusem do Prostějova za otcem Pavlem Čápem v sobotu 13.5. a podíváme se na místo, kde v současné době působí a kde byl i náš současný administrátor otec Leo Červenka. Odjezd z Dolních Počernic bude v 6.30 a návrat v 19.00. Cena je 300 Kč za dospělou osobu, děti do 10 let cestují zdarma a studenti za 150 Kč. Společný oběd je zajištěn. Zájemci zapisujte se na seznam stolku s dary.
 • PROMÍTÁNÍ FOTEK A POVÍDÁNÍ O PUTOVÁNÍ PO ALBÁNII, CHORVATSKU A BOSNĚ bude v sobotu 20.5. v 15.00 hod. na faře.
 • ÚKOL PRO DĚTI na neděli 21.5.: nakreslete do očkovacího průkazu pro své zvířátko motýla.

 OHLÁŠKY NA 4. NEDĚLI POSTNÍ 26. 3. 2017

 • Nedělní sbírka je věnována na charitativní činnost v arcidiecézi.
 • Mše svatá bude ve středu 29. 3. od 18.00 na faře.
 • PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ bude ve středu 29. 3. od 18.30 na faře.
 • SPORT bude ve středu 29. 3. ve 20 hod. v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 31. 3. od 15:30 hod. na faře.
 • KŘÍŽOVÁ CESTA A MŠE SV. bude v pátek 31. 3. od 17:30 hod. v kostele.
 • V sobotu 1.4. probíhá Národní rada SHM na zámku v Horních Počernicích. Všichni jsou zváni na mši sv. v kostele sv. Ludmily ve Chvalech ve 12.15, kterou bude sloužit Johny Komárek.
 • ÚKOL PRO DĚTI: nakreslete do vašeho očkovacího průkazu z čeho pije vaše zvířátko.
 • Děti Boží (mladší i dříve narozené), dnes na 4. postní neděli, jsou opět pro vás vzadu v kostele připravené malé papírové křížky. Uvnitř každého křížku máte napsaný úkol, který můžete celý příští týden plnit, aby jste se dobře připravily na Velikonoce. Další neděli vezmete křížek s úkolem, který jste celý týden plnily a přinesete ho v obětním průvodu. Vaše křížky umístíme na Golgotu, která je umístěná na bočním oltáři po levé straně. Čím víc nás bude plnit úkoly, tím víc tam bude přibývat křížků. Nezapomeňte, dovnitř svého křížku napsat své jméno a pokud budete chtít můžete obě vnitřní strany kříže zalepit.

OHLÁŠKY NA 3. NEDĚLI POSTNÍ 19. 3. 2017

 • AKAKAO pro rodiny s dětmi bude dnes po druhé mši svaté.
 • V pondělí 20.3. nebude mše svatá.
 • Mše svatá bude ve středu 22. 3. od 18.00 na faře.
 • PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ bude ve středu 22. 3. od 18.30 na faře.
 • SPORT bude ve středu 22. 3. ve 20 hod. v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • PASTORAČNÍ RADA se sejde ve čtvrtek 23.3. v 19.00 na faře.
 • PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 24. 3. od 15:30 hod. na faře.
 • KŘÍŽOVÁ CESTA A MŠE SV. bude v pátek 24. 3. od 17:30 hod. v kostele.
 • V sobotu bude mše sv. v 8.00 hod.
 • Příští neděli bude změna času.
 • Nedělní sbírka bude příští neděli věnována na charitativní činnost v arcidiecézi.
 • ÚKOL PRO DĚTI: nakreslete do vašeho očkovacího průkazu z čeho pije vaše zvířátko.
 • Děti Boží (mladší i dříve narozené), dnes na 3. postní neděli, jsou opět pro vás vzadu v kostele připravené malé papírové křížky. Uvnitř každého křížku máte napsaný úkol, který můžete celý příští týden plnit, aby jste se dobře připravily na Velikonoce. Další neděli vezmete křížek s úkolem, který jste celý týden plnily a přinesete ho v obětním průvodu. Vaše křížky umístíme na Golgotu, která je umístěná na bočním oltáři po levé straně. Čím víc nás bude plnit úkoly, tím víc tam bude přibývat křížků. Nezapomeňte, dovnitř svého křížku napsat své jméno a pokud budete chtít můžete obě vnitřní strany kříže zalepit. 

OHLÁŠKY NA 1. NEDĚLI POSTNÍ 5. 3. 2017

 • NÁBOŽENSTVÍ JIŽ OPĚT BUDE v pondělí 6. 3. a v úterý 7. 3. na faře.
 • Mše svatá bude ve středu 8. 3. v 18 hod.na faře.
 • PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ bude po mši sv. ve středu 8. 3. v 18:30 hod. na faře.
 • SPORT bude ve středu 8. 3. ve 20 hod. v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • TEOLOGIE TĚLA – přesunutá – bude tento čtvrtek 9. 3. od 18:30 hod. na faře.
 • PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 10. 3. od 15:30 hod. na faře.
 • KŘÍŽOVÁ CESTA A MŠE SV. bude v pátek 10. 3. od 17:30 hod. v kostele.
 • Děti Boží (mladší i dříve narozené), dnes na 1. postní neděli 5. 3., jsou pro vás vzadu v kostele připravené malé papírové křížky. Uvnitř každého křížku máte napsaný úkol, který můžete celý příští týden plnit, aby jste se dobře připravily na Velikonoce. Další neděli vezmete křížek s úkolem, který jste celý týden plnily a přinesete ho v obětním průvodu. Vaše křížky umístíme na Golgotu, která je umístěná na bočním oltáři po levé straně. Čím víc nás bude plnit úkoly, tím víc tam bude přibývat křížků. Nezapomeňte, dovnitř svého křížku napsat své jméno a pokud budete chtít můžete obě vnitřní strany kříže zalepit. (Možná k tomu přijde něco říct buď Mirek Bulla, nebo Standa Čihák, nebo někdo jiný.)

 

OHLÁŠKY NA 6. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 12. 2. 2017

 • PŘÍPRAVA NA BOHOSLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI bude v pondělí 13.2. ve 20.00 na faře.
 • SPORT bude ve středu 15.2. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 17.2. od 15.30 na faře.
 • AKAKAO bude příští neděli na faře po druhé mši svaté. Všichni rodiče i děti jsou zváni na kávu a kakao na faru.
 • Děti nezapomeňte v neděli 19.2. přinést v očkovacím průkazu namalované potřeby, kterými byste umyly svoje zvířátko.

 

OHLÁŠKY NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 22. 1. 2017

 • SPORT bude ve středu 25.1. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • PUTOVNÍ IKONA je k dispozici u paní Kvaltinové. Zájemci zapisujte se na seznam stolku s dary, pokud si inkonu chcete půjčit. Zapůjčení ikony může být spojeno s návštěvou P. Lea . Návštěvu si domlouvejte s P. Leem osobně.
 • Mše sv. bude ve středu 25.1. v 18.00 na faře.
 • PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ bude ve středu 25.1. po mši svaté v 18.30 na faře.
 • TEOLOGIE TĚLA bude ve čtvrtek 26.1. v 18.30 na faře.
 • V pátek 27.ledna začne PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ naše první setkání bude  od 15.30 na faře. Dále příprava bude probíhat v pátek od 15.30 – 16.30. Rodiče, zapisujte své děti na seznam vzadu v kostele.
 • Páteční mše sv. bude 3.2. od 18.00 na faře.

OHLÁŠKY

 • Na bráně u kostela a na stolku s dary najdete vytištěný rozpis bohoslužeb o Vánocích. Vytištěné rozpisy v kostele jsou k dispozici k rozebrání.
 • SPORT bude až v novém roce 2017.
 • 25. 12. od 13.00-17.00 bude otevřený kostel a zpřístupněný betlém. Prosíme dobrovolníky, kteří by na půl hodiny byli ochotni hlídat v kostele, ať se napíší do rozpisu na stolku s dary.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA bude probíhat v Dolních Počernicích od pondělí 2.1.do neděle 8.1.Velcí i malí zájemci o koledování zapisujte se prosím na jednotlivé dny na stolku vzadu v kostele.
 • TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT proběhne v sobotu 7.1. v 17.00 v našem kostele. Dobrovolné vstupné bude věnováno na Tříkrálovou sbírku a u vchodu ho budou vybírat tři králové. Vystoupí dětský soubor Rokytka a J*A*M*M Kvartet.
 • Vzadu na stole v kostele najdete brožurku s názvem Hledání, která je zdarma k rozebrání.
 • PLES POČERNICKÝCH FARNOSTÍ bude v sobotu 7.1. v 19.00 v hotelu Svornost. Lístky je možné zakoupit v kostele v sakristii u Františka Jakubce a nebo na faře.

OHLÁŠKY NA 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 4. 12. 2016

 • Na bráně u kostela a na stolku s dary najdete vytištěný rozpis bohoslužeb o Vánocích. Vytištěné rozpisy v kostele jsou k dispozici k rozebrání.
 • Na stolku s dary máte děti připravený adventní kalendář. Všechny podrobnosti jak ho vyplnit, jsou na něm napsány.
 • SPORT bude ve středu 7.12. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • Ve čtvrtek 8.12. na Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude mše sv. v kostele v 18.00.
 • ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA se uskuteční v sobotu 10.12. v 9.00 na faře. Přednášet bude Václav Čáp na téma: Radost a naděje křesťana. Program duchovní obnovy je na nástěnce vzadu v kostele. Všichni zájemci, ať se zapíší do seznamu vzadu v kostele.
 • 25. 12. od 13.00-17.00 bude otevřený kostel a zpřístupněný betlém. Prosíme dobrovolníky, kteří by na půl hodiny byli ochotni hlídat v kostele, ať se napíší do rozpisu na stolku s dary.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA bude probíhat v Dolních Počernicích od pondělí 2.1.do neděle 8.1.Velcí i malí zájemci o koledování zapisujte se prosím na jednotlivé dny na stolku vzadu v kostele.
 • TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT proběhne v sobotu 7.1. v 17.00 v našem kostele. Dobrovolné vstupné bude věnováno na Tříkrálovou sbírku a u vchodu ho budou vybírat tři králové. Vystoupí dětský soubor Rokytka a J*A*M*M Kvartet.

OHLÁŠKY NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 27. 11. 2016

 • 1.adventní neděli 27.11. bude žehnání adventních věnců.
 • Příští neděli je sbírka věnovaná na salesiánskou komunitu.
 • Na stolku s dary máte děti připravený adventní kalendář. Všechny podrobnosti jak ho vyplnit, jsou na něm napsány.
 • SPORT bude ve středu 30.11. ve 20.00 v tělocvičně a na hřišti ZŠ v Dolních Počernicích.
 • PASTORAČNÍ RADA se uskuteční ve čtvrtek 1.12. v 19.00 na faře.
 • Mše sv.bude v pátek 2.12. v 18.00 v kostele.
 • ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT se uskuteční v sobotu 3.12. v 18.00 v našem kostele. Vystoupí soubor Cantus Firmus a výtěžek bude věnován na zaplacení opravy varhan.
  Informace ohledně objednání návštěvy na 5.12. najdou rodiče podrobnosti na lístečku vzadu v kostele.
 • ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA se uskuteční v sobotu 10.12. v 9.00 na faře. Přednášející bude Václav Čáp. Jsou navržena 4 témata, která vám byla zaslána emailem. Pokud půjdete na duchovní obnovu, téma zaškrtněte a hlasovací tabulku odešlete. Pokud jste nedostali email s hlasovací tabulkou, napište vámi zvolené téma na seznam na stolku s dary, kde jsou témata uvedena. Všichni zájemci, ať se zapíší do seznamu vzadu v kostele.

OHLÁŠKY NA KRISTA KRÁLE 20. 11. 2016

 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 20.11. po druhé mši sv. na faře na faře.
 • 1.adventní neděli 27.11. bude žehnání adventních věnců.
 • ÚKOL NA BOHOSLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI 18.12.: děti do vašeho zdravotního průkazu nakreslete,čím byste ošetřily vašemu zvířátku zlomenou nohu.
 • Na stolku s dary máte připravený adventní kalendář. Všechny podrobnosti jak ho vyplnit, jsou na něm napsány.
 • SPORT bude ve středu 20.11. ve 20.00 v tělocvičně a na hřišti ZŠ v Dolních Počernicích.
 • TEOLOGIE TĚLA bude ve čtvrtek 24.11. NEBUDE.
 • PASTORAČNÍ RADA se uskuteční ve čtvrtek 1.12. v 19.00 na faře.
 • Mše sv.bude v pátek 2.12. v 18.00 v kostele.
 • ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT se uskuteční v sobotu 3.12. v 18.00 v našem kostele. Vystoupí soubor Cantus Firmus a výtěžek bude věnován na zaplacení opravy varhan.
 • ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA se uskuteční v sobotu 10.12. v 9.00 na faře. Přednášející bude Václav Čáp. Jsou navržena 4 témata, která vám byla zaslána emailem. Pokud půjdete na duchovní obnovu, téma zaškrtněte a hlasovací tabulku odešlete. Pokud jste nedostali email s hlasovací tabulkou, napište vámi zvolené téma na seznam na stolku s dary, kde jsou témata uvedena. Všichni zájemci, ať se zapíší do seznamu vzadu v kostele.

 

OHLÁŠKY NA 33. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 13. 11. 2016

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 14.11. ve 20.00 na faře.
 • V pondělí 14.11. v Horních Počernicích bude mít společenství mládeže hosta poslankyni českého parlamentu Ninu Novákovou. Středoškoláci a vysokoškoláci jsou zváni na toto setkání.
 • SPORT ve středu 16.11. nebude!!!!!
 • TEOLOGIE TĚLA bude ve čtvrtek 24.11. v 18.30 na faře.
 • ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT se uskuteční v sobotu 3.12. v 18.00 v našem kostele. Vystoupí soubor Cantus Firmus a výtěžek bude věnován na zaplacení opravy varhan.
 • ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA se uskuteční v sobotu 10.12. v 9.00 na faře. Přednášející bude Václav Čáp. Jsou navržena 4 témata, která vám byla zaslána emailem. Pokud půjdete na duchovní obnovu, téma zaškrtněte a hlasovací tabulku odešlete. Pokud jste nedostali email s hlasovací tabulkou, napište vámi zvolené téma na seznam na stolku s dary, kde jsou témata uvedena. Všichni zájemci, ať se zapíší do seznamu vzadu v kostele.

OHLÁŠKY NA 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 30. 10. 2016

 • NÁBOŽENSTVÍ začne toto pondělí 31.října, protože jsou podzimní prázdniny. V pondělí bude náboženství pro 3.-5. třídu od 13.00 -14.00, v úterý 1.11. pro první třídu a předškoláky od 13.30 – 14.30, pro 2.-4. třídu od 15.00-16.00. Zapisujte prosíme své děti na seznam na stolku s dary.
 • Náboženství pro děti druhého stupně a středoškoláky je každé pondělí v Horních Počernicích. Zájemci, hlaste se u Pavla Heriana tel. 731 600 074.
 • V úterý 1.11. na Slavnost Všech svatých a ve středu 2.11. na Vzpomínku na všechny věrné zemřelé v 18.00 bude mše svatá v kostele. Svátost smíření bude možná přede mší svatou nebo po ní.
 • SPORT bude ve středu 2.11. ve 20.00 v tělocvičně a na hřišti ZŠ v Dolních Počernicích.
 • TEOLOGIE TĚLA bude ve čtvrtek 3.11. v 18.30 na faře.
 • V pátek 4.11. bude mše sv. v kostele v 18.00.
 • V neděli 6.11. v bude sraz na hřbitově ve 14.30, kde se společně pomodlíme za zemřelé.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 7.11. ve 20.00 na faře.

 

 

OHLÁŠKY NA 25. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 18. 9. 2016

 • SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI tvz. AKAKAO je po 2.bohoslužbě na faře. Pro dospělé je zde skvělá káva a pro děti kakao.
 • TEOLOGIE TĚLA JE VE ČTVRTEK 13.10. V 18.30 NA FAŘE.
 • DĚTI, na naše příští setkání s panem primářem Havranem, které bude 16.10. v 10.00, si přineste ve zdravotním průkazu, který najdete na stolku s dary vzadu v kostele, nakreslené zvíře ze ZOO, které byste chtěly vyléčit.
 • SPORT bude ve středu 21.9. ve 20.00 v tělocvičně a na hřišti ZŠ v Dolních Počernicích.
 • TEOLOGIE TĚLA bude ve čtvrtek 22.9. od 18.30 na faře.
 • BIŘMOVÁNÍ DOSPĚLÝCH je plánováno na neděli 28.5. a biřmovat bude biskup V. Malý. Příprava potrvá od února do května, ale první přípravné setkání se uskuteční ve čtvrtek 29.9. v 19.00 na faře. Zájemci zapisujte se na seznam na stolku s dary.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná ve středu 28.9.
  Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5.15 a nebo ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15. Zájemci zapište se na stolek s dary, ať se poutníci mohou vzájemně domluvit a případně na sebe počkat!!!
 • NÁBOŽENSTVÍ pro první třídu a předškoláky bude v úterý od 13.30 – 14.30 , pro 2.-4. třídu v úterý od 15.00-16.00. V pondělí bude náboženství pro 3.-5. třídu od 13.00 -14.00. Zapisujte prosíme své děti na seznam na stolku s dary.

OHLÁŠKY NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 4. 9. 2016

 • Skončily prázdniny, proto bohoslužby budou každou neděli v 8.30 a 10.00.
 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY bude ve čtvrtek 8.9. od 19.00 na faře.
 • SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI tvz. AKAKAO bude po 2. bohoslužbě 18.9.na faře. Pro dospělé je zde skvělá káva a pro děti kakao.
 • DĚTI, POZOR měly jste úkol na prázdniny: vyfotit na svých prázdninových cestách nějaké zvíře/ myš, kočku, ptáčka nebo lva …/ a vytištěnou fotografii přinést v neděli 18. září na bohoslužbu pro rodiny s dětmi !!
 • Každou neděli je na faře po bohoslužbě farní Akafe. Dobroty, které přinesete ke kávě budou vděčně snědeny.
 • TEOLOGIE TĚLA bude ve čtvrtek 22.9. od 18.30 na faře.
 • BIŘMOVÁNÍ DOSPĚLÝCH je plánováno na neděli 28.5. a biřmovat bude biskup V. Malý. Příprava potrvá od února do května, ale první přípravné setkání se uskuteční buď v září nebo říjnu. Zájemci zapisujte se na seznam na stolku s dary.
 • PŘÍPRAVA NA BOHOSLUŽBU PRO RODINY S DĚTMI bude domluvena dnes po bohoslužbě. Prosíme, vy kteří se jí účastníte domluvte se na termínu po mši sv. s P. Červenkou.

OHLÁŠKY NA 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 19. 6. 2016

 • AKAKAO je tuto neděli 19. 6. po 2. mši svaté na faře.
 • DĚTI, POZOR, úkol na prázdniny: vyfoťte na svých prázdninových cestách nějaké zvíře/ myš, kočku, ptáčka nebo lva …/ a vytištěnou fotografii přineste v neděli 18. září na bohoslužbu pro rodiny s dětmi !!
 • SPORT bude ve středu 22. 6. od 20.00 oba sporty v tělocvičně a hřišti ZŠ Dolní Počernice.
 • O prázdninách bude pouze jedna bohoslužba v neděli a to v 8.30.
 • Začínají přípravné práce na pokládku nové podlahy v presbytáři, která by měla být hotová do konce července. V kostele z tohoto důvodu nastanou dočasné změny, které by neměly mít zásadní vliv na provoz kostela při bohoslužbách o nedělích.
 • Dne 25. 6. v sobotu ve 13 h v Kolodějích chtějí Katka Herianová a Petr Duchek uzavřít manželství. Kdo by něco věděl, co by bránilo k jeho platnému uzavření, ať to oznámí administrátorovi farnosti.
 • KONCERT A GRILOVÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ proběhne v neděli 26.6. v 18.00 na farní zahradě. Všichni, kdo máte zájem o poslech vážné hudby spojený s grilováním toho, co si přinesete a posezením, jste zváni.
 • BIŘMOVÁNÍ DOSPĚLÝCH je plánováno na neděli 28.5. a biřmovat bude biskup V. Malý. Příprava potrvá od února do května, ale první přípravné setkání se uskuteční buď v září nebo říjnu. Zájemci zapisujte se na seznam na stolku s dary.

OHLÁŠKY NA 10. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 5. 6. 2016

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 6. 6. ve 20.00 na faře.

 • SETKÁNÍ PROVOZNĚ EKONOMICKÉ RADY bude v úterý 7. 6. v 19.00 na faře.

 • SPORT bude ve středu 8. 6. od 20.00 oba sporty v tělocvičně a hřišti ZŠ Dolní Počernice.

 • FOTOGRAFIE Z PRVNÍHO SVATÉHO PRIJÍMÁNÍ jsou dostupné na farních webových stránkách www.farnost-dolni-počernice.cz.

 • NOC KOSTELŮ se uskuteční v pátek 10. 6. od 18.00. Děti ze ZŠ Dolní Počernice budou mít v našem kostele výstavu svých prací, které budou tématicky zaměřeny k našemu kostelu. Dramatický kroužek zde krátce zazpívá a také zazní krátký harfový koncert. Program je na dveřích kostela a všichni jste srdečně zváni.

 • FARNÍ BRIGÁDA bude v sobotu 11. 6. na faře od 9.00. Zájemci, hlaste se u Pavla Heriana nebo Františka Jakubce.

 • Uzávěrka příspěvků do farního občasníku Dopolí je v pondělí 13. 6. Posílejte svoje příspěvky na adresu: dopoli@email.cz.

 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY bude ve čtvrtek 16. 6. od 19. 00 na faře.

 • SKAM /setkání křesťanské aktivní mládeže/ bude od pátku 17. 6. od 18.00 – do soboty 18.6.

OHLÁŠKY NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 22.5. 2016

 • SPORT bude ve středu 25.5. od 20.00 oba sporty v tělocvičně a hřišti ZŠ Dolní Počernice.
 • SLAVNOST PANNY MARIE, POMOCNICE KŘESŤANŮ se bude slavit v úterý 24.5. v 18.00 v kostele jako poděkování za biřmovance a průběh biřmování v naší salesiánské farnosti.
 • SETKÁNÍ ohledně FARNÍ DOVOLENÉ PRO ZAPSANÉ ZÁJEMCE bude v úterý 24.5. v 19.00 na faře.
 • MŠE SVATÁ bude ve čtvrtek 26.5. na slavnost Těla a Krve Páně v 18.00 v kostele.
 • FARNÍ POUŤ DO LITOMĚŘIC se uskuteční tuto sobotu 28.5.,kde navštívíme katedrálu sv. Štěpána. Při naší poutní bohoslužbě v katedrále se uskuteční sbírka, která bude věnována katedrále. Prosím počítejte s touto skutečností. Dále prohlédneme si památky města a vypravíme se na památnou horu Říp. Na stolku s dary je podrobný program spolu s tabulkou pro registraci. Cena za dopravu je 250,- Kč/os, děti 150,- Kč. Zájemci, prosíme, zapište se do tabulky.
 • Příští neděli 29.5. proběhne v naší farnosti 1. svaté přijímání, opět to bude společná oslava celé naší farnosti a proto tuto neděli bude pouze jedna mše sv. a to v 10.00 !!!!
 • FOTOGRAFIE Z BIŘMOVÁNÍ jsou dostupné na farních webových stránkách            www.farnost-dolni-počernice.cz.
 • TEOLOGIE TĚLA bude ve čtvrtek 2.6. v 18.30 na faře.
 • NOC KOSTELŮ se uskuteční v pátek 10.6.od 18.00. Děti ze ZŠ Dolní Počernice budou mít v našem kostele výstavu svých prací, které budou tématicky zaměřeny k našemu kostelu.
 • FARNÍ BRIGÁDA bude v sobotu 11.6. na faře od 9.00. Zájemci, hlaste se u Pavla Heriana nebo Františka Jakubce.
 • Uzávěrka příspěvků do farního občasníku Dopolí je v pondělí 13.6. Posílejte svoje příspěvky na adresu: dopoli@email.cz.

OHLÁŠKY NA 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 1.5. 2016

 • SPORT bude ve středu 4.5. od 20.00 oba sporty v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • V pátek 6.5. bude v 18.00 mše svatá v kostele.
 • Mše svaté budou pouze 1. pátek v měsíci.
 • V neděli 15.5. bude z důvodu biřmování pouze jedna mše sv. 10.00, která se uskuteční venku v areálu pivovaru u sochy sv. Jana Nepomuckého. Bude to společná oslava celé naší farnosti, na kterou přijede Mons. Karel Herbst. Prosíme vás všechny o modlitbu za naše biřmovance i za zdárný průběh celé slavnosti. Všichni jste srdečně zváni na občerstvení, které bude připravené ve venku za kostelem a také vás prosíme o přípravu slaného či sladkého pohoštění. Na stolku s dary je seznam, na který se prosíme, zapište ,zda uděláte něco slaného či sladkého. Předem děkujeme!!!
 • Po několikaletém používání Zpěvníčku kostelových písniček při nedělních mších v 10 hodin chceme zpěvník protřídit a obnovit. Pokud k němu máte jakékoli poznámky, podněty, nápady, připomínky, napište je na lístek vzadu na stolku a vhoďte do připravené krabičky. Prosíme do konce dubna.
 • Zveme všechny, kdo si chtějí zahrát či zazpívat, na nedělní scholy. Zkoušku na mši máme vždy v neděli od 8 hodin na faře (kromě letních prázdnin). S dětmi pochopitelně mohou přijít i rodiče a připojit se ke schole!!! 🙂
 • SLAVNOST PANNY MARIE, POMOCNICE KŘESŤANŮ se bude slavit v úterý 24.5. v 18.00 v kostele jako poděkování za biřmovance a průběh biřmování v naší salesiánské farnosti.
 • FARNÍ POUŤ DO LITOMĚŘIC se uskuteční v sobotu 28.5.,kde navštívíme katedrálu sv. Štěpána.Vstupné se zde za prohlídku vybírat nebude, ale při naší poutní bohoslužbě se uskuteční sbírka, která bude věnována katedrále. Prosím počítejte s touto skutečností.Dále prohlédneme si památky města a vypravíme se na památnou horu Říp. Na stolku s dary je podrobný program spolu s tabulkou pro registraci. Cena za dopravu je 250,- Kč/os, děti 150,- Kč. Zájemci, prosíme, zapište se do tabulky.
 • V neděli 29.5. proběhne v naší farnosti 1. svaté přijímání, opět to bude společná oslava celé naší farnosti a proto tuto neděli bude pouze jedna mše sv. a to v 10.00 !!!!
 • PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od 5 – 12 let bude od 15.8. – 31.8. na faře v Dolních Počernicích. Všechny informace, přihlášku i program najdete na našich webových stránkách www.farnost-dolni-počernice.cz v sekci příměstský tábor. Kapacita je 20 dětí a zájem je velký, proto přihlašujte své děti co nejdříve.

 

OHLÁŠKY NA 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 17.4. 2016

 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli po druhé mši svaté
 • SPORT bude ve středu 20.4. od 20.00 oba sporty v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • V pátek 22.4. bude v 18.00 mše svatá na faře.
 • TEOLOGIE TĚLA bude ve čtvrtek 28.4. v 18.30 na faře.
 • DEN FARNOSTI : v neděli 15.5. bude z důvodu biřmování pouze jedna mše sv. 10.00, která se uskuteční venku v areálu pivovaru u sochy sv. Jana Nepomuckého. Bude to společná oslava celé naší farnosti, na kterou přijede Mons. Karel Herbst. Prosíme vás všechny o modlitbu za naše biřmovance i za zdárný průběh celé slavnosti. Všichni jste srdečně zváni na občerstvení, které bude připravené ve venku za kostelem a také vás prosíme o přípravu slaného či sladkého pohoštění. Na stolku s dary je seznam, na který se prosíme, zapište, zda uděláte něco slaného či sladkého. Předem děkujeme!!!
 • Na stolku s dary je připraven seznam na farní dovolenou v Itálii. Pojede se do Florencie. Cena za osobu a noc je 10 euro. Termín konání je od 11.7-18.7. Zapište se všichni, kdo máte zájem a nejste zapsaní na zadní stranu seznamu , který je vzadu v kostele.
 • Po několikaletém používání Zpěvníčku kostelových písniček při nedělních mš

OHLÁŠKY NA 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 3.4. 2016

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU je v pondělí 4.3. ve 20.00 na faře.
 • NOVÉ DOPOLÍ si můžete rozebrat na stolku s dary.
 • SPORT bude ve středu 6.4. od 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI se sejde ve čtvrtek 7.4. v 19.00 na faře.
 • V pátek 8.4. bude v 18.00 mše svatá na faře.
 • TEOLOGIE TĚLA bude ve čtvrtek 28.4. v 18.30 na faře.

 

OHLÁŠKY NA KVĚTNOU NEDĚLI 20.3. 2016

 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 20.3. po druhé mši svaté.
 • DOPOLÍ si můžete rozebrat na stolku s dary.
 • SPORT bude ve středu 23.3. od 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • Podrobnosti o výletu pro děti na Zelený čtvrtek najdete k rozebrání na stolku v zadu v kostele.
 • V pátek 25.3. budou v 18.00 Velkopáteční obřady v kostele.
 • Zájemci o adoraci u Božího hrobu, zapisujte se od tabulky na stolku s dary.
 • Na bráně a dveřích kostela jsou vyvěšené bohoslužby o Velikonocích. Na stolku s dary jsou připravené k rozebrání.
 • Děti, nezapomeňte na příští dětskou bohoslužbu v dubnu přinést váš sešit a v něm nakreslené velikonoční zvířátko, které jste našly namalované v papírovém svitku. Připište, čím je toto zvířátko pro člověka užitečné/např. Slepička – vajíčka, králík – kůže…/
  Ze soboty 26.3. na neděli je změna času. Spíme o hodinu méně.

 

OHLÁŠKY NA 5. NEDĚLI POSTNÍ 13.3. 2016

 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 13.3. po obou mších svatých.
 • Tuto neděli 13.3. je sbírka věnována na charitativní činnost v diecézi.
 • SPORT bude ve středu 16.3. od 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • V pátek 18.3. bude mše sv. v 18.00 na faře. V 17.30 křížová cesta.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA proběhne v sobotu 19.3. od 9.00 na faře. Přednášet bude Václav Čáp na téma: Boží otcovské srdce. Zájemci, zapisujte se vzadu v kostele na seznam, abychom měli přehled kolik lidí se zúčastní !!!
 • Nezapomeňte si děti příště přinést svůj ZOO sešit s namalovaným koněm a do vlastnosti zvířete napsat pracovitost. Za nakreslený obrázek dostanete od pana ředitele razítko.
 • Na bráně a dveřích kostela jsou vyvěšené bohoslužby o Velikonocích. Na stolku s dary jsou připravené k rozebrání.

OHLÁŠKY NA 4. NEDĚLI POSTNÍ 6.3. 2016

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 7.3.ve 20.00 na faře.
 • SPORT bude ve středu 9.3. od 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI v pondělí, úterý a ve středu nebude, jsou jarní prázdniny.
 • V pátek 11.3. bude mše sv. v 18.00 na faře.
 • V pátek 11.3. nebude příprava na 1. svaté přijímání kvůli jarním prázdninám .
 • POSTNÍ ÚKOL PRO DĚTI
  celou dobu postní se budeme všichni snažit připravovat svá srdce na Velikonoce. Vaším společným postním úkolem bude připravit „velké srdce“, které bude díky vašim malým srdíčkům stále krásnější. Na postní neděle si vždy vystřihněte každý svoje malé srdíčko z barevného papíru a přineste s sebou do kostela na mši svatou. V obětním průvodu pak vždy každý své srdíčko přinesete k oltáři. Budeme je postupně špendlit na naše „velké srdce“.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ bude v pondělí 7.3. Články v našem farním občasníku, může psát každý z vás. Pokud máte nějaký zajímavý postřeh či téma, které se týká naší farnosti, nezapomeňte ho zde zveřejnit. Svoje příspěvky posílejte na adresu dopoli@email.cz
 • Příští neděli 13.3. bude sbírka věnována na charitativní činnost v diecézi.
 • FARNÍ AKAFE bude v neděli 13.3. po obou mších svatých.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA proběhne v sobotu 19.3. od 9.00 na faře. Přednášet bude Václav Čáp na téma: Boží otcovské srdce. Zájemci, zapisujte se vzadu v kostele na seznam.

OHLÁŠKY NA 3. NEDĚLI POSTNÍ 28.2. 2016

 • SPORT bude ve středu 2.3. od 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • TĚOLOGIE TĚLA bude ve čtvrtek 3.3. v 18.30 na faře.
 • V pátek 4.3. bude mše sv. v 18.00 na faře.
 • V pátek 4.3 a 11.3. nebude příprava na 1. svaté přijímání kvůli jarním prázdninám .
 • POSTNÍ ÚKOL PRO DĚTI
  celou dobu postní se budeme všichni snažit připravovat svá srdce na Velikonoce. Vaším společným postním úkolem bude připravit „velké srdce“, které bude díky vašim malým srdíčkům stále krásnější.
  Na dnešní 1. neděli postní byla pro vás na stolku s dary připravena vystříhaná srdíčka z barevných papírů. Na další neděle postní si vždy vystřihněte každý svoje malé srdíčko z barevného papíru a přineste s sebou do kostela na mši svatou.
  V obětním průvodu pak vždy každý své srdíčko přinesete k oltáři. Budeme je postupně špendlit na naše „velké srdce“.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA proběhne v sobotu 19.3. od 9.00 na faře. Přednášet bude Václav Čáp na téma: Boží otcovské srdce. Zájemci, zapisujte se vzadu v kostele na seznam.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ bude v pondělí 7.3. Články v našem farním občasníku, může psát každý z vás. Pokud máte nějaký zajímavý postřeh či téma, které se týká naší farnosti, nezapomeňte ho zde zveřejnit. Svoje příspěvky posílejte na adresu dopoli@email.cz

OHLÁŠKY NA SVÁTEK SVATÉ RODINY 27. 12. 2015

 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v Dolních Počernicích začne v neděli 3.1. a bude pokračovat do neděle 10.1. Prosíme koledníky, aby se zapisovali na seznam na stolku s dary.
 • Na bráně, dveřích kostela a na našich webových stránkách je vyvěšen pořad bohoslužeb o Vánocích.
 • SPORT nebude, začnE opět až v lednu.
 • FARNÍ PLES se uskuteční v pátek 22. 1. v hotelu Svornost, proto prosíme o dary do plesové tomboly. Dary můžete nosit do kostela nebo na faru. Děkujeme!
 • Prodej lístků na farní ples je zahájen. Lístky si můžete po skončení bohoslužby kupovat v sakristii u Milady Herianové .
 • Jsou vyhlášeny 2 aukce obrazů, které si můžete prohlédnout ve farním sále. Vzadu v kostele jsou 2 aukční listiny, na které se v případě zájmu můžete zapsat spolu s výší ceny za vybrané malířské dílo. Výtěžek z obou aukcí bude věnován na opravu varhan.
 • VÝSLEDKY FARNÍCH VOLEB najdete na nástěnce vzadu v kostele.
 • Na varhany se za vstupné a zákusky na benefičním koncertu v sobotu 19.12. v našem kostele vybralo 7 332,- Kč. Všem posluchačům a souboru z Českých Budějovic děkujeme !!!

OHLÁŠKY NA 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 6. 12. 2015

 • ADVENTNÍ KALENDÁŘ pro děti je připraven na stolku s dary. Na kalendáři je podrobné vysvětlení, jak se má vyplňovat. Prosíme děti, aby vyplněný kalendář přinesly 24.12. v 15.00 na půlnoční bohoslužbu pro rodiče s dětmi. Kalendář naleznete i na našich webových stránkách v rubrice dětské bohoslužby.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU je v pondělí 7. 1. ve 20. 00 na faře.
 • SPORT bude tuto středu 9. 12. v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice od 20. 00.
 • V pátek 11. 12. bude mše sv. na faře od 18. 00.
 • ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA poběhne v sobotu 12. 12. na faře od 9.00 na téma: Marnotratný syn.
 • ADVENTNÍ KONCERT zazní v sobotu 19. 12. v 18.00 v našem kostele. Cena vstupenky je 80 Kč. Vstupné bude věnováno na opravu varhan.
 • Farní ples se uskuteční 22. 1. v hotelu Svornost, proto prosíme o dary do plesové tomboly. Dary můžete nosit do kostela nebo na faru. Děkujeme!
 • FARNÍ VOLBY do pastorační rady farnosti budou příští neděli 13.12. a neděli 20.12. po obou mších svatých v kostele, případně na faře.
  Kandidáty do pastorační rady najdete na nástěnce vzadu v kostele.

OHLÁŠKY NA JEŽÍŠE KRISTA, KRÁLE 22. 11. 2015

 • Dobrovolníci, kteří by chtěli pomoct s přípravou farního plesu se sejdou v úterý 24. 11. v 19.30 na faře.Všichni jste zváni.
 • DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES pořádá SHM Počernice v neděli 22. 11. – více informací najdete na plakátku u vstupu do kostela.
 • SPORT bude tuto středu 25. 11. v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice od 20. 00.
 • Ve čtvrtek 26. 11. je teologie těla na faře v 18.30.
 • V pátek 27. 11. bude mše sv. na faře od 18. 00.
 • Příští neděli 29. 11. není ministrantská schůzka !!!!
 • ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA proběhne v sobotu 12. 12. na faře od 9.00 na téma: Marnotratný syn.
 • ADVENTNÍ KONCERT zazní v sobotu 19. 12. v 18.00 v našem kostele. Cena vstupenky je 80 Kč. Vstupné bude věnováno na opravu varhan.
 • FARNÍ VOLBY: Stávající pastorační radě skončilo její funkční pětileté období, proto se v neděli 13.12. a neděli 20.12. budou konat volby do pastorační rady farnosti po obou mších svatých v kostele, případně na faře.
  Je potřeba navrhnout kandidáty do této neděle 22.11., které bychom mohli volit. Seznam na zapsání navrhovaných kandidátů je na stolku s dary. Navrhovat kandidáty může každý, kdo
  se cítí být příslušníkem této farnosti, může zapsat sám sebe a nebo někoho jiného. Navrhovaný kandidát musí být starší osmnácti let.
  Otec Čáp obejde jednotlivě navržené kandidáty a zeptá se jich na jejich souhlas s kandidaturou. Seznam vybraných kandidátů bude viset 14 dní před konáním voleb v kostele.

OHLÁŠKY NA 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 1. 11. 2015

 • PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH je v pondělí 2.11.
  Od 16.45 – 17.15 bude možnost svátosti smíření v kostele.
  DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST na hřbitově bude v 17.30, přineste si kancionál a svíčku.
  Mše svatá bude v kostele v 18.00 .

  SPORT bude tuto středu 4. 11. v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice od 20. 00. Bude se hrát fotbal na venkovním hřišti a florbal v tělocvičně. Přijďte si zahrát!!!

 • Ve čtvrtek 5. 11. je teologie těla na faře v 18.30.
 • V pátek 6. 11. bude mše sv. na faře od 18. 00.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne v pátek 6. listopadu na faře v 15.30. Na prvním setkání je nutná účast jednoho z rodičů.
 • Dobrovolníci, kteří by chtěli pomoct s přípravou farního plesu, hlaste se P. Herianovi do plesového výboru.
 • Oprava varhan se začne realizovat v listopadu a měla by být ukončena počátkem srpna. Na základě několika nabídek varhanářů byl vybrán pan Stehlík z Hodonína. Celková částka za opravu varhan je 370 000,- Kč . Na opravu máme vybráno ke dni 29.11. částku 304 102,- Kč.
 • ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA proběhne v sobotu 12. 12. na faře od 9.00 na téma: Marnotratný syn.
 • FARNÍ VOLBY: Stávající pastorační radě skončilo její funkční pětileté období, proto se v neděli 13.12. a neděli 20.12. budou konat volby do pastorační rady farnosti po obou mších svatých v kostele, případně na faře.
  Je potřeba navrhnout kandidáty do neděle 23.11., které bychom mohli volit. Seznam na zapsání navrhovaných kandidátů je na stolku s dary. Navrhovat kandidáty může každý, kdo
  se cítí být příslušníkem této farnosti, může zapsat sám sebe a nebo někoho jiného. Navrhovaný kandidát musí být starší osmnácti let.
  Otec Čáp obejde jednotlivě navržené kandidáty a zeptá se jich na jejich souhlas s kandidaturou. Seznam vybraných kandidátů bude viset 14 dní před konáním voleb v kostele.

OHLÁŠKY NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 25. 10. 2015

 • SPORT bude tuto středu 28. 10. v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice od 20. 00. Bude se hrát fotbal na venkovním hřišti a florbal v tělocvičně. Přijďte si zahrát!!!
 • V pátek 30. 10. NEBUDE mše sv. v kostele od 18. 00.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne od listopadu na faře. Rodiče, zapisujte své děti na seznam vzadu v kostele.
 • Dobrovolníci, kteří by chtěli pomoct s přípravou farního plesu, hlaste se P. Herianovi do plesového výboru.
 • Oprava varhan se začne realizovat v listopadu a měla by být ukončena počátkem srpna. Na základě několika nabídek varhanářů byl vybrán pan Stehlík z Hodonína. Celková částka za opravu varhan je 370 000,- Kč . Na opravu máme vybráno 293 702,- Kč.
 • PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH je v pondělí 2.11.
  Od 16.45 – 17.15 bude možnost svátosti smíření v kostele.
  DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST na hřbitově bude v 17.30, přineste si, prosím, kancionál a svíčku.
  Mše svatá bude v kostele v 18.00 .
 • Ve čtvrtek 5. 11. je teologie těla na faře v 18.30.
 • FARNÍ VOLBY: Stávající pastorační radě skončilo její funkční pětileté období, proto se v neděli 13.12. a neděli 20.12. budou konat volby do pastorační rady farnosti po obou mších svatých v kostele, případně na faře.
  Je potřeba navrhnout kandidáty do neděle 23.11., které bychom mohli volit. Seznam na zapsání navrhovaných kandidátů je na stolku s dary. Navrhovat kandidáty může každý, kdo
  se cítí být příslušníkem této farnosti, může zapsat sám sebe a nebo někoho jiného. Navrhovaný kandidát musí být starší osmnácti let.
  Otec Čáp obejde jednotlivě navržené kandidáty a zeptá se jich na jejich souhlas s kandidaturou. Seznam vybraných kandidátů bude viset 14 dní před konáním voleb v kostele.

 

 

OHLÁŠKY NA 28. NĚDĚLI V MEZIDOBÍ 11. 10. 2015

 • FARNÍ AKAFÉ je tuto neděli po obou mších svatých na faře.
 • Uzávěrka článků do našeho občasníku Dopolí je posunuta na tuto neděli 11. 10. Svoje příspěvky posílejte na emailovou adresu: dopoli@email.cz
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU byla přesunuta na toto pondělí 12. 10. ve 20. 00 na faře.
 • SPORT bude tuto středu 14. 10. v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice od 20. 00. Bude se hrát fotbal na venkovním hřišti a florbal v tělocvičně. Přijďte si zahrát!!!
 • V pátek 16. 10. NEBUDE mše sv. v kostele od 18. 00.
 • NÁBOŽENSTVÍ pro předškoláky a děti, které chodí do 1. třídy začne v úterý
  6. 10. a bude od 13. 30 – 15. 00 na faře. Pro starší děti I. stupně začne výuka náboženství v pondělí 5. 10. ve 13. 30 a středu 7. 10. ve 13. 00. Rodiče, zapisujte své děti na seznam vzadu v kostele.
  PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne od listopadu na faře. Rodiče, zapisujte své děti na seznam vzadu v kostele.
  V Brně proběhne 16. – 17. 10. proběhne Národní eucharistický kongres .
 • Příští neděli proběhne misijní sbírka. Vzadu v kostele budou připraveny misijní kalendáře. Příspěvky za misijní kalendáře posílejte na číslo účtu, které najdete uvnitř na složence.
 • Dobrovolníci, kteří by chtěli pomoct s přípravou farního plesu, hlaste se P. Herianovi do plesového výboru.
 • Oprava varhan se začne realizovat v listopadu a měla by být ukončena počátkem srpna. Na základě několika nabídek varhanářů byl vybrán pan Stehlík z Hodonína. Celková částka za opravu varhan je 370 000,- Kč . Na opravu máme vybráno 293 702,- Kč.

 

OHLÁŠKY NA 26. NĚDĚLI V MEZIDOBÍ 27.9. 2015

 • Výtěžek z dnešní sbírky bude věnován na Svatováclavskou sbírku.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná v pondělí 28. 9. Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5. 15 a ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6. 15.
 • SPORT bude tuto středu 30. 9. v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice od 20. 00. Bude se hrát fotbal na venkovním hřišti a florbal v tělocvičně.Přijďte si zahrát!!!
 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY se uskuteční ve čtvrtek 1. 10. v 19. 00 na faře.
 • V pátek 2. 10. bude mše sv. v kostele od 18. 00.
 • Uzávěrka článků do našeho občasníku Dopolí je v neděli 4. 10. Svoje příspěvky posílejte na emailovou adresu: dopoli@email.cz
 • NÁBOŽENSTVÍ pro předškoláky a děti, které chodí do 1. třídy začne v úterý
  6. 10. a bude od 13. 30 – 15. 00 na faře. Pro starší děti I. stupně začne výuka náboženství v pondělí 5. 10. a středu 7. 10. ve 13. 00. Rodiče, zapisujte své děti na seznam vzadu v kostele.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne od listopadu na faře. Rodiče, zapisujte své děti na seznam vzadu v kostele.
 • V Brně proběhne 16. – 17. 10. proběhne Národní eucharistický kongres . Vstupenky, které jsou zdarma, je nutné objednat společně pro všechny, kteří pojedou z naší farnosti. Zapisujte se proto na seznam vzadu v kostele do 4. 10.

OHLÁŠKY NA 24. NĚDĚLI V MEZIDOBÍ 13.9. 2015

 • FARNÍ AKAFE je tuto v neděli 13. 9. na faře po obou mších svatých.
 • SPORT bude tuto středu 16.9. v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice od 20.00. Bude se hrát fotbal na venkovním hřišti a florbal v tělocvičně.Přijďte si zahrát!!!
 • V pátek 18. 9. bude páteční mše sv. kostele od 18.00.
 • NÁBOŽENSTVÍ pro děti prvního stupně začne první týden v říjnu. Bude se vyučovat na faře.
  Rodiče, zapisujte své děti na seznam vzadu v kostele co nejdříve, abychom se mohli domluvit na konkrétním dni v týdnu ohledně výuky.
 • Děti, nezapomeňte na svůj PRÁZDNINOVÝ ÚKOL: Určitě jste něco zajímavého přes prázdniny zažily. V neděli 20. 9. přineste na papíře namalovaný svůj zážitek. Už se na tvůj obrázek těšíme !!!
 • FARNÍ AKAKAO je příští neděli 20. 9. pro rodiny s dětmi po druhé mši sv. na faře.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná v pondělí 28.9. Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5.15 a ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15.

OHLÁŠKY NA PRÁZDNINY

 • O prázdninách bude pouze jedna mše sv. a to v 8.30.
 • POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v našem kostele se uskuteční v neděli 16. 8. s následujícím programem.
  V 8.30 bude modlitba růžence. Slavnostní mše sv. začne v 9.00, po ní bude pohoštění za kostelem. Ve 12.00 bude pouť zakončena modlitbou Anděl Páně.
  Všichni jste co nejsrdečněji zváni. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s přípravou stolů a obsluhou, ať se zapíší na seznam na stolku s dary a nebo přihlásí M. Krňávkové tel. 604898198. Dále prosíme o pomoc s přípravou sladkého i slaného pohoštění. Všem kdo něco dobrého připraví a přinesou předem děkujeme.

OHLÁŠKY NA 12.NEDĚLI V MEZIDOBÍ 21.6. 2015

 • V červnu nebudou páteční mše svaté.
 • O prázdninách bude pouze jedna mše sv. a to v 8.30.
 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 21.6. po mši sv. na faře.
 • Nový časopis NEZBEDA je k zakoupení vzadu v kostele.
 • SPORT bude ve středu 24.6. v tělocvičně ZŠ od 20.00. Florbal se bude hrát v tělocvičně a venku na hřišti fotbal.
 • PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
 • Třída 4.B ze ZŠ Dolní Počernice přispěla na varhany částkou 1510,- Kč.
 • POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v našem kostele se uskuteční v neděli 16. 8. s následujícím programem.
  V 8.30 bude modlitba růžence. Slavnostní mše sv. začne v 9.00, po ní bude pohoštění za kostelem. Ve 12.00 bude pouť zakončena modlitbou Anděl Páně.
  Všichni jste co nejsrdečněji zváni. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s přípravou stolů a obsluhou, ať se zapíší na seznam na stolku s dary a nebo přihlásí M. Krňávkové tel. 604898198. Dále prosíme o pomoc s přípravou sladkého i slaného pohoštění. Všem kdo něco dobrého připraví a přinesou předem děkujeme.

 

OHLÁŠKY NA 11.NEDĚLI V MEZIDOBÍ 14.6. 2015

 • V červnu nebudou páteční mše svaté.
 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 14.6. po obou mších svatých.
 • Nový časopis NEZBEDA je k zakoupení vzadu v kostele.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 8.6. na faře ve 20.00.
 • SPORT bude ve středu 17.6. v tělocvičně ZŠ od 20.00. Florbal se bude hrát v tělocvičně a venku na hřišti fotbal.
 • Děti, nezapomeňte přinést na neděli 21.6. na dětskou bohoslužbu svoje nalepené dílky malířova obrázku.Těšte se na skvělou odměnu za vaši snahu. Kdo nebude moci přijít pro odměnu, ať poprosí rodiče nebo kamarády, aby mu odměnu vyzvedli.
 • PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ

   

OHLÁŠKY NA 10.NEDĚLI V MEZIDOBÍ 7.6. 2015

V červnu nebudou páteční mše svaté!!!!!!
Nový časopis NEZBEDA je k zakoupení vzadu v kostele.
PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 8.6. na faře ve 20.00.
SPORT bude ve středu 10.6. v tělocvičně ZŠ od 20.00. Florbal se bude hrát v tělocvičně a venku na hřišti fotbal.
Děti, nezapomeňte přinést na neděli 21.6. na dětskou bohoslužbu svoje nalepené dílky malířova obrázku.Těšte se na skvělou odměnu za vaši snahu. Kdo nebude moci přijít pro odměnu, ať poprosí rodiče nebo kamarády, aby mu odměnu vyzvedli.
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
FARNÍ AKAFE bude příští neděli 14.6. po obou mších svatých.

OHLÁŠKY NA NEDĚLI SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO 24. 5. 2015

 • SPORT bude ve středu 27.5. v tělocvičně ZŠ od 20.00. Florbal se bude hrát v tělocvičně a venku na hřišti fotbal.
 • V pátek 29.5. proběhne od 18.00. Noc kostelů, proto nebude mše svatá. Program v našem kostele najdete na našich webových stránkách.
 • FARNÍ BRIGÁDA bude v sobotu 30.5. od 9.00 na faře. Nápady co je potřeba udělat a brigádníci, ať se hlásí P.Herianovi.
 • V neděli 7.6. při mši sv. v 10.00 přijme první svaté přijímání několik dětí z naší farnosti.
 • Děti, nezapomeňte přinést na neděli 21.6. na dětskou bohoslužbu svoje nalepené dílky malířova obrázku.Těšte se na skvělou odměnu za vaši snahu. Kdo nebude moci přijít pro odměnu, ať poprosí rodiče nebo kamarády, aby mu odměnu vyzvedli.

OHLÁŠKY NA 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 26. 4. 2015

 • SPORT bude ve středu 29.4. v tělocvičně ZŠ od 20.00.
 • V pátek 1.5. bude mše sv. v 18.00 v kostele.
 • Děti, nezapomeňte přinést na příští dětskou bohoslužbu v neděli 24.5. napsané první písmeno vašeho jména na papíru farmátu A5. Kdo neumí psát, tomu jistě pomůžou rodiče.
 • ČARODĚJNICE – ve čtvrtek 30.4. bude od 18.00 posezení u ohně na farní zahradě s možností opékání vuřtů z vlastních zásob. Všichni jste srdečně zváni !!!
 • Informace o prázdninových chaloupkách jsou na nástěnce vzadu v kostele.
 • FARNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII proběhne od pondělí 13. 7. – neděle 19. 7. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku s dary.
 • FARNÍ POUŤ DO PELHŘIMOVA A NA KŘEMEŠNÍK pojedeme společně autobusem v sobotu 23.5. v 9.00 od fary. Cena za dopravu je při přihlášení a uhrazení NEVRATNÉHO poplatku POUZE za dopravu do 10. 5: 200 Kč/ dospělá osoba, 50 Kč/ dítě nebo student(ka), zdarma děti do 10 let. Pouť je vhodná i pro rodiny s dětmi. V Pelhřimově je možné navštívit muzeum kuriozit a na Křemešníku naučnou stezku. Podrobnosti ohledně programu najdete na stolku s dary. Zájemci, zapisujte se tamtéž.

OHLÁŠKY NA 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 19. 4. 2015

 • NOVÉ ČÍSLO DOPOLÍ je k rozebrání na stolku s dary.
 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 19.4. na faře.
 • SPORT bude ve středu 22.4. v tělocvičně ZŠ od 20.00.
 • TEOLOGIE TĚLA bude ve čtvrtek 23.4. na faře v 18.30.
 • V pátek 24.4. bude mše sv. v 18.00 v kostele.
 • Děti, nezapomeňte přinést na příští dětskou bohoslužbu v neděli 24.5. napsané první písmeno vašeho jména na papíru farmátu A5. Kdo neumí psát, tomu jistě pomůžou rodiče.
 • ČARODĚJNICE – ve čtvrtek 30.4. bude od 18.00 posezení u ohně na farní zahradě s možností opékání vuřtů z vlastních zásob. Všichni jste srdečně zváni !!!
 • Informace o prázdninových chaloupkách jsou na nástěnce vzadu v kostele.
 • FARNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII proběhne od pondělí 13. 7. – neděle 19. 7. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku s dary.
 • Na pouť po stopách Jana Pavla II. s Hornopočernickou farností se mohou zájemci přihlásit na tel. čísle uvedeném na plakátu. Potřebují naplnit kapacitu autobusu a budou rádi, pokud se k pouti připojíte. 

 

OHLÁŠKY NA 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 12. 4. 2015

 • NOVÉ ČÍSLO DOPOLÍ je k rozebrání na stolku s dary.
 • FARNÍ AKAFE bude tuto neděli 12.4. po obou mších svatých.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 13.4. ve 20.00 na faře.
 • SPORT bude ve středu 15.4. v tělocvičně ZŠ od 20.00.
 • V pátek 17.4. bude mše sv. v 18.00 v kostele.
 • Děti, nezapomeňte si přinést na příští dětskou bohoslužbu v neděli 19.4. věc, kterou byste si rády vzaly s sebou na loď.
 • Informace o prázdninových chaloupkách jsou na nástěnce vzadu v kostele.
 • FARNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII proběhne od pondělí 13. 7. – neděle 19. 7. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku s dary.
 • Na pouť po stopách Jana Pavla II. s Hornopočernickou farností se mohou zájemci přihlásit na tel. čísle uvedeném na plakátu. Potřebují naplnit kapacitu autobusu a budou rádi, pokud se k pouti připojíte.
 • Pouť k Božímu milosrdenství
 • Přijetí do katechumenátu
 • NOVÉ ČÍSLO DOPOLÍ je k rozebrání na stolku s dary.
 • BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH jsou na bráně kostela nebo na webových stránkách.
 • STŘEDEČNÍ SPORT je 1. 4. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • NA ZELENÝ ČTVRTEK 2. 4. bude mše sv. v 18.00 v kostele.
 • VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 3. 4. začnou v 18.00 v kostele.
 • SBÍRKA NA SVATOU ZEMI se bude konat 3.4. na Velký pátek.
 • ADORACE U BOŽÍHO HROBU bude v kostele od 9.00- 16.00. Zapisujte se na rozpis na stolku.
 • SLAVNOSTNÍ OBŘADY VELKÉ NOCI začnou ve 20.00 v kostele. 
 • Po obřadech bude Velikonoční agapé na faře.
 • FARNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII proběhne od pondělí 13. 7. – neděle 19. 7. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku s dary.
 • Na pouť po stopách Jana Pavla II. s Hornopočernickou farností se mohou zájemci přihlásit na tel. čísle uvedeném na plakátu. Potřebují naplnit kapacitu autobusu a budou rádi, pokud se k pouti připojíte.
 • Pouť k Božímu milosrdenství
 • Přijetí do katechumenátu

 

OHLÁŠKY NA 4. NEDĚLI POSTNÍ 15. 3. 2015

 

 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 15.3. po druhé mši svaté na faře.
 • Dnešní sbírka bude věnována NA CHARITATIVNÍ ČINNOST .
 • STŘEDEČNÍ SPORT je 18. 3. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • Příští středu 4.3. sport NEBUDE!!!! Jsou prázdniny.!!!
 • PASTORAČNÍ RADA bude ve čtvrtek 19.3. v 19.00 na faře.
 • Ve čtvrtek 19. 3. bude od 18. 00 mše sv. v kostele. Sv. Josef – ekonom
 • V pátek 20. 3. je mše sv. od 18.00 v kostele.
 • Děti, nezapomeňte si přinést na příští dětskou bohoslužbu v neděli 19.4. věc, kterou byste si rády vzaly s sebou na loď.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ bude do pondělí 16. 3. Svoje příspěvky zasílejte na dopolí@email.cz
 • FARNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII proběhne od pondělí 13. – neděle 19.7.
 • LEKTORSKÝ SEMINÁŘ proběhne tuto sobotu 21.3. od 14.00 – 17.00 na faře. Seminář je určen pro každého kdo má zájem, ale hlavně pro ty, kteří by rádi četli a nebo čtou v kostele při bohoslužbě. Cena na osobu za absolvování semináře je 50 Kč. Celková cena semináře pro farnost je 3000,- Kč.Ta zbytek ceny doplatí. Na nástěnce v kostele máte, spoustu užitečných věcí, které se můžete na semináři naučit .

OHLÁŠKY NA 1. NEDĚLI POSTNÍ 22. 2. 2015

 • Tuto neděli je sbírka věnována na Svatopetrský haléř.
 • STŘEDEČNÍ SPORT je 25. 2. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • Příští středu 4.3. sport NEBUDE!!!! Jsou prázdniny.!!!
 • V pátek 27. 2. je mše sv. od 18.00 na faře.
 • Děti, nezapomeňte si přinést na příští dětskou bohoslužbu v neděli 15.3. zvířátka, která dostanete každou postní neděli v kostele. Sbírejte je už tuto neděli. Zvířátka dávejte do obalu od kindervajíček.
 • POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA proběhne v sobotu 28. 2. od 9.00 na faře. Přednášet bude V. Čáp na téma: Naše rány-zdroj požehnání. Zájemci zapisujte se na seznam v kostele. Program duchovní obnovy je vyvěšený na nástěnce. Je možné zajistit hlídání dětí během duch. Obnovy. Ti kteří mají o tuto službu zájem, ať se hlásí u P. P. Čápa.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ bude do pondělí 15. 3. Svoje příspěvky zasílejte na dopolí@email.cz
 • LEKTORSKÝ SEMINÁŘ proběhne v sobotu 21.3. od 14.00 – 17.00 na faře, pokud se přihlásí nejméně 10 zájemců do konce února. Seznam je vzadu na stolku s dary. Přihlašujte se co nejdříve ! Seminář je určen pro každého kdo má zájem, ale hlavně pro ty, kteří by rádi četli a nebo čtou v kostele při bohoslužbě. Cena na osobu za absolvování semináře je 50 Kč. Celková cena semináře pro farnost je 3000,- Kč.Ta zbytek ceny doplatí. Na nástěnce v kostele máte, spoustu užitečných věcí, které se můžete na semináři naučit a použít je i při vystupování na veřejnosti. 

OHLÁŠKY NA 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 8. 2. 2015

 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli po obou mších svatých.
 • STŘEDEČNÍ SPORT je 11. 2. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice
 • V pátek 13. 2. je mše sv. od 18.00 na faře.
 • FARNÍ AKAKAO je příští neděli 15.2. po druhé mši svaté na faře.
 • Děti, nezapomeňte si přinést na příští dětskou bohoslužbu v neděli 15.2. svoji oblíbenou pastelku. Malíř pro vás opět něco připravil.
 • Ve středu 18.2. začíná postní doba. Mše sv. na Popeleční středu bude v 18.00 v kostele.
 • POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA proběhne v sobotu 28. 2. od 9.00 na faře. Přednášet bude V. Čáp na téma: Naše rány-zdroj požehnání. Zájemci zapisujte se na seznam v kostele. Program duchovní obnovy je vyvěšený na nástěnce. Je možné zajistit hlídání dětí během duch. Obnovy. Ti kteří mají o tuto službu zájem, ať se hlásí u P. P. Čápa.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ bude do pondělí 15. 3. Svoje příspěvky zasílejte na dopolí@email.cz
 • LEKTORSKÝ SEMINÁŘ proběhne v sobotu 21.3. od 14.00 – 17.00 na faře, pokud se přihlásí nejméně 10 zájemců do konce února. Seznam je vzadu na stolku s dary. Přihlašujte se co nejdříve ! Seminář je určen pro každého kdo má zájem, ale hlavně pro ty, kteří by rádi četli a nebo čtou v kostele při bohoslužbě. Cena na osobu za absolvování semináře je 50 Kč. Celková cena semináře pro farnost je 3000,- Kč.Ta zbytek ceny doplatí. Na nástěnce v kostele máte, spoustu užitečných věcí, které se můžete na semináři naučit a použít je i při vystupování na veřejnosti.

 

OHLÁŠKY NA 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 1. 2. 2015

 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli po obou mších svatých.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU je v pondělí 2.2. ve 20.00 na faře.
 • STŘEDEČNÍ SPORT je 4. 2. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • V pátek 6. 2. je mše sv. od 18.00 na faře.
 • FARNÍ AKAKAO je příští neděli 15.2. po druhé mši svaté na faře.
 • Děti, nezapomeňte si přinést na příští dětskou bohoslužbu neděli 15.2. svoji oblíbenou pastelku. Malíř pro vás opět něco připravil.
 • LEKTORSKÝ SEMINÁŘ proběhne v sobotu 21.3. od 14.00 – 17.00 na faře, pokud se přihlásí nejméně 10 zájemců do konce února. Seznam je vzadu na stolku s dary. Přihlašujte se co nejdříve ! Seminář je určen pro každého kdo má zájem, ale hlavně pro ty, kteří by rádi četli a nebo čtou v kostele při bohoslužbě. Cena na osobu za absolvování semináře je 50 Kč. Celková cena semináře pro farnost je 3000,- Kč.Ta zbytek ceny doplatí. Na nástěnce v kostele máte, spoustu užitečných věcí, které se můžete na semináři naučit a použít je i při vystupování na veřejnosti.
 •  

OHLÁŠKY NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 25. 1. 2015

 • STŘEDEČNÍ SPORT je 28. 1. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ je tuto středu 28.1. v 17.00 na faře.
 • V pátek 30. 1. je mše sv. od 18.00 na faře.
 • V sobotu 31. 1. je slavnost Dona Boska v Kobylisích.
 • Děti, nezapomeňte si přinést na příští dětskou bohoslužbu neděli 15.2. svoji oblíbenou pastelku. Malíř pro vás opět něco připravil.

OHLÁŠKY NA 2. NEDĚLI PO NAROZENÍ PÁNĚ 4. 1. 2015

 

 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA bude probíhat od této neděle 4.1. – neděle 11. 1. Dnes začínáme koledovat. Rodiče, kteří máte zájem o koledování s dětmi přijďte na faru ve 14h. Oblečeme se a vydáme se do Počernic popřát, zazpívat, potěšit místní obyvatele a také vybrat peníze na charitu. V týdnu budeme chodit v úterý a středu od 14.00 – 16.00. Pokud budete mít zájem můžeme koledovat v sobotu. V neděli 11. 1. budou tři králové koledovat před kostelem.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU je v pondělí 5. 1. ve 20.00 na faře.
 • V úterý  6. 1. na Slavnost Zjevení Páně je mše sv. od 18.00 v kostele .
 • STŘEDEČNÍ SPORT je 7. 1. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • V pátek 9. 1. je mše sv. od 18.00 v kostele.
 • PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ začne ve středu 14.1. v 17.00 na faře.
 • PLES POČERNICKÝCH FARNOSTÍ nazvaný TANČÍRNA bude v sobotu 17. 1. v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. Lístky k prodeji jsou u Milady Herianové.
 • Farnost Horní Počernice prosí o dodání věcí do tomboly.Věci noste do sakristie v kostele.

OHLÁŠKY na svátek Svaté Rodiny 28. 12. 2014

 • ROZPIS BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH najdete na webu farnosti a nebo na bráně a dveřích kostela.
 • TAIZE- setkání mladých v Praze : 
 • prosíme o pomoc se snídaní na faře pro ubytované poutníky
 • 30.12., 31.12., 2.1. – mše sv. v 8.30
 • 31.12. – modlitba za mír 23.00 
 • festival národů 0.00- 2.00: tělocvična v dětském domově
 • 1.1. -mše sv. v 10.00
 • V pátek 2. 1. je mše sv. od 18.00 NA FAŘE.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA bude probíhat od neděle 4.1. – neděle 11. 1. Pojďte popřát, zazpívat, potěšit místní obyvatele a také vybrat peníze na charitu. Prosíme malé i velké koledníky, aby se začali zapisovat na seznam na stolku s dary.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude až 7. 1. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ začne ve středu 14.1. v 17.00 na faře.
 • PLES POČERNICKÝCH FARNOSTÍ nazvaný TANČÍRNA bude v sobotu 17. 1. v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. Lístky k prodeji jsou u Milady Herianové.
 • Farnost Horní Počernice prosí o dodání věcí do tomboly.Věci noste do sakristie v kostele.

OHLÁŠKY na 1. neděli adventní 30. 11. 2014

 • PROMÍTÁNÍ Z LETOŠNÍ FARNÍ DOVOLENÉ V ITÁLII je tuto neděli 30.11.na faře v 17.30. Všichni jste srdečně zváni!!
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 3. 12. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.
 • PROVOZNĚ EKONOMICKÁ RADA se sejde ve středu 3. 12. v 19. 00 na faře.
 • V pátek 5. 12. je mše sv. od 18.00 v kostele. Po skončení mše sv. bude možnost 15ti minutové adorace.
 • Rodiče, kteří mají zájem přihlásit děti na 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ se mohou hlásit u M. Krňávkové tel. 604898198 nebo u P. P.Čápa. Příprava začne v lednu 2015.
 • ADVENTNÍ KONCERT zazní v neděli 7. 12. v 18.00 v našem kostele. Cena vstupenky je 50 Kč. Vstupné bude věnováno na opravu varhan.
 • ADVENTNÍ KALENDÁŘ PRO DĚTI je připravený na stolku s dary. Je to malířská paleta. Děti si za pomoc, modlitbu nebo dobrý skutek vybarví bílé místo na paletě . Vybarvenou a vystřiženou paletu přinesou děti 24. 12. v 15 .00 na dětskou vánoční bohoslužbu a pomůžou v kostele ozdobit svými barevnými paletami vánoční strom.
 • ÚKLID KŮRU : prosíme dobrovolníky, kteří by mohli přijít uklidit kůr, ať se domluví na čase a termínu úklidu s M.Krňávkovou /tel. 604898198/.
 • TAIZE- setkání mladých v Praze : formulář pro hostitele na ubytování  mladých lidí ve vašich domovech jsou vzadu na stolku s dary .Prosíme o jejich vyplnění, pokud chcete někoho ubytovat a o vhození do žluté krabice vzadu v kostele. Rodiny, které budou mít ubytované mladé lidi, budou mít společné setkání na faře. Napište na přihlášky svůj telefon a email, aby jste se dozvěděli upřesňující informace a bylo možné se s vámi spojit o termínu setkání budete informováni.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA se bude konat v sobotu 13. 12.  od 9-ti hodin na faře a povede ji  P. Ondřej Matula na téma : Úvahy nad obrazy Jana Paula.

OHLÁŠKY NA JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 23. 11. 2014

 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 26. 11. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.

 • V pátek 28. 11. je mše sv. od 18.00 v kostele. Po skončení mše sv. bude možnost 15ti minutové adorace.

 • Rodiče, kteří mají zájem přihlásit děti na1. SV. PŘIJÍMÁNÍse mohou hlásitu M. Krňávkové tel. 604898198 nebo u P. P.Čápa. Příprava začne v lednu 2015.

 

 • PROMÍTÁNÍ Z LETOŠNÍ FARNÍ DOVOLENÉ V ITÁLII bude příští neděli 30.11.na faře v 17.30. Všichni jste srdečně zváni!!

 • ADVENTNÍ KONCERT zazní v neděli 7.12. v 18.00 v našem kostele. Cena vstupenky je 50 Kč. Vstupné bude věnováno na opravu varhan.

 • ADVENTNÍ KALENDÁŘ PRO DĚTI je připravený na stolku s dary. Je to malířská paleta. Děti si za pomoc, modlitbu nebo dobrý skutek vybarví bílé místo na paletě . Vybarvenou a vystřiženou paletu přinesou děti 24. 12. v 15 .00 na dětskou vánoční bohoslužbu a pomůžou v kostele ozdobit svými barevnými paletami vánoční strom.

 

 • ÚKLID KŮRU : prosíme dobrovolníky, kteří by mohli přijít uklidit kůr, ať se domluví na čase a termínu úklidu s M.Krňávkovou /tel. 604898198/.

 • Stále probíhá sbírka i adopce varhanních píšťal na rekonstrukci varhan, protože nám chybí ještě 100 000,- . Na účtu už máme 250 000,- a potřebujeme 350 000,-.

V květnu by se mělo začít s opravou varhan. V současné době budeme připravovat výběrové řízení varhanářské firmy. Arcidiecézní organolog Štěpán Svoboda spolu s Janem  Žádníkem a Marcelou Krňávkovou z naší farnosti budou na něj připravovat podklady.

 • TAIZE- setkání mladých v Praze : formulář pro hostitele na ubytování  mladých lidí ve vašich domovech jsou vzadu na stolku s dary.Prosíme o jejich vyplnění, pokud chcete někoho ubytovat a o vhození do žluté krabice vzadu v kostele. Rodiny, které budou mít ubytované mladé lidi, budou mít společné setkání na faře. Napište na přihlášky svůj telefon a email, aby jste se dozvěděli upřesňující informace a bylo možné se s vámi spojit o termínu setkání budete informováni.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          OHLÁŠKY NA 31. NĚDĚLI V MEZIDOBÍ 2. 11. 2014

 • Tuto neděli 2. 11. je sbírka věnována na pomoc lidem na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině.

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU je v pondělí 3. 11. ve 20.00 na faře.

 • NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI I. STUPNĚ je středu 5. 11. ve 13 hod na faře.V Dolních Počernicích se učí náboženství jen pro první stupeň. Výuku pro druhý stupeň lze navštěvovat v pondělí ve farním sále na Chvalech.

 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 5.11. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.

 • V pátek 7. 11. je mše sv. od 18.00 v kostele. Po skončení mše sv. bude možnost 15ti minutové adorace.

 • PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ:účast na Eucharistii,

  + svátostné smíření, + modlitba na úmysl svatého otce, + návštěva hřbitova od 2. listopadu do 8. listopadu

   

 • Pozor děti! Na stolku s dary máte velkou čtvrtku rozdělenou na 9 částí plus jeden malý barevný obrázek. Obrázek nalepíte vlevo dolů na velkou čtvrtku a budete sbírat další barevné díly a lepit je k ostatním, až složíte obrázek. Každou dětskou bohoslužbu dostanete jeden barevný díl. Obrázek přinesete v červnu a za vaši snahu vás čeká krásná odměna. 

 • PŘEDNÁŠKY PRO MLÁDEŽ TEOLOGIE TĚLA OD JANA PAVLA II. probíhají každý lichý týden v pondělí  ve farním sále na Chvalech. Více informací vzadu na nástěnce nebo u Pavla Heriana.

 • Návrh publikace o kostele a freskách: prosíme o připomínky k připravované brožuře o našem kostele a nástěnných malbách. Její návrh si můžete prohlédnout vzadu na stolku. Diskuze nad brožurou proběhne při farním kafi 9. 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

          OHLÁŠKY NA 31. NĚDĚLI V MEZIDOBÍ 2. 11. 2014

 • Tuto neděli 2. 11. je sbírka věnována na pomoc lidem na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině.

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU je v pondělí 3. 11. ve 20.00 na faře.

 • NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI I. STUPNĚ je středu 5. 11. ve 13 hod na faře.V Dolních Počernicích se učí náboženství jen pro první stupeň. Výuku pro druhý stupeň lze navštěvovat v pondělí ve farním sále na Chvalech.

 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 5.11. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.

 • V pátek 7. 11. je mše sv. od 18.00 v kostele. Po skončení mše sv. bude možnost 15ti minutové adorace.

 • PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ:účast na Eucharistii,

  + svátostné smíření, + modlitba na úmysl svatého otce, + návštěva hřbitova od 2. listopadu do 8. listopadu

   

 • Pozor děti! Na stolku s dary máte velkou čtvrtku rozdělenou na 9 částí plus jeden malý barevný obrázek. Obrázek nalepíte vlevo dolů na velkou čtvrtku a budete sbírat další barevné díly a lepit je k ostatním, až složíte obrázek. Každou dětskou bohoslužbu dostanete jeden barevný díl. Obrázek přinesete v červnu a za vaši snahu vás čeká krásná odměna. 

 • PŘEDNÁŠKY PRO MLÁDEŽ TEOLOGIE TĚLA OD JANA PAVLA II. probíhají každý lichý týden v pondělí  ve farním sále na Chvalech. Více informací vzadu na nástěnce nebo u Pavla Heriana.

 • Návrh publikace o kostele a freskách: prosíme o připomínky k připravované brožuře o našem kostele a nástěnných malbách. Její návrh si můžete prohlédnout vzadu na stolku. Diskuze nad brožurou proběhne při farním kafi 9. 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

OHLÁŠKY NA 30. NĚDĚLI V MEZIDOBÍ 26.10. 2014

 • FARNÍ OBČASNÍK DOPOLÍ  si můžete vzít na stolku s dary.

 • NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI I. STUPNĚ ve středu 29. 10. není, jsou prázdniny.Dolních Počernicích se učí náboženství jen pro první stupeň. Výuku pro druhý stupeň lze navštěvovat v pondělí ve farním sále na Chvalech.

 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 29.10. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.

 • V pátek 31. 10. je mše sv. od 18.00 v kostele. Po skončení mše sv. bude  možnost 15ti minutové adorace. 

 • V sobotu 1. 11. je mše svatá na SLAVNOST VŠECH SVATÝCH v 8. 30 v kostele.

  9.00 a dále po skončení mše sv. bude možnost svátosti smíření v kostele. 

 • V neděli 2.11. je PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH. Mše svatá bude v kostele 8.30 a 10.00

 • DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST v neděli 2.11 na hřbitově bude v 17.00přineste si, prosím, kancionál a svíčku. Od 16.00 – 16.45 bude možnost svátosti smíření na faře. 

 • Příští týden v neděli 2. 11. je sbírka věnována na pomoc lidem na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině.

 • SHM Počernice pořádá Pohádkový ples pro děti (s maskou i bez) v neděli 2. 11. od 15 hod v tělocvičně ZŠ na Chvalech.

 • Přednášky pro mládež Teologie těla od Jana Pavla II. probíhají každý lichý týden v pondělí  ve farním sále na ChvalechVíce informací vzadu na nástěnce nebo u Pavla Heriana.

 • Návrh publikace o kostele a freskách: prosíme o připomínky k připravované brožuře o našem kostele a nástěnných malbách. Její návrh si můžete prohlédnout vzadu na stolku.

 

OHLÁŠKY NA 27. NĚDĚLI V MEZIDOBÍ 5.10. 2014

 

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU je v pondělí 6. 10. ve 20.00 na faře.

 

 • NÁBOŽESTVÍ PRO DĚTI I.STUPNĚ je ve středu 8. 10. ve 13.00 na faře. Rodiče zapisujte své děti na seznam na stolku s dary.

 

 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 8.10. ve 20.00 v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice.

 

 • V pátek 10. 10. je mše sv. od 18.00 v kostele. Po skončení mše sv. bude možnost 15ti minutové adorace.

 

 • FARNÍ AKAFE bude příští neděli 12. 10. po obou mších sv. na faře.

 

 • Kdo by měl zájem dozvědět se víc o Evropském setkání mladých v Praze s komunitou Taizé, které se bude konat 29. 12.-2. 1. nebo mohl ubytovat mladé lidi v rodině, ať se napíše na stolku s dary. Na základě zájmu by se uspořádalo k setkání s bratrem z komunity z Taizé. Letáčky s bližšími informacemi jsou na stolku s dary.

 

 • PŘÍSPĚVKY DO FARNÍHO OBČASNÍKU DOPOLÍ posílejte do pondělí 6. 10. na emailovou adresu dopoli@email.cz. Předem děkujeme za vaše příspěvky.

   

 • Nový časopis pro děti Nezbeda je k zakoupení na stolku pod nástěnkou.

   

 • DŮLEŽITÉ: příští neděli 12.10. bude sčítání návštěvníků bohoslužeb!!!

 

 

OHLÁŠKY NA 26. NĚDĚLI V MEZIDOBÍ 28.9. 2014

 

 • Tuto neděli 28.9. je Svatováclavská sbírka věnována na církevní školství.

 

 • BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU VARHAN proběhl v našem kostele v úterý 16.9. Výtěžek z koncertu a prodeje dortů je 7883,- Kč. Všem, kteří přišli děkujeme!!!

   

 • NÁBOŽESTVÍ PRO DĚTI I.STUPNĚ začne ve středu 1. 10. ve 13.00 na faře. Rodiče zapisujte své děti na seznam na stolku s dary.

   

 • SETKÁNÍ PROVOZNĚ EKONOMICKÉ RADY je ve středu 1.10. v 19.00 na faře.

 

 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 1.10. ve 20hod. Hraje se fotbal venku a florbal v hale.

 

 • V pátek 3. 10. je mše sv. od 18.00 v kostele. Po skončení mše sv. bude možnost 15ti minutové adorace.

 

 • POUŤ VE STARÉ BOLESLAVI bude 28.9.neděli. Letos se nebude organizovat pěší pouť z Dolních Počernic do Staré Boleslavi.

 

 • Děti, nezapomeňte na svůj ÚKOLpřineste vylisovanou květinu na neděli 19. 10. Budeme se těšit na vaše splněné úkoly.

 

 • Kdo by měl zájem dovědět se víc o Evropském setkání mladých v Praze s komunitou Taizé, které se bude konat 29. 12.-2. 1. nebo mohl ubytovat mladé lidi v rodině, ať se napíše na stolku s dary. Na základě zájmu by se uspořádalo k setkání s bratrem z komunity z Taizé. Letáčky s bližšími informacemi jsou na stolku s dary.

 

 • PŘÍSPĚVKY DO FARNÍHO OBČASNÍKU DOPOLÍ posílejte do pondělí 6. 10. na emailovou adresu dopoli@email.cz. Předem děkujeme za vaše příspěvky.

 

OHLÁŠKY NA 25. NĚDĚLI V MEZIDOBÍ 21.9. 2014

 

 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 21. 9. pro rodiny s dětmi po druhé mši sv. na faře.

 

 • BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU VARHAN proběhl v našem kostele v úterý 16.9. Výtěžek z koncertu a prodeje dortů je 7883,- Kč. Všem, kteří přišli děkujeme!!!

   

 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 24.9. ve 20 hod. Hraje se fotbal venku a florbal v hale.

 

 • V pátek 26. 9. je mše sv. od 18.00 v kostele. Po skončení mše sv. bude možnost 15ti minutové adorace.

 • POUŤ VE STARÉ BOLESLAVI bude 28.9.neděli. Letos se nebude organizovat pěší pouť z Dolních Počernic do Staré Boleslavi.

   

 • Příští neděli 28.9. bude Svatováclavská sbírka věnována na církevní školství.

 

 • Děti,  nezapomeňte na svůj ÚKOLpřineste vylisovanou květinu na neděli 19. 10. Budeme se těšit na vaše splněné úkoly.

 

 • Kdo by měl zájem dovědět se víc o Evropském setkání mladých v Praze s komunitou Taizé, které se bude konat 29. 12.-2. 1. nebo  by mohl ubytovat mladé lidi v rodině, ať se napíše na stolku s dary. Na základě zájmu by se uspořádalo k setkání s bratrem z  komunity z Taizé.

   

 • PŘÍSPĚVKY DO FARNÍHO OBČASNÍKU DOPOLÍ posílejte do pondělí 6. 10na emailovou adresu dopoli@email.cz. Předem děkujeme za vaše příspěvky.

 

OHLÁŠKY NA 24. NĚDĚLI V MEZIDOBÍ 14.9. 2014

 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 14.9. po obou mších sv. na faře.

   

 • SHM Počernice zve na Vodnickou pohádku a atrakce zdarma na farní 
  zahradě od 13.00 v neděli 14.9. v Horních Počernicích.

   

 • BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU VARHAN bude v našem kostele v úterý 16.9. od 19.00. Svým zpěvem nás potěší soubor Vocalica a naše chuťové buňky výtečné zákusky od Gábiny. Výtěžek půjde na opravu varhan. Nezapomeňte pozvat svoje známé!!!!!

   

 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 17.9. ve 20hod. Hraje se fotbal venku a florbal v hale.

   

 • V pátek 19. 9. je mše sv. od 18.00 v kostele. Po skončení mše sv. bude možnost 15ti minutové adorace.

   

 • Děti, nezapomeňte na svůjPRÁZDNINOVÝ ÚKOLpřineste ze svých prázdninových cest vstupenku příští neděli 21. 9. Budeme se těšit na vaše splněné úkoly.

   

 • FARNÍ AKAKAO je příští neděli 21. 9. pro rodiny s dětmi po druhé mši sv. na faře.

   

 • Eucharistický běh Praha – Orvieto na ČT 2 v Křesťanském magazínu.

   

 • Kdo by měl zájem dozvědět se víc o Evropském setkání mladých v Praze s komunitou Taizé, které se bude konat 29. 12.-2. 1. nebo mohl ubytovat mladé lidi v rodině, ať se napíše na stolku s dary. Na základě zájmu by se uspořádalo k setkání s bratrem z komunity z Taizé.

 • PŘÍSPĚVKY DO FARNÍHO OBČASNÍKU DOPOLÍ posílejte do pondělí 6. 10. na emailovou adresu dopoli@email.cz. Předem děkujeme za vaše příspěvky.

   

 • POUŤ VE STARÉ BOLESLAVI bude 28.9.neděli. Letos se nebude organizovat pěší pouť z Dolních Počernic do Staré Boleslavi. 

OHLÁŠKY NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 31.8. 2014

 • Od pátku 5. 9. začínají páteční mše sv. kostele od 18.00. Po skončení mše sv. bude možnost 15ti minutové adorace. 

 • MŠE SV. budou od příští neděle 7.9. opět v 8.30 a v 10.00!!! 

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBUbude v pondělí 8.9. ve 20.00 na faře.

 • PASTORAČNÍ RADAse sejde ve čtvrtek 11.9. v 19.00 na faře.

 • Děti, nezapomeňte na svůj PRÁZDNINOVÝ ÚKOLpřineste ze svých prázdninových cest vstupenku v neděli 21. 9. Budeme se těšit na vaše splněné úkoly.

 • FARNÍ JÍZDA NA LODÍCH NA SÁZAVĚ se uskuteční v sobotu 13.9. Mohou se přihlásit všichni, kteří chtějí strávit jeden den na vodě. Pojedeme řeku Sázavu z Čerčan do Týnce nad Sázavou. Sraz na Hlavním nádraží u pokladen v 7.30. V Čerčanech nastoupíme do připravených lodí a v Týnci nad Sázavou odpoledne okolo 17h vystoupíme. Cena za loď je 490,- Kč. Vyzkoušejte si svou odvahu i vodáckou zručnost !! Zapisujte se na přihlášku na stolku s dary, kde jsou podrobnosti.

 • BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU VARHAN bude v našem kostele v úterý 16.9. od 19.00. Svým zpěvem nás potěší soubor Vocalica a naše chuťové buňky výtečné zákusky od Gábiny. Výtěžek půjde na opravu varhan.

 

OHLÁŠKY NA PRÁZDNINY

 • SPORT o prázdninách nebude.
 • MŠE SV. V NEDĚLI budou o prázdninách pouze v 8.30 !!!
 • MŠE SV. V PÁTEK o prázdninách nebudou.
 • Děti, nezapomeňte na svůj PRÁZDNINOVÝ ÚKOL: přineste ze svých prázdninových cest vstupenku. Zadání úkolu máte na nástěnce a letence na stolečku s dary a nebo na webu farnosti v sekci dětské bohoslužby.
 • POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v našem kostele se uskuteční v neděli 17. 8. s následujícím programem. 
 • V 8.30 bude modlitba růžence. Slavnostní mše sv. začne v 9.00, po ní bude pohoštění za kostelem. V 11.30 posvětí P. Pavel Čáp novou ikonu. Ve 12.00 bude pouť zakončena modlitbou Anděl Páně. 
 • Všichni jste co nejsrdečněji zváni. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s přípravou stolů a obsluhou, ať se zapíší na seznam na stolku s dary a nebo přihlásí M. Krňávkové tel. 604898198. Dále prosíme o pomoc s přípravou sladkého i slaného pohoštění. Všem kdo něco dobrého připraví a přinesou předem děkujeme.

 

 

OHLÁŠKY na 12. neděli v mezidobí 22. 6. 2014

 

 • SPORT bude tuto středu 25. 6. od 20.00 v tělocvičně ZŠ, kde se bude hrát florbal a zároveň venku na hřišti se bude hrát fotbal a volejbal.
 • MŠE SV. v pátek 27. 6. bude v 18.00 v kostele.
 • Děti, nezapomeňte na svůj PRÁZDNINOVÝ ÚKOL: přineste ze svých prázdninových cest vstupenku. Zadání úkolu máte na nástěnce a letence na stolečku s dary.
 • BENEFIČNÍ KONCERT NA VARHANY se uskutečnil minulé úterý 10.6. Vybralo se celkem 7 375,- Kč. Všem dárcům i účinkujícím děkujeme.
 • Příští neděli 29.6. je naposledy před prázdninami mše sv. v 10.00. Pozor, od neděle 6.7. je mše sv. přes prázdniny pouze v 8.30.
 • POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v našem kostele se uskuteční v neděli 18. 8. s následujícím programem. V 8.30 bude modlitba růžence. Slavnostní mše sv. začne v 9.00, po ní bude pohoštění za kostelem. V 11.30 posvětí P. Pavel Čáp novou ikonu. Ve 12.00 bude pouť zakončena modlitbou Anděl Páně.
 • Všichni jste co nejsrdečněji zváni. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s přípravou stolů a obsluhou, ať se zapíší na seznam na stolku s dary a nebo přihlásí M. Krňávkové tel. 604898198. Dále prosíme o pomoc s přípravou sladkého i slaného pohoštění. Všem kdo něco dobrého připraví a přinesou předem děkujeme.

 

OHLÁŠKY na neděli Nejsvětější Trojice 15. 6. 2014

 

 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli po druhé mši svaté.Všichni srdečně zváni.
 • SPORT bude tuto středu 18. 6. od 20.00 v tělocvičně ZŠ, kde se bude hrát florbal a zároveň venku na hřišti se bude hrát fotbal a volejbal.
 • PŘEDNÁŠKA O ISLÁMU bude tento čtvrtek 19.6. v 19.15 na faře. Přednášet bude P. Josef Šplíchal. Všichni jste srdečně zváni.
 • MŠE SV. v pátek 20. 6. NEBUDE!!!!
 • Děti , nezapomeňte na svůj prázdninový úkol: přineste ze svých prázdninových cest vstupenku.
 • BENEFIČNÍ KONCERT NA VARHANY se uskutečnil toto úterý 10.6. Vybralo se celkem 7 375,- Kč. Všem dárcům i účinkujícím děkujeme.
 • Hledáme dobrovolníka, který by mohl pravidelně denně od května do října otevírat kostel. Dopoledne by kostel otevřel a nechal zavřenou mříž. Večer by dřevěné dveře zase zavřel. Rádi bychom náš kostel zpřístupnili kolemjdoucím, turistům a cizincům, kteří do Dolních Počernic zavítají.
 • Přečíst přiložený dopis o SKAMU

OHLÁŠKY na 7. neděli velikonoční 1. 6. 2014

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 2.6. od 20.00 na faře.

 • SETKÁNÍ NAHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKU FARNÍ DOVOLENÉ bude v úterý 3. 6. na faře od 19. 30.

 • SPORT bude tuto středu 4. 6. od 20.00 v tělocvičně ZŠ, kde se bude hrát florbal a zároveň venku na hřišti se bude hrát fotbal a volejbal.

 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY bude ve čtvrtek v 19.00 na faře.

 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍbude v pátek 6. 6. v 15.15. na faře.

 • MŠE SV. v pátek 6. 6. bude od 18.00 v kostele.

 • PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ přijme 5 dětí z naší farnosti v neděli 8.6. při mši sv. v 10.00. Všichni jste srdečně zváni na pohoštění na faře.

 • PŘÍSPĚVKY DO FARNÍHO OBČASNÍKU DOPOLÍ zasílejte do pondělí 9.6. na adresu : dopoli@email.cz

 • BENEFIČNÍ KONCERT NA VARHANY se uskuteční v našem kostele v úterý 10.6. v 19.00. Prosíme pozvěte své příbuzné a známé. Informace najdete na plakátku na webových stánkách farnosti            www.farnost-dolni-pocernice.cz nebo na bráně, dveřích kostela a nebo je možné si rozebrat plakátku vzadu na stolku s dary.

 • Hledáme dobrovolníka, který by mohl pravidelně denně od května do října otevírat kostel. Dopoledne by kostel otevřel a nechal zavřenou mříž. Večer by dřevěné dveře zase zavřel. Rádi bychom náš kostel zpřístupnili kolemjdoucím, turistům a cizincům, kteří do Dolních Počernic zavítají. 

OHLÁŠKY na 4. neděli velikonoční 11. 5.

 • SPORT bude tuto středu 14. 5. od 20.00 v tělocvičně ZŠ, kde se bude hrát florbal a zároveň venku na hřišti se bude hrát fotbal.

 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍbude v pátek 16. 5. v 15.15. na faře

 • MŠE SV. v pátek 16. 5. NEBUDE!!!!

 • FARNÍ POUŤ se uskuteční už tuto sobotu 17. 5., pojedeme na Velíz a do Svatého Jana pod Skalou společně autobusem. Odjezd je v 8.30 od kostela. Cena za dopravu je 200 Kč za dospěléhoDěti a studenti mají dopravu zdarma. Podrobnosti o programu najdete vzadu v kostele. Zájemci, zapisujte se na stolku s dary. Uvedené ceny platí do této neděle 11. 5. Kdo nebude zapsaný na seznamu, bude mít jízdné dražší. Jízdné je možné zaplatit až v autobuse.

 • Biřmování u nás ve farnosti proběhne příští neděli 18. 5. v 10. 00 a proto NEBUDE 18. 5. v 10.00 bohoslužba pro děti. Po obřadu jste zváni na faru. Občerstvení z řad farníků je vítáno

 • NOC KOSTELŮ proběhne v našem kostele pátek 23. 5. od 18.00 – 22. 00. Program je vyvěšen na bráně a dveřích kostela.

 • BRIGÁDA NA FAŘE A V KOSTELE je naplánovaná na sobotu 24. 5. Na faře i v kostele je potřeba alespoň jednou za rok udělat brigádu. Je třeba udělat schody do věže v kostele, na faře zpevnit vjezd na zahradu, opravit bránu a stěnu na farní zahradě. Prosíme, aby se dobrovolníci hlásili Pavlovi Herianovi tel.731600074.

 • Hledáme dobrovolníka, který by mohl pravidelně denně od května do října otevírat kostel. Dopoledne by kostel otevřel a nechal zavřenou mříž. Večer by dřevěné dveře zase zavřel. Rádi bychom náš kostel zpřístupnili kolemjdoucím, turistům a cizincům, kteří do Dolních Počernic zavítají.

OHLÁŠKY na 2. neděli velikonoční 27. 4. 2014

 • STŘEDEČNÍ SPORT bude tuto středu 30. 4. v tělocvičně ZŠ ve 20.00. Podrobnosti ohledně středečního sportu najdete vzadu na nástěnce.
 • ČARODĚJNICE NA FARNÍ ZAHRADĚ: ve středu 30.4. od 18.00 bude možnost na farní zahradě posedět u ohně. Nezapomeňte si přinést něco na opékání. Speciální program pro děti není připraven.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 2. 5. a 9. 5. NEBUDE!!!!
 • Biřmování u nás ve farnosti proběhne v neděli 18. 5. v 10. 00 a proto NEBUDE 18.5. v 10.00 bohoslužba pro děti.
 • Další bohoslužba pro děti bude 15.6. Děti, přineste si svoji knížku s kartičkami, které do ní sbíráte. Budeme rozdávat odměny za vaši snahu plnit úkoly. Stačí přinést alespoň 1 kartičku.
 • BRIGÁDA NA FAŘE A V KOSTELE je naplánovaná na sobotu 24.5. Na faře i v kostele je potřeba alespoň jednou za rok udělat brigádu. Je třeba udělat schody do věže v kostele, na faře zpevnit vjezd na zahradu, opravit bránu a stěnu na farní zahradě. Prosíme, aby se dobrovolníci hlásili Pavlovi Herianovi tel.731600074.
 • Hledáme dobrovolníka, který by mohl pravidelně denně od května do října otevírat kostel. Dopoledne by kostel otevřel a nechal zavřenou mříž. Večer by dřevěné dveře zase zavřel. Rádi bychom náš kostel zpřístupnili kolemjdoucím, turistům a cizincům, kteří do Dolních Počernic zavítají.
 • FARNÍ POUŤ se uskuteční v sobotu 17.5., pojedeme na Velíz a do Svatého Jana pod Skalou společně autobusem. Odjezd je v 8.30 od kostela. Cena za dopravu je 200 Kč za dospělého. Děti a studenti mají dopravu zdarma. Podrobnosti o programu najdete vzadu v kostele. Zájemci, zapisujte se na stolku s dary. Uvedené ceny platí do neděle 11.5. Potom se jízdné pro účastníky zdražuje.

OHLÁŠKY na Květnou neděli 13. 4. 2014

 • STŘEDEČNÍ SPORT bude tuto středu 16.4. v tělocvičně ZŠ ve 20.00. Podrobnosti ohledně středečního sportu najdete vzadu na nástěnce.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 17. 4. v 15. 15. na faře.
 • Velikonoční Vigilie v sobotu 19. 4. bude začínat ve 20.00 v kostele starozákoním čtením.
 • Pozor!!! V neděli 20.4. na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude pouze jedna mše svatá v 10.00. Rozpis bohoslužeb o Velikononocích je na stolku s dary k rozebrání.
 • ÚKOL PRO DĚTI NA POSTNÍ DOBU A NA NEDĚLI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 20. 4.: přinést každou neděli vystřižené srdce v obětním průvodu. Děti, srdce vystřihněte z barevného letáku podle šablony, kterou najdete vzadu na stolku v kostele.
 • Svatba Anežky Heroldové a Vládi Zemánka bude v sobotu 26.4. v 10.30 v našem kostele.
 • Biřmování u nás ve farnosti proběhne v neděli 18.5. v 10.00 a proto nebude v 10.00 bohoslužba pro děti.
 • Další bohoslužba pro děti bude 15.6. . Děti, přineste si svoji knížku s kartičkami, které do ní sbíráte. Budeme rozdávat odměny za vaši snahu plnit úkoly. Stačí přinést alespoň 1 kartičku.
 • Dobrovolníci na službu lektorů ve Svatém týdnu a adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu zapisujte se na stolku s dary.
 • Děkujeme za úklid kůru.

OHLÁŠKY na 5. neděli postní 6. 4. 2014

 • DOPOLÍ – nové číslo si můžete vzít na stolku s dary.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude tuto středu 9.4. v tělocvičně ZŠ ve 20.00. Podrobnosti ohledně středečního sportu najdete vzadu na nástěnce.
 • PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI se sejde ve čtvrtek 10. 4. v 19. 00 na faře.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 11. 4. v 15. 15. na faře.
 • KŘÍŽOVÁ CESTA bude každý pátek v kostele v 17.30 přede mší svatou, která začíná v 18.00.
 • ÚKOL PRO DĚTI NA POSTNÍ DOBU A NA NEDĚLI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 20. 4.: přinést každou neděli vystřižené srdce v obětním průvodu. Děti, srdce vystřihněte z barevného letáku podle šablony, kterou najdete vzadu na stolku v kostele.
 • Svatba Anežky Heroldové a Vládi Zemánka bude v sobotu 26.4. v 10.30 v našem kostele.
 • Na adopci varhaních píšťal bylo už vybráno 48100,- Kč a adoptováno je už 73 píšťal.
 • Biřmování u nás ve farnosti proběhne v neděli 18.5. v 10.00
 • Dobrovolníci na službu lektorů na Květnou neděli a další dny zapisujte se na stolku s dary.
 • FARNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII je plánovaná v termínu od pondělí 14.7. do neděle 20.7. v severní Itálii v městečku Vervio. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku s dary.
 • Děkujeme za úklid kostela, ale kůr se nepodařilo uklidit a proto prosíme, aby se 2 dobrovolnice přihlásily M.Krňávkové na tel.604898198 , se kterou se domluví na termínu úklidu.

OHLÁŠKY na 4. neděli postní 30. 3. 2014

 • STŘEDEČNÍ SPORT bude tuto středu 2. 4. v tělocvičně ZŠ ve 20.00. Podrobnosti ohledně středečního sportu najdete vzadu na nástěnce.
 • DOPOLÍ – nové číslo si můžete vzít na stolku s dary.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 4. 4. v 15. 15. na faře.
 • TRADIČNÍ FARNÍ POUŤ se uskuteční v sobotu 17. 5. Cílem poutě je návštěva našeho zrestaurovaného dřevěného oltáře, který byl přemístěn do kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Velízi. Informace najdete v Dopolí.
 • KŘÍŽOVÁ CESTA bude každý pátek v kostele v 17.30 přede mší svatou, která začíná v 18.00.
 • Informace o letních táborech „chaloupkách“ pro děti jsou na nástěnce vzadu v kostele.
 • FARNÍ DOVOLENÁ V ITÁLII je plánovaná v termínu od pondělí 14.7. do neděle 20.7. v severní Itálii v městečku Vervio. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku s dary.
 • ÚKOL PRO DĚTI NA POSTNÍ DOBU A NA NEDĚLI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 20. 4.: přinést každou neděli vystřižené srdce v obětním průvodu. Děti, srdce vystřihněte z barevného letáku podle šablony, kterou najdete vzadu na stolku v kostele.

OHLÁŠKY na 8. neděli v mezidobí 2. 3. 2014

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU je v pondělí 3. 3. ve 20.00 na faře.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude tuto středu 5. 3. v tělocvičně ZŠ ve 20.00.
 • MŠE SV. NA POPELEČNÍ STŘEDU 5.3. V 18.00 V KOSTELE.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 7. 3. v 15.15. na faře.
 • POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA je plánována na tuto sobotu 8. 3. v 9.00 na faře. Povede ji P. P. Čáp na téma : Duch svatý – druhá část. Zájemci zapište se na seznam na stolku s dary.
 • Postavili jste někdy školu nebo kostel? Pokud ne, máte k tomu příležitost. Na stolku je vystřihovánka kasičky, kterou si můžete vystřihnout a v postní době do ní můžete sbírat fin. prostředky pro salesiánské středisko v Bulharsku ve Staré Zagoře. Více informací najdete na www.postavskoluakostel.cz nebo v dopise u kasiček.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ bude do neděle 16. března na email: dopoli@email.cz
 • TRADIČNÍ FARNÍ POUŤ se uskuteční v sobotu 17. 5. Cílem poutě je návštěva našeho zrestaurovaného dřevěného oltáře, který byl přemístěn do kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Velízi. Podrobnější informace budou oznámeny během tohoto měsíce.
 • Páteční bohoslužby budou prodlouženy až do odvolání. Páteční bohoslužby jsou v kostele.

OHLÁŠKY na 6. neděli v mezidobí 16. 2. 2014

 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 16. 2. po druhé mši svaté.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude tuto středu 19. 2. v tělocvičně ZŠ ve 20.00.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ příští pátek 21. 2. a následující 28. 2. NEBUDE z důvodu jarních prázdnin.
 • Děkujeme všem, kteří se zúčastnili benefičního farního večeru v sobotu 25.1.
 • ve Svornosti. Výtěžek z benefice je 23 345,- Kč.
 • POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA je plánována na sobotu 8. 3. v 9.00 na faře. Povede ji P. P. Čáp na téma : Duch svatý – druhá část.
 • Děti, vaším úkolem je na příští dětskou bohoslužbu v neděli 16. 3. přinést batoh , se kterým chodíte na výlety.
 • Páteční bohoslužby budou prodlouženy až do odvolání. Páteční bohoslužby jsou na faře v kapli.

OHLÁŠKY na 5. neděli v mezidobí 9. 2. 2014

 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 9. 2. po obou mších sv. na faře.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude tuto středu 12. 2. v tělocvičně ZŠ ve 20.00.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 14. 2. v 15. 15.
 • Děkujeme všem, kteří se zúčastnili benefičního farního večeru v sobotu 25.1.
 • ve Svornosti. Výtěžek z benefice je 23 345,- Kč.
 • POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA je plánována na sobotu 8. 3. v 9.00 na faře. Povede ji P. P. Čáp na téma : Duch svatý – druhá část.
 • Děti, vaším úkolem na příští neděli 16. 2. je přinést pastelky ne fixy, ale pastelky.
 • FARNÍ AKAKAO bude příští neděli 16.2. po druhé mši svaté.
 • Páteční bohoslužby budou prodlouženy až do odvolání. Páteční bohoslužby jsou na faře v kapli.

OHLÁŠKY na 4. neděli v mezidobí 2. 2. 2014

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 3. 2. ve 20.00 na faře.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude tuto středu 5. 2. v tělocvičně ZŠ ve 20.00.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 7. 2. v 15. 15 na faře.
 • FARNÍ AKAFE je příští neděli 9. 2. po obou mších sv. na faře.
 • POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA je plánována na sobotu 8. 3. v 9.00 na faře. Podrobnosti budou upřesněny.
 • Naše farnost vybrala letos v Tříkrálové sbírce 7222 Kč. Děkujeme všem koledníkům i dárců.
 • Páteční bohoslužby budou prodlouženy až do února. Páteční bohoslužby jsou na faře v kapli.

OHLÁŠKY na 2. neděli v mezidobí 19. 1. 2014

 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 19. 1. po druhé mši sv. na faře.
 • Dnes 19.1. se v divadle v Horních Počernicích v 18.00 bude hrát pěkné benefiční představení s názvem Stvoření světa. Představení je vhodné i pro rodiny s dětmi.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude tuto středu 22. 1. v tělocvičně ZŠ.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 24. 1. v 15. 15.
 • PLES FARNOSTI ANEB BENEFIČNÍ FARNÍ VEČER DOLNÍCH A HORNÍCH POČERNIC se uskuteční v sobotu 25.1. ve 20.00 v hotelu Svornost. Bohužel téměř žádné věci do tomboly ještě nikdo nepřinesl. Kdo máte věci do tomboly, prosíme, přineste je na faru nebo do kostela.
 • Všichni jste srdečně zváni na oslavu padesátých narozenin otce Pavla Čápa, která se bude konat v neděli 26.1. v 15.00 na faře, kde se bude předávat společný dárek od farníků. Přineste prosím sebou pohoštění a dobrou náladu.
 • V neděli 26.1. bude ve 14.00 sloužena děkovná mše sv. s nedělní platností.
 • Páteční bohoslužby budou prodlouženy až do února.

OHLÁŠKY na neděli Křtu Páně 12. 1. 2014

 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 12. 1. po obou mších sv. na faře.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude tuto středu 15. 1. v tělocvičně ZŠ ve 20.00.
 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY bude ve čtvrtek 16.1. u Kvaltinů v 19.00.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 10. 1. v 15. 15.
 • Děti, vaším úkolem je na příští neděli 19.1. si přinést hračku, která se používá … a právě na to, kde se hračka používá, musíte přijít. Nápovědu máte na druhé straně kartičky s Janem Křtitelem, kterou jste minule dostaly. Rodiče vám určitě pomůžou. Pokud kartičku nemáte, tak se podívejte na naše webové stránky a v dětských bohoslužbách jí určitě najdete.
 • PLES FARNOSTI ANEB BENEFIČNÍ FARNÍ VEČER DOLNÍCH A HORNÍCH POČERNIC se uskuteční v sobotu 25.1. ve 20.00 v hotelu Svornost. Doporučené benefiční vstupné je 200 Kč a studentské 50 Kč. Komu se zdá vstupné vysoké a nemohl by se zůčastnit, dá tolik kolik může. Kdo máte zájem kupte si lístky co nejdříve, protože Horní Počernice už svoji část lístků prodaly a měly by zájem o zbylé vstupenky, tak se nenechme zahanbit naší malou účastí na námi pořádaném benefičním večeru. Bohužel téměř žádné věci do tomboly ještě nikdo nepřinesl. Kdo máte věci do tomboly, prosíme, přineste je na faru nebo do kostela.
 • Všichni jste srdečně zváni na oslavu padesátých narozenin otce Pavla, která se bude konat v neděli 26.1. v 15.00 na faře, kde se bude předávat společný dárek od farníků. Přineste prosím sebou pohoštění a dobrou náladu.
 • Páteční bohoslužby budou prodlouženy až do února.

OHLÁŠKY na 2. neděli po Narození Páně 5. 1. 2014

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 6. 1. v 19.30 na faře.
 • SCHŮZKA POMOCNÍKŮ NA PLES bude toto pondělí 2. 2. ve 20.30 na faře.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude tuto středu 8. 1. v tělocvičně ZŠ.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 10. 1. v 15. 15.
 • FARNÍ AKAFE je příští neděli 12. 1. po obou mších sv. na faře.
 • Ve sbírce z 25. 12. věnované na komunitu bylo vybráno 4. 202,- Kč.
 • Za adopci varhaních píšťal bylo vybráno už 29. 500,- Kč. Každý z dárců obdrží do konce ledna certifikát o adopci píšťal a také daňové přiznání, které dostanou jen ti, kteří si o něj požádali.
 • PLES FARNOSTI ANEB BENEFIČNÍ FARNÍ VEČER DOLNÍCH A HORNÍCH POČERNIC se uskuteční v sobotu 25.1. ve 20.00 v hotelu Svornost. Doporučené benefiční vstupné je 200 Kč a studentské 50 Kč. Komu se zdá vstupné vysoké a nemohl by se zůčastnit, dá tolik kolik může. Kdo máte zájem kupte si lístky co nejdříve, protože Horní Počernice už svoji část lístků prodaly a měly by zájem o zbylé vstupenky, tak se nenechme zahanbit naší malou účastí na námi pořádaném benefičním večeru. Věci do tomboly, prosíme, noste na faru.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA bude probíhat u nás ve farnosti a Dolních Počernicích od soboty 4.1. do neděle 12.1. Velcí i malí koledníci, zapisujte se na seznam na stolku s dary. Podrobnější informace u M. Krňávkové tel.604898198.
 • Páteční bohoslužby budou prodlouženy až do února.

 

OHLÁŠKY na 3. neděli adventní 15. 12. 2013

 • ROZPIS BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH najdete na farních webových stránkách, bráně a dveřích kostela.
 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 15.12. po druhé mši sv.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 18.12. od 20.00 v tělocvičně ZŠ.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 20.12. NENÍ!!!
 • Tuto neděli je poslední šance zajít na faru a vybrat si z množství vyřazených knih. Zbylé knihy budou odvezeny do antikvariátu.
 • Děti, vaším úkolem na příští dětskou bohoslužbu v lednu bude přinést si hračku, která se používá … a právě na to, kde se hračka používá, musíte přijít. Nápovědu máte na druhé straně kartičky s Janem Křtitelem, kterou jste dnes dostaly. Rodiče vám určitě pomůžou.
 • PLES FARNOSTI ANEB BENEFIČNÍ FARNÍ VEČER DOLNÍCH A HORNÍCH POČERNIC se uskuteční v sobotu 25.1. ve 20.00 v hotelu Svornost. Doporučené benefiční vstupné je 200 Kč a studentské 50 Kč. Komu se zdá vstupné vysoké a nemohl by se zůčastnit, dá tolik kolik může. Lístky je možné si kupovat od příští neděle jako vánoční dárek pod stromeček. Věci do tomboly, prosíme, noste na faru.
 • SCHŮZKA MINISTRANTŮ – /pozor změna oproti původnímu termínu/ se uskuteční v neděli 22.12. po druhé mši sv.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA bude probíhat u nás ve farnosti a Dolních Počernicích od soboty 4.1. do neděle 12.1. Na stolku s dary je seznam, tak se prosím pište velcí i malí koledníci. Podrobnější informace u M. Krňávkové tel.604898198.
 • Páteční bohoslužby budou prodlouženy až do února.

OHLÁŠKY na 2. neděli adventní 8. 12. 2013

 

 • ROZPIS BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH najdete na farních webových stránkách, bráně a dveřích kostela.
 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli po obou mších sv. na faře.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 11.12. od 20.00 v tělocvičně ZŠ.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 13.12. v 15.15 na faře.
 • Děkujeme všem, kteří se v pátek uklidili kostel.
 • FARNÍ AKAKAO je příští neděli 15.12. po druhé mši sv.
 • DĚTI příští neděli 15.12. si přineste svoji bibli.
 • SCHŮZKA MINISTRANTŮ – /pozor změna oproti původnímu termínu/ se uskuteční v neděli 22.12. po druhé mši sv

OHLÁŠKY na 1.neděli adventní 1. 12. 2013

 • Dnes si máte možnost po mši sv. na faře naposledy vychutnat výstavu o Ignáci Stuchlém zakladateli salesiánského díla u nás v Čechách spolu s dobrou farní kávou.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude toto pondělí 2.2. už v 19.30 na faře.
 • SCHŮZKA POMOCNÍKŮ NA PLES bude toto pondělí 2.2. ve 20.30 na faře.
 • Blíží se svátek sv. Mikuláše a pro rodiče jsou na stolku v kostele připraveny bližší infornace a kontakty. Je potřeba nahlásit se nejpozději do 3.12. do 24.00.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 4.12. od 20.00 v tělocvičně ZŠ.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 6.12. v 15.15 na faře.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci benefičního koncertu na varhany. Získali jsme na jejich opravu 14 768 Kč.
 • ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA se uskuteční v sobotu 7.12. od 9.00 na faře. Obnovu povede P. P. Čáp na téma : Duch svatý. Zájemci pište se na seznam na stolku s dary.

OHLÁŠKY na Ježíše Krista Krále 24. 11. 2013

 • Dnes po 2. mši svaté bude na faře schůzka pomocníků na ples, který se uskuteční v sobotu 25.1. v 19.00 v hotelu Svornost.
 • Na 1. něděli adventní 1.12. bude žehnání věnců na začátku obou mších svatých.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 27.11. od 20.00  v tělocvičně ZŠ.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 29.11. v 15.15 na faře.
 • Vzadu v kostele jsou misijní kalendáře na r. 2014. Cena za misijní kalendář je 100,- Kč nebo 200,-Kč , je možné zaplatit i vyšší částku. Dary i peníze za kalendáře posílejte na účet, který je v každém kalendáři na vložené složence. Dále jsou na stolku zdarma k rozebrání misijní zápalky, jako vzpomínka na misijní neděli.
 • VÝSTAVA O IGNÁCI STUCHLÉM bude od středy 27.11. – pondělí 2.11. na faře.
 • BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU VARHAN na který můžete přijít nejen vy, ale také na něj pozvat své známé, se uskuteční tento pátek 29.11. v našem kostele od 18.00 do 20.00. Mše sv. 29.11. v kostele nebude!!!
 • Od listopadu až do konce prosince budou mše sv. každý pátek od 18.00 v kostele. Pokud bude o bohoslužby v tento čas zájem, budou ponechány nastálo.

 

OHLÁŠKY na 33. neděli v mezidobí 17. 11. 2013

 • Dnešní sbírka je věnována Českému katolickému biblickému dílu a České biblické společnosti.
 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 17.11. po druhé mši sv.
 • DĚTI POZOR: přineste si na příští dětskou bohoslužbu 15. prosince svoji dětskou bibli. Nezapomeňte si přijít v neděli 1.12. pro adventní kalendář.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 20.11. od 20.00 se v tělocvičně ZŠ.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 22.11. v 15.15 na faře.
 • Vzadu v kostele jsou misijní kalendáře na r. 2014. Cena za misijní kalendář je 100,- Kč nebo 200,-Kč , je možné zaplatit i vyšší částku. Dary i peníze za kalendáře posílejte na účet, který je v každém kalendáři na vložené složence. Dále jsou na stolku zdarma k rozebrání misijní zápalky, jako vzpomínka na misijní neděli.
 • VÝSTAVA O IGNÁCI STUCHLÉM bude od pondělí 18.11. – pondělí 2.11. na faře.
 • BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU VARHAN na který můžete přijít nejen vy, ale také na něj pozvat své známé, se uskuteční v pátek 29.11. v našem kostele od 18.00 do 20.00. Mše sv. 29.11. v kostele nebude!!!
 • Od listopadu až do konce prosince budou mše sv. každý pátek od 18.00 v kostele. Pokud bude o bohoslužby v tento čas zájem, budou ponechány nastálo.

OHLÁŠKY na 32. neděli v mezidobí 10. 11. 2013

 • Dnešní sbírka je věnována na charitativní činnost v arcidiecézi.
 • Sbírka na příští neděli bude věnována Českému katolickému biblickému dílu a České biblické společnosti.
 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 10. 3. po obou mších svatých.
 • FARNÍ AKAKAO bude příští neděli 17.11. po druhé mši sv.
 • DĚTI POZOR: přineste si na příští dětskou bohoslužbu 17. listopadu svůj míček.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 13.11. od 20.00 se v tělocvičně ZŠ.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 15. 11. v 15.15 na faře.
 • Vzadu v kostele jsou misijní kalendáře na r. 2014. Cena za misijní kalendář je 100,- Kč nebo 200,-Kč , je možné zaplatit i vyšší částku. Dary i peníze za kalendáře posílejte na účet, který je v každém kalendáři na vložené složence. Dále jsou na stolku zdarma k rozebrání misijní zápalky, jako vzpomínka na misijní neděli.
 • VÝSTAVA O IGNÁCI STUCHLÉM bude od pondělí 18.11. – pondělí 2.11. na faře.
 • BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU VARHAN na který můžete přijít nejen vy, ale také na něj pozvat své známé, se uskuteční v pátek 29.11. v našem kostele.
 • Od listopadu až do konce prosince budou mše sv. každý pátek od 18.00 v kostele. Pokud bude o bohoslužby v tento čas zájem, budou ponechány nastálo.

OHLÁŠKY na 30. neděli v mezidobí 27. 10. 2013

 • DOPOLÍ: nové číslo si můžete vzít na stolku s dary.
 • Vzadu v kostele jsou misijní kalendáře na r. 2014. Cena za misijní kalendář je 100,- Kč nebo 200,-Kč , je možné zaplatit i vyšší částku. Dary i peníze za kalendáře posílejte na účet, který je v každém kalendáři na vložené složence. Dále jsou na stolku zdarma k rozebrání misijní zápalky, jako vzpomínka na misijní neděli.
 • DĚTI POZOR: přineste si na příští dětskou bohoslužbu v listopadu svůj míček.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 30.10. od 20.00 se v tělocvičně ZŠ.
 • Od listopadu až do konce prosince budou mše sv. každý pátek od 18.00 v kostele. Pokud bude o bohoslužby v tento čas zájem, budou ponechány nastálo.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne v listopadu. Setkání jsou plánovaná na pátek. Rodiče, přihlašujte své děti u P.Čápa.
 • SHM Počernice zve děti na pohádkový ples, který se uskuteční příští neděli 3.11. v 15.00 v tělocvičně ZŠ Stolňská na Chvalech. Plakátek je vzadu na nástěnce.

V pátek 1. 11. je mše svatá na SLAVNOST VŠECH SVATÝCH v 18.00 v kostele.

V 17.30 a dále po skončení mše sv. bude možnost svátosti smíření v kostele.

V sobotu 2.11. je PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH. Mše svatá bude v kostele 18.00.

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST na hřbitově bude v 17.30, přineste si, prosím, kancionál a svíčku.

Od 17.00 – 17.30 a dále po skončení mše sv. bude možnost svátosti smíření v kostele.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY je možné získat účastí na Eucharistii, + svátostným smířením, + modlitbou na úmysl svatého otce, + návštěvou hřbitova od 2. listopadu do 8. listopadu

 

 

OHLÁŠKY na 28. neděli v mezidobí 13. 10. 2013

 • FARNÍ (A)KAFÉ je tuto neděli 13. 10. Těšíme na vás a na vaše dobroty.
 • FARNÍ (A) KAKAO bude příští neděli 20.10. po druhé mši sv. na faře.
 • DĚTI POZOR: přineste si příští neděli svoji knížku s vyplněnou přední stranou a nezapomeňte si přinést svoji hračku: nějaké zvíře, ať plyšové nebo plastové.
 • STŘEDEČNÍ SPORT bude 16.10. od 20.00 se v tělocvičně ZŠ.
 • Od listopadu až do konce prosince budou mše sv. každý pátek od 18.00 v kostele. Pokud bude o bohoslužby v tento čas zájem, budou ponechány nastálo.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne v listopadu. Setkání jsou plánovaná na pátek. Rodiče, přihlašujte své děti u P.Čápa.
 • Tip na zajímavou výstavu: ve výstavním sále Galerie Klementinum je od 12.9. do 3.11. výstava o Bibli kralické. Podrobnosti najdete vzadu na nástěnce.
 • PROMÍTÁNÍ FOTEK Z LETOŠNÍ FARNÍ DOVOLENÉ V ITÁLII bude v pátek 25.10. od 20.00 na faře. Všichni jste srdečně zváni.

OHLÁŠKY na 27. neděli v mezidobí 6. 10. 2013

 • UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ DO DOPOLÍ je tuto neděli 6.10. Svoje příspěvky zasílejte na emailovou adresu: dopoli@email.cz
 • MINISTRANTI mají svoje první setkání v tomto školním roce tuto neděli 6.10. podruhé mši sv. na faře.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 7.10. ve 20.00 na faře.
 • STŘEDEČNÍ SPORT : 9.10. od 20.00 se v tělocvičně ZŠ bude hrát florbal.
 • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ pro 1. stupeň ZŠ je každý čtvrtek od 14.00- 15.00 na faře. Rodiče, kteří mají zájem o výuku svých dětí, ať se domluví s M. Krňávkovou tel. 604898198.
 • Od listopadu až do konce prosince budou mše sv. každý pátek od 18.00 v kostele. Pokud bude o bohoslužby v tento čas zájem, budou ponechány nastálo.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne v listopadu. Setkání jsou plánovaná na pátek. Rodiče, přihlašujte své děti u P.Čápa.
 • Tip na zajímavou výstavu: ve výstavním sále Galerie Klementinum je od 12.9. do 3.11. výstava o Bibli kralické. Podrobnosti najdete vzadu na nástěnce.

 

OHLÁŠKY na 25. neděli v mezidobí 22. 9. 2013

 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná  tuto sobotu 28.9. Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5.15 a ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15.
 • Příští neděli 29.9. bude sbírka věnovaná na církevní školství. V r. 2012 bylo vybráno 595 099,- Kč a prostředky byly roděleny církevním školám a školským zařízením působící v Arcidiecézi pražské.
 • Příští neděli 29.9. proběhne na faře oslava 90. narozenin paní Richterové po obou mších svatých.
 • MINISTRANTI budou mít svoje první setkání v tomto školním roce v neděli 6.10. podruhé mši sv. na faře.
 • STŘEDEČNÍ SPORT začne 2.10. od 20.00 v tělocvičně ZŠ fotbalem.
 • Děkujeme paní Hance Valentové za členství a obětavou práci v provozně ekonomické radě farnosti. Na uvolněné místo hledáme nového člena, který je odborníkem v oboru stavebním, právním nebo ekonomickém.
 • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ pro 1. stupeň ZŠ bude každý čtvrtek od 14.00- 15.00 na faře. Začínáme ve čtvrtek 3. 10. Rodiče, kteří mají zájem o výuku svých dětí, ať se domluví s M. Krňávkovou tel. 604898198.
 • PEČENÍ NA FAŘE : ženy, které by chtěly připravit z perníku dárek a zároveň pozdrav pro farníky v Itálii, který předá P. P. Čáp při své návštěvě koncem října, ať se přihlásí M. Krňávkové nebo P. Čápovi.

OHLÁŠKY na 23. neděli v mezidobí 8. 9. 2013

 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná v sobotu 28.9. Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5.15 a ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15.
 • FARNÍ (A)KAFÉ je tuto neděli 8. 9. Těšíme na vás a na vaše dobroty.
 • PRO RODIČE A DĚTI: příští neděli 15.9. bude v tomto školním roce první bohoslužba pro děti v 10h a po ní FARNÍ AKAKAO.
 • STŘEDEČNÍ SPORT začne 2.10. od 20.00 v tělocvičně ZŠ fotbalem.

 

OHLÁŠKY na 22. neděli v mezidobí 1. 9. 2013

 

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 2.9. ve 20.00 na faře.
 • PASTORAČNÍ RADA se sejde ve čtvrtek 5.9. v 19.00 na faře.
 • PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 6.8. bude mše sv. v 18.00 v kostele.
 • FARNÍ JÍZDA NA SÁZAVĚ bude tento rok společná pro muže i ženy. Pojedeme v sobotu 7.9. Zájemci, prosím zapisujte se na seznam na stolku, ať se můžou případně přiobjednat lodě. Podrobnosti najdete na webu farnosti v rubrice aktuality – farní jízda.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná v pátek 28.9. Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5.15 a ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15.
 • FARNÍ (A)KAFÉ bude v neděli 8. 9. Těšíme na vás a na vaše dobroty.

OHLÁŠKY na 21. neděli v mezidobí 25. 8. 2013

 • Mše sv. bude příští neděli 1.9. od 8.30 a 10.00!!
 • FARNÍ JÍZDA NA SÁZAVĚ bude tento rok společná pro muže i ženy. Pojedeme v sobotu 7.9. Zájemci, prosím zapisujte se na seznam na stolku co nejdříve, ať se můžou případně přiobjednat lodě.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná v sobotu 28.9. Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5.15 a ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15.
 • FARNÍ (A)KAFÉ bude v neděli 8. 9. Těšíme na vás a na vaše dobroty.

OHLÁŠKY na 10. neděli v mezidobí 9. 6. 2013

UZÁVĚRKA článků do DOPOLÍ je v pondělí 10.6. Příspěvky zasílejte na adresu: dopoli@email.cz

SPORT – Rozšířili jsme sport ve středu. Do konce školního roku se od 20 hodin bude hrát v tělocvičně florbal a současně na venkovním hřišti fotbal.

FARNÍ AKAFE je tuto neděli na faře. Po druhé mši svaté bude následovat pohoštění na oslavu prvního svatého přijímání, na které jste všichni srdečně zváni.

SKAM– Setkání Aktivní Křesťanské Mládeže se uskuteční v sobotu 15.6. od 8.30 v areálu školního hřiště v Dolních Počernicích.

DÁMSKÁ JÍZDA NA SÁZAVĚ, která se měla konat příští sobotu 15.6. se ruší, kvůli vysokému stavu vody na Sázavě. Je potřeba se domluvit na náhradním termínu. Navrhované termíny jsou: sobota 22.6. a nebo první sobotu v září 7.9..

FARNÍ AKAKAO bude příští neděli 16.6. po druhé mši svaté.

PÁNSKÁ JÍZDA NA SÁZAVĚ s dětmi se pojede v sobotu 29.6. Pánové, zapisujte se vzadu na stolku.

SEZNAM NA FARNÍ DOVOLENOU V ITÁLII najdete vzadu na stolku s dary. Zájemci, zapisujte se.

 

OHLÁŠKY na Nejsvětější Trojici 26. 5. 2013

 • SPORT – Rozšířili jsme sport ve středu. Do konce školního roku se od 20 hodin bude hrát v tělocvičně florbal a současně na venkovním hřišti fotbal.
 • Plánovaná mše svatá na SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ se v tento čtvrtek 30.5. z důvodu nepřítomnosti P. Pavla Čápa ruší!!!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ v pátek 31.5. nebude. V pátek 7.6. v 16.00 bude nácvik na první sv. přijímání a svátost smíření pro děti.
 • NOC KOSTELŮ proběhla tento pátek 24.5. v našem kostele. Program se vydařil, přišlo okolo 100 návštěvníků. Všem kdo se na přípravě a realizaci podíleli mnohokrát děkujeme!!!
 • Všichni jste srdečně zváni na občerstvení na faře s našimi dnešními biřmovanci.
 • SHM Počernice zve příští neděli 2.6. na dětské sportovní odpoledne, které začíná od 15 hod. na farní zahradě v Horních Počernicích. Můžete se těšit na horolezeckou stěnu, skákací hrad a další překvapení. Od 17 hodin bude ve farním sále prezentace letošních chaloupek.
 • SEZNAM NA FARNÍ DOVOLENOU V ITÁLII najdete v zadu na stolku s dary. Zájemci, zapisujte se.

 

OHLÁŠKY na Seslání Ducha svatého 18. 5. 2013

Tuto neděli 19.5. je sbírka v kostele s názvem „Svatojánská sbírka na arcidecézi“ určena na provoz Arcibiskupství pražského.

SPORT – ve středu 22.5. bude fotbal i florbal od 20.00 v tělocvičně i na hřišti ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 24.5. od 16.00.

NOC KOSTELŮ proběhne tento pátek 24.5. i v Dolních Počernicích. Program, který bude v našem kostele, je vyvěšený na dveřích a bráně kostela.

FARNÍ AKAKAO bude tuto neděli 19.5. po druhé mši sv. na faře.

BIŘMOVÁNÍ proběhne v neděli 26.5. na druhé mši sv. Přineste prosím na faru před mší sv. připravené občerstvení ke společné oslavě s biřmovanci.

Sběr víček pro Michalku byl ukončen. Prosíme, víčka už nenoste!!!

SETKÁNÍ MLADÝCH SPORTOVCŮ (SMS) –  v neděli 2.6. od 15 hod pořádá SHM Počenice na farní zahradě v Horních Počernicích. Můžete se těšit na nafukovací hrad, horolezeckou stěnu, různé soutěže pro děti,táborák a další překvapení, od 17 hod. bude ve farním sále prezentace chaloupek na letošní rok.

 

 

OHLÁŠKY na 7. neděli velikonoční 12. 5. 2013

 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 13.1. po obou mších svatých.
 • SPORT – ve středu 15.5. fotbal bude od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PROVOZNĚ EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI se sejde ve čtvrtek 16.5. ve 20.15 na faře.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 17.5. od 16.00.
 • FARNÍ POUŤ DO SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA se uskuteční už příští sobotu 18.5. Pojedeme společně autobusem z D.P. v 8.30 a přijedeme v 17h. zpět do D.P. Při přihlášení a uhrazení NEVRATNÉHO poplatku POUZE za dopravu do 12.5.: 200 Kč/ dospělá osoba , 50 Kč/ dítě nebo student(ka), zdarma děti do 10 let.Po 12.5. je cena pro dospělého 250, – Kč. Budeme mít s sebou vlastního průvodce.
 • FARNÍ AKAKAO bude příští neděli 19.5. po druhé mši sv. na faře.
 • ÚKOL NA PŘÍŠTÍ NEDĚLI 19.5. PRO DĚTI: nezapomeňte přinést vybarvený obrázek svatého Vendelína!!!
 • Příští neděli 19.5. bude sbírka v kostele s názvem „Svatojánská sbírka na arcidecézi“ určena na provoz Arcibiskupství pražského.
 • BIŘMOVÁNÍ proběhne v neděli 26.5. na druhé mši sv.
 • PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ se uskuteční v našem kostele v neděli 9.6. při druhé mši sv.
 • DÁMSKÁ FARNÍ JÍZDA se uskuteční v sobotu 15.6. (POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!) na Sázavě. Poplatek na osobu je 240,- Kč. Podle počtu zájemkyň, bude potřeba do 12.5. objednat lodě. Zájemkyně, zapisujte se na stolku s dary, kde najdete další podrobnosti.
 • Sběr víček pro Michalku byl ukončen. Prosíme, víčka už nenoste!!!

OHLÁŠKY na 6. neděli velikonoční 5. 5. 2013

 • Časopis Malý oslík s dalším číslem je zdarma pro děti na stolku s dary.
 • SPORT – ve středu 8.5. bude florbal od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ v pátek 10.5. NEBUDE!!!
 • FARNÍ POUŤ DO SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA se uskuteční v sobotu 18.5. Pojedeme společně autobusem z D.P. v 8.30 a přijedeme v 17h. zpět do D.P. Při přihlášení a uhrazení NEVRATNÉHO poplatku POUZE za dopravu do 12.5.:200 Kč/ dospělá osoba , 50 Kč/ dítě nebo student(ka), zdarma děti do 10 let.Po 12.5. je cena pro dospělého 250, – Kč. Budeme mít s sebou vlastního průvodce.
 • BIŘMOVÁNÍ proběhne v neděli 26.5. na druhé mši sv.
 • PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ se uskuteční v našem kostele v neděli 9.6. při druhé mši sv.
 • DÁMSKÁ FARNÍ JÍZDA se uskuteční v sobotu 15.6. (POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!) na Sázavě. Poplatek na osobu je 240,- Kč. Podle počtu zájemkyň, bude potřeba do 12.6. objednat lodě. Zájemkyně, zapisujte se na stolku s dary, kde najdete další podrobnosti.
 • ADOPCE NA DÁLKU– fotografie našeho adoptovaného dítěte spolu s vysvědčením visí na nástěnce u tisku vzadu v kostele. Prosíme o příspěvky na adopci do pokladničky u tiskovin.
 • Dobrovolníci, kteří u nás ve farnosti dělají misijní činnost a nebo by ji rádi dělali, ať se přihlásí otci P. Čápovi.

OHLÁŠKY na 5. neděli velikonoční 28. 4. 2013

 • Časopis Malý oslík s dalším číslem je zdarma pro děti na stolku s dary.
 • ČARODĚJNICE – v úterý 30.4. bude připraven od 18.00 na farní zahradě oheň. Přineste si s sebou něco k opékání a k pití. Všichni jste srdečně zváni!!!
 • SPORT – ve středu 1.5. bude fotbal od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ v pátek 3.5. a 10.5. NEBUDE!!!
 • FARNÍ POUŤ DO SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA se uskuteční v sobotu 18.5. Pojedeme společně autobusem z D.P. v 8.30 a přijedeme v 17h. zpět do D.P. Při přihlášení a uhrazení NEVRATNÉHO poplatku POUZE za dopravu do 12.5.: 200 Kč/ dospělá osoba , 50 Kč/ dítě nebo student(ka), zdarma děti do 10 let. Po 12.5. je cena pro dospělého 250, – Kč. Budeme mít s sebou vlastního průvodce.
 • BIŘMOVÁNÍ proběhne v neděli 26.5. na druhé mši sv.
 • DÁMSKÁ FARNÍ JÍZDA se uskuteční v sobotu 15.6. (POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!) na Sázavě. Poplatek na osobu je 240,- Kč. Podle počtu zájemkyň, bude potřeba do 12.6. objednat lodě. Zájemkyně, zapisujte se na stolku s dary, kde najdete další podrobnosti.
 • ADOPCE NA DÁLKU– fotografie našeho adoptovaného dítěte spolu s vysvědčením visí na nástěnce u tisku vzadu v kostele. Prosíme o příspěvky na adopci do pokladničky u tiskovin.
 • Dobrovolníci, kteří u nás ve farnosti dělají misijní činnost a nebo by ji rádi dělali, ať se přihlásí otci P. Čápovi.

OHLÁŠKY na 4. neděli velikonoční 21. 4. 2013

 • Časopis Malý oslík s dalším číslem je zdarma pro děti na stolku s dary.
 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 21.4. po druhé mši svaté.
 • SPORT – ve středu 24. 4. od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 26.4.
 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY bude ve čtvrtek 25.4. v 19.00 na faře.
 • ČARODĚJNICE – v úterý 30.4. bude připraven na farní zahradě oheň. Přineste si s sebou něco k opékání a k pití. Všichni jste srdečně zváni!!!
 • DÁMSKÁ FARNÍ JÍZDA se uskuteční v sobotu 8.6. na Sázavě. Poplatek na osobu je 240,- Kč. Podle počtu zájemkyň, bude potřeba do 5.5. objednat lodě. Zájemkyně, zapisujte se na stolku s dary, kde najdete další podrobnosti.
 • ADOPCE NA DÁLKU– fotografie našeho adoptovaného dítěte spolu s vysvědčením visí na nástěnce u tisku vzadu v kostele. Prosíme o příspěvky na adopci do pokladničky u tiskovin.
 • Dobrovolníci, kteří u nás ve farnosti dělají misijní činnost a nebo by ji rádi dělali, ať se přihlásí otci P. Čápovi.
 • FARNÍ POUŤ DO SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA se uskuteční v sobotu 18.5. Pojedeme společně autobusem z D.P. v 8.30 a přijedeme v 17h. zpět do D.P. Při přihlášení a uhrazení NEVRATNÉHO poplatku POUZE za dopravu do 12.5.:200 Kč/ dospělá osoba , 50 Kč/ dítě nebo student(ka), zdarma děti do 10 let.Po 12.5. je cena pro dospělého 250, – Kč. Budeme mít s sebou vlastního průvodce.

OHLÁŠKY na 3. neděli velikonoční 14. 4. 2013

 • Časopis Malý oslík s dalším číslem je zdarma pro děti na stolku s dary.
 • SPORT – ve středu 17. 4. od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 14.4. po obou mších svatých.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 19.4.
 • FARNÍ AKAKAO bude příští v neděli 21.4. po druhé mši svaté.
 • ÚKOL NA PŘÍŠTÍ NEDĚLI 21.4. PRO DĚTI: Děti, nezapomeňte přinést šňůrku dl. 40 cm, vybarvený obrázek sv.Magdalény a postní kalendář – kdo ho má doma a nedonesl ho minule.
 • DÁMSKÁ FARNÍ JÍZDA se uskuteční v sobotu 8.6. na Sázavě. Poplatek na osobu je 240,- Kč. Podle počtu zájemkyň, bude potřeba do konce dubna objednat lodě. Zájemkyně, zapisujte se na stolku s dary, kde najdete další podrobnosti.
 • ADOPCE NA DÁLKU– fotografie našeho adoptovaného dítěte spolu s vysvědčením visí na nástěnce u tisku vzadu v kostele. Prosíme o příspěvky na adopci do pokladničky u tiskovin.
 • Dobrovolníci, kteří u nás ve farnosti dělají misijní činnost a nebo by ji rádi dělali, ať se přihlásí otci P. Čápovi.
 • FARNÍ POUŤ DO SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA se uskuteční v sobotu 18.5. Pojedeme společně autobusem z D.P. v 8.30 a přijedeme v 17h. zpět do D.P. Při přihlášení a uhrazení NEVRATNÉHO poplatku POUZE za dopravu do 12.5.:  200 Kč/ dospělá osoba , 50 Kč/ dítě nebo student(ka), zdarma děti do 10 let. Po 12.5. je cena pro dospělého 250, – Kč. Budeme mít s sebou vlastního průvodce

 

OHLÁŠKY na 2. neděli velikonoční 7. 4. 2013

 • Časopis Malý oslík s dalším číslem je zdarma pro děti na stolku s dary.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 8.4. ve 20.00 na faře.
 • SPORT – ve středu 10. 4. od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • FARNÍ AKAFE je příští neděli 14.4. po obou mších svatých.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 12.4.
 • ADOPCE NA DÁLKU– fotografie našeho adoptovaného dítěte spolu s vysvědčením visí na nástěnce u tisku vzadu v kostele. Prosíme o příspěvky na adopci do pokladničky u tiskovin.

 

OHLÁŠKY na Zmrtvýchvstání Páně 31. 3. 2013

 • Časopis Malý oslík s dalším číslem je zdarma pro děti na stolku s dary
 • DOPOLÍ – nové číslo je k rozebrání na stolku s dary.
 • SPORT – ve středu 3. 4. od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 5.4.

 

OHLÁŠKY na 5. neděli postní 17. 3. 2013

 • Časopis Malý oslík s dalším číslem je zdarma pro děti na stolku s dary.
 • Každý pátek v postní době bude v 18.00 modlitba křížové cesty v kostele.
 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 17. 3. po druhé mši svaté.
 • SPORT – ve středu 20. 3. od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • Dobrovolníci na službu lektora během velikonočních svátků nechť ze zapisují do tabulky vzadu. Děkujeme.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 22. 3. v 16.00 na faře.
 • ÚKOL NA PŘÍŠTÍ BOHOSLUŽBU 21. 3. PRO DĚTI: Vybarvit úkol obrázek Máří Magdaleny a přinést stužku dl. 40 cm.
 • POSTNÍ ÚKOL PRO DĚTI: Postní kalendář s ulovenými rybkami přinesete v neděli 31. 3. na Zmrtvýchvstání Páně. Vašimi rybkami naplníme prázdnou síť a tak se snažte, ať je úlovek co největší!!! Kalendáře jsou na stolku s dary nebo na našich webových stránkách: www.farnost-dolni-pocernice.cz v sekci dětských bohoslužeb

OHLÁŠKY na 4. neděli postní 10. 3. 2013

 • Tuto neděli 10.3. je sbírka v kostele věnovaná na charitativní činnost diecézi.
 • Časopis Malý oslík s dalším číslem je zdarma pro děti na stolku s dary.
 • Každý pátek v postní době bude v 18.00 modlitba křížové cesty v kostele.
 • DOPOLÍ– náš farní občasník by měl vyjít neděli 24.3. Prosíme příspěvky zasílejte na adresu: dopolí@email.cz už do této neděle 10.3.
 • FARNÍ AKAFE je tuto  neděli 10.3. po obou mších svatých.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 11.3. ve 20.00 na faře.
 • SPORT – ve středu 13.3. od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • ÚKLID KOSTELA bude v pátek 15.3. v 15 h.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 15.3. v 16.00 na faře.
 • ÚKOL NA PŘÍŠTÍ NEDĚLI 17.3. PRO DĚTI: Děti, nezapomeňte přinést kámen (max. velikost 10 cm).
 • FARNÍ AKAKAO bude v neděli 17.3. po druhé mši svaté.
 • ROZPIS ADORACE U BOŽÍHO HROBU je na stolku s dary, kde se můžete zapisovat.
 • POSTNÍ ÚKOL PRO DĚTI: Postní kalendář s ulovenými rybkami přinesete v neděli 31.4. na Zmrtvýchvstání Páně. Vašimi rybkami naplníme prázdnou síť a tak se snažte, ať je úlovek co největší!!! Kalendáře jsou na stolku s dary nebo na našich webových stránkách: www.farnost-dolni-pocernice.cz v sekci dětských bohoslužeb.

OHLÁŠKY na 3. neděli postní 3. 3. 2013

 • Příští neděli 10.3. je sbírka v kostele věnovaná na charitativní činnost diecézi.
 • Časopis Malý oslík s dalším číslem je zdarma pro děti na stolku s dary.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 11.3. ve 20.00 na faře.
 • SPORT – ve středu 6.3. od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 8.3. v 16.00 na faře.
 • Každý pátek v postní době bude v 18.00 modlitba křížové cesty v kostele.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA bude v sobotu 9.3. v 9.00 na faře. Přednášející bude P. J. Šplíchal, téma : bolestný růženec. Můžete se zapisovat na stolku s dary.
 • DOPOLÍ– náš farní občasník by měl vyjít neděli 24.3. Prosíme příspěvky zasílejte na adresu: dopolí@email.cz už do neděle 10.3.
 • FARNÍ AKAFEbude příští neděli 10.3. po obou mších svatých.
 • ÚKLID KOSTELA bude v pátek 15.3. v 15 h.
 • POSTNÍ ÚKOL PRO DĚTI: protože se blíží postní doba, která začíná už 13.2. popeleční středou, máme pro vás připravený postní kalendář, aby jste se plněním dobrých skutků připravili na Velikonoce. V postní době vás čeká lovení rybek. Lovení je náročná práce, která vyžaduje trpělivost. Každý den můžete ulovit jednu rybku tak, že někomu pomůžete : třeba mamince s nádobím, košem, uklízením svých věcí; bráškovi nebo setřičce s oblékáním, půjčováním hraček, dělením se o sladkosti a nebo tím, že ho pustíte na počítač v době, kdy si na něm můžete hrát vy. Až rybku dobrých skutků ulovíte, můžete si jí vybarvit. Každou neděli můžete chytit zlatou rybku, když půjdete s rodiči do kostela, tu pak vybarvíte žlutě. Uvidíme, kolik rybek nachytáte a budete mít nakonec kaledář plný ryb jako sv. Petr svoje sítě. Postní kalendář s ulovenými rybkami přinesete v neděli 31.4. na Zmrtvýchvstání Páně. Vašimi rybkami naplníme prázdnou síť a tak se snažte, ať je úlovek co největší!!! Kalendáře jsou na stolku s dary nebo na našich webových stránkách: www.farnost-dolni-pocernice.cz v sekci dětských bohoslužeb.

OHLÁŠKY na 2. neděli postní 24. 2. 2013

 • Tuto neděli 24.2. je sbírka v kostele věnovaná na Svatopetrský haléř.
 • Časopis Malý oslík s dalším číslem je zdarma pro děti na stolku s dary.
 • SPORTve středu 27.2. od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 1.3. v 16.00 na faře.
 • 1. PÁTEK V MĚSÍCI 1.3. bude mše sv. v 18.00 v kostele. Před mší sv. bude v 17.30 křížová cesta.
 • Každý pátek v postní době bude v 18.00 modlitba křížové cesty v kostele.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA bude v sobotu 9.3. v 9.00 na faře. Přednášející bude P. J. Šplíchal, téma : bolestný růženec. Můžete se zapisovat na stolku s dary.
 • DOPOLÍ– náš farní občasník by měl vyjít neděli 24.3. Prosíme příspěvky zasílejte na adresu: dopolí@email.cz už do neděle 10.3.
 • ÚKLID KOSTELA bude v pátek 15.3. v 15 h.
 • MODLITBA ZA PAPEŽE
 • POSTNÍ ÚKOL PRO DĚTI: protože se blíží postní doba, která začíná už 13.2. popeleční středou, máme pro vás připravený postní kalendář, aby jste se plněním dobrých skutků připravili na Velikonoce. V postní době vás čeká lovení rybek. Lovení je náročná práce, která vyžaduje trpělivost. Každý den můžete ulovit jednu rybku tak, že někomu pomůžete : třeba mamince s nádobím, košem, uklízením svých věcí; bráškovi nebo setřičce s oblékáním, půjčováním hraček, dělením se o sladkosti a nebo tím, že ho pustíte na počítač v době, kdy si na něm můžete hrát vy. Až rybku dobrých skutků ulovíte, můžete si jí vybarvit. Každou neděli můžete chytit zlatou rybku, když půjdete s rodiči do kostela, tu pak vybarvíte žlutě. Uvidíme, kolik rybek nachytáte a budete mít nakonec kaledář plný ryb jako sv. Petr svoje sítě. Postní kalendář s ulovenými rybkami přinesete v neděli 31.4. na Zmrtvýchvstání Páně. Vašimi rybkami naplníme prázdnou síť a tak se snažte, ať je úlovek co největší!!! Kalendáře jsou na stolku s dary nebo na našich webových stránkách: www.farnost-dolni-pocernice.cz v sekci dětských bohoslužeb.

OHLÁŠKY na 5. neděli v mezidobí 10.2. 2013

 • SPORT – ve středu 13.2. od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • POPELEČNÍ STŘEDA 13.2.mše sv. v kostele v 18.00 s udílením popelce.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ je v pátek 15.2. v 16.00 na faře.
 • ÚKOL NA PŘÍŠTÍ NEDĚLI 17.3. PRO DĚTI: přinést kámen (max. velikost 10 cm)
 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 10.2. po první mši sv. a po druhé mši sv. bude FARNÍ AKAKAO spolu s FARNÍM AKAFE.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA bude v sobotu 9.3. v 9.00 na faře.Téma a přednášející bude upřesněn příští neděli.
 • DOPOLÍ- náš farní občasník by měl vyjít neděli 24.3. Prosíme příspěvky zasílejte na adresu: dopolí@email.cz už do neděle 10.3.
 • FARNÍ POUŤ se uskuteční v sobotu 18.5. do Sázavského kláštera. Podrobnosti naleznete na stolku s dary v měsíci březnu.
 • FARNÍ DOVOLENÁ v Itálii na stejném místě jako loni – ve Verviu, proběhne v termínu 15.7.-21.7. Během března bude na stolku vzadu v kostele seznam, na který se budete moci zapsat a podrobnosti ohledně našeho ubytování.
 • POSTNÍ ÚKOL PRO DĚTI: protože se blíží postní doba, která začíná už 13.2. popeleční středou, máme pro vás připravený postní kalendář, aby jste se plněním dobrých skutků připravili na Velikonoce. V postní době vás čeká lovení rybek. Lovení je náročná práce, která vyžaduje trpělivost. Každý den můžete ulovit jednu rybku tak, že někomu pomůžete : třeba mamince s nádobím, košem, uklízením svých věcí; bráškovi nebo setřičce s oblékáním, půjčováním hraček, dělením se o sladkosti a nebo tím, že ho pustíte na počítač v době, kdy si na něm můžete hrát vy. Až rybku dobrých skutků ulovíte, můžete si jí vybarvit. Každou neděli můžete chytit zlatou rybku, když půjdete s rodiči do kostela, tu pak vybarvíte žlutě. Uvidíme, kolik rybek nachytáte a budete mít nakonec kaledář plný ryb jako sv. Petr svoje sítě. Postní kalendář s ulovenými rybkami přinesete v neděli 31.4. na Zmrtvýchvstání Páně. Vašimi rybkami naplníme prázdnou síť a tak se snažte, ať je úlovek co největší!!! Kalendáře jsou na stolku s dary nebo na našich webových stránkách: www.farnost-dolni-pocernice.cz v sekci dětských bohoslužeb.

OHLÁŠKY na 4. neděli v mezidobí 3.2. 2013

 • SPORT – ve středu 6.2. od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ v pátek 8.2. v 16.00 na faře.
 • ÚKOL NA PŘÍŠTÍ NEDĚLI 10.2. PRO DĚTI: proměnit láhev 0,5l, kterou jste dnes dostali od sv. Urbana na 1,5l láhev plnou vody.
 • ÚNOROVÁ DĚTSKÁ MŠE SV. se mimořádně posouvá kvůli jarním prázdninám již na neděli 10.2.
 • FARNÍ AKAFE bude v příští neděli 10.2. po první mši sv. a po druhé mši sv. bude FARNÍ AKAKAO spolu s FARNÍM AKAFE.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA bude v sobotu 9.3. v 9.00 na faře.Téma a přednášející bude upřesněn příští neděli.
 • DOPOLÍ– náš farní občasník by měl vyjít neděli 24.3. Prosíme příspěvky zasílejte na adresu: dopolí@email.cz do neděle 17.3.
 • FARNÍ POUŤ se uskuteční v sobotu 18.5. do Sázavského kláštera. Podrobnosti naleznete na stolku s dary v měsíci březnu.
 • FARNÍ DOVOLENÁ v Itálii na stejném místě jako loni – ve Verviu, proběhne v termínu 15.7.-21.7. Během března bude na stolku vzadu v kostele seznam, na který se budete moci zapsat a podrobnosti ohledně našeho ubytování.

OHLÁŠKY na 3. neděli v mezidobí 27.1. 2013

SPORT – ve středu 30.1. od 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ v pátek 1.2. v 16.00 na faře.

1. PÁTEK V MĚSÍCI 1.2. bude mše sv. v 18.00 v kostele.

ÚKOL NA NEDĚLI 10.2. PRO DĚTI: proměnit láhev 0,5l, kterou jste dnes dostali od sv. Urbana na 1,5l láhev plnou vody.

ÚNOROVÁ DĚTSKÁ MŠE SV. se mimořádně posouvá kvůli jarním prázdninám již na neděli 10.2.

VÝSTAVA OSTATKŮ DONA BOSKA bude v sobotu 2.2. v Praze Kobylisích.

SLAVNOST DONA BOSKA bude v neděli 3.2. v našem kostele.

Informace ohledně plesu počernických farností, který se konal 4.1. v hotelu Svornost. Příjmy: tombola 3.540,- Kč, lístky 16.930,- Kč = celkem 20.470,- Kč .Výdaje: sál 3.500,- Kč, kapela 4.500,- Kč = celkem 7900,- Kč. Výtěžek, který jde na klávesy pro Boži Naděleni je 12.470,- Kč.

OHLÁŠKY na 2. neděli v mezidobí 20.1. 2013

 • FARNÍ AKAKAO bude příští neděli 20.1. po druhé mši sv. na faře.
 • SPORT – ve středu 23.1. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI se sejde ve čtvrtek 24.1. v 19.00 u Kvaltinů.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ v pátek 25.1. v 16.00 na faře.
 • ÚKOL NA PŘÍŠTÍ NEDĚLI 10.2. PRO DĚTI: proměnit láhev 0,5l, kterou jste dnes dostali od sv. Urbana na 1,5l láhev plnou vody.
 • ÚNOROVÁ DĚTSKÁ MŠE SV. se mimořádně posouvá kvůli jarním prázdninám již na neděli 10.2.
 • SBÍRKA NA VARHANY se nám rozrostla a překročila hranici 100 000,- Kč. Máme v ní přesně k 10.lednu tohoto roku 100 219,- Kč.
 • VÝSTAVA OSTATKŮ DONA BOSKA bude v sobotu 2.2. v Praze Kobylisích.
 • SLAVNOST DONA BOSKA bude v neděli 3.2. v našem kostele.
 • Informace ohledně plesu počernických farností, který se konal 4.1. v hotelu Svornost. Příjmy: tombola 3.540,- Kč, lístky 16.930,- Kč = celkem 20.470,- Kč .Výdaje: sál 3.500,- Kč, kapela 4.500,- Kč = celkem 7900,- Kč. Výtěžek, který jde na klávesy pro Boži Naděleni je 12.470,- Kč.

OHLÁŠKY na neděli Křtu Páně 13.1. 2013

 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 13.1. po obou mších svatých.
 • SPORT – ve středu 16.1. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ v pátek 18.1. v 16.00 na faře.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA probíhá od středy 2.1. do neděle 13.1. Všichni koledníci, kteří by chtěli koledovat, at přijdou dnes ve 14.00 na faru. Vyrazíme do Dolních Počernic.
 • ÚKOL NA PŘÍŠTÍ NEDĚLI 20.1. PRO DĚTI: nezapomeňte přinést vybarvený obrázek svatého Jana Křtitele!!!
 • FARNÍ AKAKAO bude příští neděli 20.1. po druhé mši sv. na faře.
 • ÚNOROVÁ DĚTSKÁ MŠE SV. se mimořádně posouvá kvůli jarním prázdninám již na neděli 10.2.
 • SBÍRKA NA VARHANY se nám rozrostla a překročila hranici 100 000,- Kč. Máme v ní přesně k 10.lednu tohoto roku 100 219,- Kč.
 • VÝSTAVA OSTATKŮ DONA BOSKA bude v sobotu 2.2. v Praze Kobylisích.
 • SLAVNOST DONA BOSKA bude v neděli 3.2. v našem kostele.

OHLÁŠKY na 4. neděli adventní 23.12. 2012

 Děti nezapomeňte si v pondělí 24.12. v 15.00 přinést vyplněnou, vystřiženou a vybarvenou adventní hvězdu a do té doby se naučit zazpívat koledu Pásli ovce Valaši. Kdo bude chtít může si přinést hudební nástroj a pak společně zazpívat a zahrát Ježíškovi v kostele spolu ze scholou.

 Na stolku s dary je seznam na hlídání u jesliček na 25.12. od 13.00 do 17.00. Zájemci, zapište se.

SPORT – až po novém roce ve středu 2.1. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ není příští pátek, ale bude až pátek 4.1. v 16.00 na faře.

1. PÁTEK V MĚSÍCI 4.1. bude mše sv. v 18.00 v kostele.

 PLES POČERNICKÝCH FARNOSTÍ proběhne už za měsíc v pátek 4.1. 2013 v 19.00 v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. Lístky jsou k dispozici v sakristii, můžou být vhodným dárkem na Vánoce. Plakátek s informacemi visí na nástěnce u východu z kostela.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA bude od středy 2.1. do neděle 13.1. Koledníci hlašte se M. Krňávkové a zapisujte se na seznam na stolečku s dary. Budeme chodit po Dolních Počernicích a dělat radost malým i velkým a vybírat při tom peníze na potřebné. Podrobnosti o sbírce najdete na nástěnce vzadu v kostele.

 K rozebrání je buletin CENTRA DON BOSCO, informační zdroj občanského sdružení založeného salesiány v Pardubicích. Od r. 2005 dlouhodobě a systematicky připravuje mladé lidi vyrůstající v ústavní výchově, aby úspěšně zvládli přechod do samostatného života. Za každou podporu tým CENTRA předem děkuje.

 

OHLÁŠKY na 3. neděli adventní 16.12. 2012

 • FARNÍ A KAKAO je tuto neděli na faře po druhé mši svaté.
 • SPORT – ve středu 19.12. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ není příští pátek, ale bude až pátek 4.1. v 16.00 na faře.
 • 1. PÁTEK V MĚSÍCI 4.1. bude mše sv. v 18.00 v kostele.
 • PLES DOLNOPOČERNICKÝCH FARNOSTÍ proběhne už za měsíc v pátek 4.1. 2013 v 19.00 v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. Lístky jsou k dispozici v sakristii, můžou být vhodným dárkem na Vánoce. Plakátek s informacemi visí na nástěnce u východu z kostela.
 • Děti nezapomeňte si v pondělí 24.12. v 15.00 přinést vyplněnou, vystřiženou a vybarvenou adventní hvězdu a do té doby se naučit zazpívat koledu Pásli ovce Valaši. Kdo bude chtít může si přinést hudební nástroj a pak společně zazpívat a zahrát Ježíškovi v kostele spolu ze scholou.
 • TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA bude od středy 2.1. do neděle 13.1. Koledníci hlašte se M. Krňávkové a zapisujte se na seznam na stolečku s dary. Budeme chodit po Dolních Počernicích a dělat radost malým i velkým a vybírat při tom peníze na potřebné. Podrobnosti o sbírce najdete na nástěnce vzadu v kostele.

OHLÁŠKY PRO 2.NEDĚLI ADVENTNÍ  9.12.2012

 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli po obou mších sv.
 • SPORT – ve středu 12.12. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 14.12. v 16.00 na faře.
 • ÚKLID KOSTELA proběhne v pátek 14.12. od 17.00.
 • FARNÍ AKAKAO bude příští neděli 16.12. po druhé mši sv.
 • PLES DOLNOPOČERNICKÝCH FARNOSTÍ proběhne už za měsíc v pátek 4.1. 2013 v 19.00 v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. Lístky jsou k dispozici v sakristii,můžou být vhodným dárkem na Vánoce. Plakátek s informacemi visí na nástěnce u východu z kostela.
 • Děti nezapomeňte si vzít adventní kalendář ve tvaru hvězdy na stolku vzadu v kostele. Na zadní straně máte hádanky s čísli. Každé číslo odpovídá, číslu datumu v kalendáři. Na každý den máte jednu hádanku a její vyluštění napište do paprsku hvězdy s příslušným číslem. Pokud si budete chtít zkontrolovat svoje správné řešení, pošle svůj email s prosbou o zasílání řešení na email: farnost.dp@atlas.cz a bude vám z ní každý den v 15h zasláno správné řešení. Vyplněnou, vystřiženou a kdo bude chtít, tak i vybarvenou adventní hvězdu přineste 24.12. v 15 h na vánoční bohoslužbu pro děti.Vaše hvězdy ozdobí vánoční stromek v kostele.

 

 

OHLÁŠKY na 1. neděli adventní 2.12. 2012

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU v pondělí 3.12. ve 20.00 na faře.
 • SPORT – ve středu 5.12. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 7.12. v 16.00 na faře.
 • PEČENÍ PRO DĚTI bude v pátek 7.12. v 17.15 na faře. Budeme péct a zdobit vánoční zvonky, které si budete moct prohlédnout na farním kafi a kakau. Děti si je po výstavě odnesou domů a nebo snědí společně na farním kakau. S sebou si přineste pracovní oblečení a dobrou náladu.
 • 1. PÁTEK V MĚSÍCI 7.12. bude mše sv. v 18.00 v kostele.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA se uskuteční v sobotu 8.12. v 9.00 na faře. Povede ji P.Čáp na téma: O Boží otcovské lásce. Oběd je součástí duchovní obnovy. Zájemci se mohou zapsat na stolku s dary.
 • ÚKLID KOSTELA proběhne v pátek 14.12. od 17.00.
 • BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ Z ITÁLIE je tuto neděli na faře. Cena za oblečení je dobrovolná. Případný výtěžek z burzy půjde na opravu varhan.
 • Děti nezapomeňte si vzít adventní kalendář ve tvaru hvězdy na stolku vzadu v kostele. Na zadní straně máte hádanky s čísli. Každé číslo odpovídá, číslu datumu v kalendáři. Na každý den máte jednu hádanku a její vyluštění napište do paprsku hvězdy s příslušným číslem. Pokud si budete chtít zkontrolovat svoje správné řešení, pošle svůj email s prosbou o zasílání řešení na email: farnost.dp@atlas.cz a bude vám z ní každý den v 15h zasláno správné řešení. Vyplněnou, vystřiženou a kdo bude chtít, tak i vybarvenou adventní hvězdu přineste 24.12. v 15 h na vánoční bohoslužbu pro děti.Vaše hvězdy ozdobí vánoční stromek v kostele.

OHLÁŠKY na 33.neděli v mezidobí 18.11. 2012

 • SPORT – ve středu 21.11. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 23.11. v 16.00 na faře.
 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 18.11. po druhé mši svaté.
 • BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ Z ITÁLIE je tuto neděli na faře a pak každou další neděli. Cena za oblečení je dobrovolná. Případný výtěžek z burzy půjde na opravu varhan.
 • Děti nezapomeňte si vzít adventní kalendář ve tvaru hvězdy na stolku vzadu v kostele. Na zadní straně máte hádanky s čísli. Každé číslo odpovídá, číslu datumu v kalendáři. Na každý den máte jednu hádanku a její vyluštění napište do paprsku hvězdy s příslušným číslem. Pokud si budete chtít zkontrolovat svoje správné řešení, pošle svůj email s prosbou o zasílání řešení na email: farnost.dp@atlas.cz a bude vám z ní každý den v 15h zasláno správné řešení. Vyplněnou, vystřiženou a kdo bude chtít, tak i vybyrvenou adventní hvězdu přineste 24.12. v 15 h na vánoční bohosluslužbu pro děti.Vaše hvězdy ozdobí vánoční stromek v kostele.
 • Další úkol pro děti na neděli 15.12. Nezapomeňte vybarvit a přinést správnou variantu ze dvou možností napsaných na kartičkách, které vám dal svatý Lazar.
 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY proběhne ve čtvrtek 22.11. v 19.00 na faře.

OHLÁŠKY na 32.neděli v mezidobí 11.11. 2012

 • SPORT – ve středu 14.11. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 16.11. v 16.00 na faře.
 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 11.11. po obou mších svatých.
 • FARNÍ AKAKAO bude příští neděli 18.11. po druhé mši svaté.
 • Děti nezapomeňte si přinést úkol na příští neděli 18.11.: vybarvený obrázek sv.Floriána.
 • SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY proběhne ve čtvrtek 22.11. v 19.00 na faře.
 • BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ Z ITÁLIE proběhne příští neděli na faře a pak každou další neděli. Cena za oblečení je dobrovolná. Případný výtěžek z burzy půjde na opravu varhan.
 • Návrhy na logo naší farnosti byly spočítány. Logo č.1 získalo 49hlasů, logo č.6 získalo 38. Vítězem hlasování se stává logo č.1.

OHLÁŠKY na 31.neděli v mezidobí 4.11. 2012

 

 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 5.11. ve 20.00 na faře.
 • SPORT – ve středu 7.11. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v pátek 9.11. v 16.00 na faře.
 • SCHŮZKA MINISTRANTŮ pozor změna!! bude v sobotu 10.11. setkáme se v 8.45 na nástupišti metra Malostranská a pak společně pojedeme do Arcibiskupského paláce, kde se bude konat arcidiecézní setkání ministrantů. Ukončení programu bude v 16.30. Více informací najdete na www.ministranti.apha.cz. Vemte si s sebou vlastní ministranské oblečení a 70 Kč. Součástí setkání je i oběd v sále kardinála Berana a netradiční adrenalinový program v prostorách pražského hradu. Těším se na vás ministranti a doufám, že vás přijde co nejvíc. Zapište se na seznam na stolku s dary. otec Pavel Čáp
 • FARNÍ AKAFE bude příští neděli 11.11. po obou mších svatých.
 • Návrhy na logo naší farnosti byly spočítány. Logo č.1 získalo 49hlasů, logo č.6 získalo 38. Vítězem hlasování se stává logo č.1.

 

 • Arcidiecézní ministrantské setkání

Co: Arcidiecézní setkání pro ministranty

Kdy: v sobotu 10. listopadu 2012

Pro: kluky od oltáře cca od 6 do 30 let

Kde: Arcibiskupský palác a katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Program: 9.30 registrace na recepci arcibiskupského paláce (Hradčanské nám. 16)

10.00 Uvítání v sále kardinála Berana

10.15 Příprava na mši sv. (možnost přistoupit ke Svátosti smíření) v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

11.00 Pontifikální mše sv., hlavním celebrantem bude otec biskup Karel Herbst, obnova ministrantského slibu ve Svatováclavské kapli.

12.30 Oběd v sále kardinála Berana

13.30 Netradiční adrenalinový program v prostorách pražského hradu

16.00 Ukončení v sále kardinála Berana

Co s sebou: Pokud možno vlastní ministrantské oblečení, příspěvek 70,-Kč.

Srdečně vítáni jsou k účasti na mši sv. všichni kněží, jáhni, řeholníci, řeholnice, rodiče i ostatní lidé dobré vůle.

OHLÁŠKY na 30.neděli v mezidobí 28.10. 2012

 • DOPOLÍ si můžete vzít na stolku s dary.
 • SPORT – ve středu 31.10. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • 1.11. na Slavnost všech svatých nebude mše svatá.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne v pátek 2.11. v 16.00 na faře.
 • V pátek 2.11. je Památka všech věrných zemřelých. V 17.30 hodin bude dušičková pobožnost na hřbitově, přineste si, prosím, kancionál a svíčku. Mše svatá bude v kostele 18.00. Dále bude v kostele po skončení mše sv. možnost svátosti smíření.
 • SCHŮZKA MINISTRANTŮ pozor změna!! bude v sobotu 10.11. setkáme se v 8.45 na nástupišti metra Malostranská a pak společně pojedeme do Arcibiskupského paláce, kde se bude konat arcidiecézní setkání ministrantů. Ukončení programu bude v 16.30. Více informací najdete na www.ministranti.apha.cz. Vemte si s sebou vlastní ministranské oblečení a 70 Kč. Součástí setkání je i oběd v sále kardinála Berana a netradiční adrenalinový program v prostorách pražského hradu. Těším se na vás ministranti a doufám, že vás přijde co nejvíc. otec Pavel Čáp
 • Návrhy na logo naší farnosti byly spočítány. Jsou dva vítězné návrhy, které najdete na nástěnce u mříže. Je tedy potřeba hlasovat ještě jednou. Každý bude hlasovat pouze jednou a na svůj hlasovací lístek s číslem loga napíše čitelně své příjmení. Nepodepsané lístky budou neplatné!!!Na stolku vzadu je žlutá krabice, do které je možno vhodit vybraný návrh loga do konce října !!!! Hlasovací lístky a propisky jsou v košíku vedle žluté krabice. Tuto neděli končí hlasování, máte poslední možnost dát svůj hlas vybranému logu.

 

OHLÁŠKY na 29.neděli v mezidobí 21.10. 2012

 • DOPOLÍ si můžete vzít na stolku s dary.
 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli po DRUHÉ mši svaté. Všichni jste srdečně zváni!
 • SPORT  – ve středu 24.10. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne v pátek 2.11. v 16.00 na faře.
 • Návrhy na logo naší farnosti byly spočítány. Jsou dva vítězné návrhy, které najdete na nástěnce u mříže. Je tedy potřeba hlasovat ještě jednou. Každý bude hlasovat pouze jednou a na svůj hlasovací lístek s číslem loga napíše čitelně své příjmení. Nepodepsané lístky budou neplatné!!!Na stolku vzadu je žlutá krabice, do které je možno vhodit vybraný návrh loga do konce října!!!! Hlasovací lístky a propisky jsou v košíku vedle žluté krabice.
 • Sbírání plastových víček pro Michalku Laníkovou – děti, před oltářem je plastový kbelík, do kterého můžete plastová víčka od PET lahví přinášet v obětním průvodu. Pomůžete tak jedné hodně nemocné holčičce Michalce, které se za vykoupená víčka koupí speciálně upravená sedačka do auta a další věci. Michalku si můžete prohlédnout na obrázku nádoby, kam budete víčka dávat.
 • Pokud jste se nedostali ve čtvrtek 11.10. benefiční koncert na varhany, můžete si dodatečně zakoupit lístek (120 Kč) nebo benefiční perníčky a tak přispět na opravu varhan. Lístky jsou vzadu na stolku s dary. Peníze si případně můžete rozměnit a vložit je do košíku u lístků. Výtěžek z koncertu po odečtení nákladů na koncert byl 4000,- Kč , protože přišlo málo lidí. Pan starosta nám sdělil, že MČ Praha D.P. uvolnila ze svých finančních prostředků 20000,- Kč na opravu varhan a v budoucnu ještě nějakou částkou přispějeje. Na opravu varhan je vybrána celková částka 71202,- Kč.

OHLÁŠKY na 28.neděli v mezidobí 14.10. 2012

 • DOPOLÍ si můžete vzít na stolku s dary.
 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli po obou mších svatých. Všichni jste srdečně zváni!
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 15.10. ve 20.00 na faře.
 • SPORT  – ve středu 17.10. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ začne v pátek 2.11. v 16.00 na faře.
 • Návrhy na logo naší farnosti byly spočítány. Jsou dva vítězné návrhy, které najdete na nástěnce u mříže. Je tedy potřeba hlasovat ještě jednou. Každý bude hlasovat pouze jednou a na svůj hlasovací lístek s číslem loga napíše čitelně své příjmení. Nepodepsané lístky budou neplatné!!!Na stolku vzadu je žlutá krabice, do které je možno vhodit vybraný návrh loga do konce října!!!! Hlasovací lístky a propisky jsou v košíku vedle žluté krabice.
 • Sbírání plastových víček pro Michalku Laníkovou – děti, před oltářem je plastový kbelík, do kterého můžete plastová víčka od PET lahví přinášet v obětním průvodu. Pomůžete tak jedné hodně nemocné holčičce Michalce, které se za vykoupená víčka koupí speciálně upravená sedačka do auta a další věci. Michalku si můžete prohlédnout na obrázku nádoby, kam budete víčka dávat.
 • Pokud jste se nedostali ve čtvrtek 11.10. benefiční koncert na varhany, můžete si dodatečně zakoupit lístek (120 Kč) nebo benefiční perníčky a tak přispět na opravu varhan. Lístky jsou vzadu na stolku s dary. Peníze si případně můžete rozměnit a vložit je do košíku u lístků. Výtěžek z koncertu po odečtení nákladů na koncert byl 4000,- Kč , protože přišlo málo lidí. Pan starosta nám sdělil, že MČ Praha D.P. uvolnila ze svých finančních prostředků 20000,- Kč na opravu varhan a v budoucnu ještě nějakou částkou přispějeje. Na opravu varhan je vybrána celková částka 71202,- Kč.

OHLÁŠKY na 27.neděli v mezidobí 7.10. 2012

 • DOPOLÍ čerstvě vytištěné si můžete vzít na stolku s dary.
 • SPORT – ve středu 10.10. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ : rodiče, kteří mají zájem o přípravu svých dětí na první svaté přijímání, ať se hlásí P. P. Čápovi a nebo M. Krňávkové. Rodiče zájemců se sejdou tuto neděli 7.10. po druhé mši svaté na faře, kde bude po domluvě stanoven termín setkání.
 • Návrhy na logo naší farnosti byly spočítány. Jsou dva vítězné návrhy, které najdete na nástěnce u mříže. Je tedy potřeba hlasovat ještě jednou. Každý bude hlasovat pouze jednou a na svůj hlasovací lístek s číslem loga napíše čitelně své příjmení. Nepodepsané lístky budou neplatné!!!Na stolku vzadu je žlutá krabice, do které je možno vhodit vybraný návrh loga do konce října!!!! Hlasovací lístky a propisky jsou v košíku vedle žluté krabice.
 • BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU VARHAN už tento čtvrtek 11.10. v 19.00 v našem kostele. Vystoupí soubor Cantus Fimus z jižních Čech se svým repertoárem renesanční a barokní hudby.Více si o souboru můžete přečíst na stolku s dary a nebo na www.cantusfirmus. Celý výtěžek akce půjde na opravu varhan. Všechny vás srdečně zveme na tuto akci a také vás prosíme o pomoc s její propagací. Plakátky vám můžeme poslat elektronicky a nebo si je můžete vzít přímo v kostele na stolku s dary.
 • Sbírání plastových víček pro Michalku Laníkovou – děti, před oltářem je plastový kbelík, do kterého můžete plastová víčka od PET lahví přinášet v obětním průvodu. Pomůžete tak jedné hodně nemocné holčičce Michalce, které se za vykoupená víčka koupí speciálně upravená sedačka do auta a další věci. Michalku si můžete prohlédnout na obrázku nádoby, kam budete víčka dávat.

 

OHLÁŠKY na 26.neděli v mezidobí 30.9. 2012

 • Tuto neděli 30.9. je svatováclavská sbírka na církevní školství.
 • SPORT začíná– ve středu 3.10. se hraje fotbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích. Přijďte si zasportovat!
 • První pátek v měsíci 5.10. bude mše sv. v 18.00 v kostele.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ : rodiče, kteří mají zájem o přípravu svých dětí na první svaté přijímání, ať se hlásí P. P. Čápovi a nebo M. Krňávkové. Rodiče zájemců se sejdou v neděli 7.10. po druhé mši svaté na faře, kde bude po domluvě stanoven termín setkání.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ je tuto neděli 30.9. Prosíme o zasílání vašich příspěvků na dopoli@email.cz. Dopolí vyjde v neděli 7.10.
 • Návrhy na logo naší farnosti jsou vystavena v kostele a je možno hlasovat o nejlepší návrh naposledy tuto neděli!! Na stolku s dary je nádoba, do které je možno vhodit vybraný návrh loga.
 • BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU VARHAN se uskuteční ve čtvrtek 11.10. v 19.00 v našem kostele. Vystoupí soubor Cantus Fimus z jižních Čech se svým repertoárem renesanční a barokní hudby.Více si o souboru můžete přečíst na stolku s dary a nebo na www.cantusfirmus. Celý výtěžek akce půjde na opravu varhan. Všechny vás srdečně zveme na tuto akci a také vás prosíme o pomoc s její propagací. Plakátky vám můžeme poslat elektronicky a nebo si je můžete vzít přímo v kostele na stolku s dary.
 • Sbírání plastových víček pro Michalku Laníkovou – děti, před oltářem je plastový kbelík, do kterého můžete plastová víčka od PET lahví přinášet v obětním průvodu. Pomůžete tak jedné hodně nemocné holčičce Michalce, které se za vykoupená víčka koupí speciálně upravená sedačka do auta a další věci. Michalku si můžete prohlédnout na obrázku nádoby, kam budete víčka dávat.

OHLÁŠKY na 24.neděli v mezidobí 16.9. 2012

 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 16.9. po druhé mši sv.
 • Dnešní nedělní akce na Chvalech: ve 14 hod. vystoupí Ztracená kapela (autoři písniček „Zpíváme si písničku“), v 15 hod. na vás čeká nafukovací hrad a horolezecká stěna.
 • ÚKOL PRO DĚTI na příště : vybarvený a podepsaný svůj komín s čapím hnízdem přineste v neděli 21.10. Úkol najdete vzadu na stolku s dary a nebo na našem webu v rubrice dětské bohoslužby.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ : rodiče, kteří mají zájem o přípravu svých dětí na první svaté přijímání, ať se hlásí P. P. Čápovi a nebo M. Krňávkové.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ je do 30.9. Prosíme o zasílání vašich příspěvků na dopoli@email.cz. Dopolí vyjde v neděli 7.10.
 • Návrhy na logo naší farnosti jsou vystavena v kostele a je možno hlasovat o nejlepší návrh do konce září. Na stolku s dary je nádoba, do které je možno vhodit vybraný návrh loga.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná v pátek 28.9. Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5.15 a ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15. V zámku v Brandýse v 9.15 požehná pěším poutníkům kardinál Duka. Bude zde možnost využití sociálního zázemí zámku, malé občerstvení, obdržíme brožurky Svatováclavské pouti..a další. Bude pro nás také (protože přijdeme těsně před 10.h.) rezervováno místo na náměstí.

OHLÁŠKY na 23.neděli v mezidobí 9.9. 2012

 

 • FARNÍ (A)KAFÉ bude tuto neděli 9. 9. Těšíme na vás a na vaše dobroty.
 • FARNÍ AKAKAO je příští v neděli 16.9. po druhé mši sv.
 • ÚKOL PRO DĚTI NA PŘÍŠTÍ NEDĚLI 16.9. : nezapomeňte si přinést svého afrikána, o kterého jste se měly přes prázdniny starat.
 • PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ : rodiče, kteří mají zájem o přípravu svých dětí na první svaté přijímání, ať se hlásí P. P. Čápovi a nebo M. Krňávkové.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ je do 30.9. Prosíme o zasílání vašich příspěvků na dopoli@email.cz Dopolí vyjde v neděli 7.10.
 • Návrhy na logo naší farnosti jsou vystavena v kostele a je možno hlasovat o nejlepší návrh do konce září. Na stolku s dary je nádoba, do které je možno vhodit vybraný návrh loga.
 • POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI  se koná v pátek 28.9. Sraz všech zájemců, kteří chtějí jít společně pěšky, je u kostela v Dolních Počernicích v 5.15 a ve Chvalech u kostela sv. Ludmily v 6.15. V zámku v Brandýse v 9.15 požehná pěším poutníkům kardinál Duka. Bude zde možnost využití sociálního zázemí zámku, malé občerstvení, obdržíme brožurky Svatováclavské pouti..a další. Bude pro nás také (protože přijdeme těsně před 10.h.) rezervováno místo na náměstí.

 

 

OHLÁŠKY na 21.neděli v mezidobí

 • Nedělní mše sv. je od příští neděle 2.9. v 8.30 a v 10.00!!
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 3.9. ve 20.00 na faře.
 • PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI se sejde ve čtvrtek 6.9. v 19.00 na faře.
 • Mše sv. na první pátek v měsíci bude 7.9. v 18.00 v kostele.
 • Návrhy na loga naší farnosti jsou vystavena od neděle 8.7. v kostele a je možno hlasovat o nejlepší návrh.Na stolku s dary je nádoba, do které je možno vhodit vybraný návrh loga.

OHLÁŠKY ČERVENEC- SRPEN

 • Nedělní mše sv. bude o prázninách od neděle 1.7. pouze v 8.30!
 • Mše sv. na první pátky v měsíci o prázdninách nebudou!
 • Návrhy na loga naší farnosti budou vystavena v neděli 8.7. v kostele a bude možno hlasovat o nejlepší návrh.
 • Magnetky za 50 Kč, jejichž prodej slouží k podpoře 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou /14.8- 19.8./ si můžete koupit v zadu v kostele.
 • V neděli 19.8. bude POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v našem kostele. Zahájení programu je v 8.30 Modlitbou růžence. Dále je v programu Slavná mše svatá v 9.00, občerstvení za kostelem, výstav a krátká adorace Nejsvětější Svátosti oltářní, svátostné požehnání a na závěr ve 12 h modlitba Anděl Páně. Zbožná účast je za obvyklých podmínek obdařena získáním plnomocných odpustků. Prosíme o pomoc s přípravou pouti a její realizací. Dobrovolníci, kteří by mohli pomoci v sobotu 18.8. a nebo 19.8., ať se hlásí M. Krňávkové. Také prosíme o přípravu pohoštění sladkého i slaného. Předem srdečně děkujeme!
 • POZOR!!Protože se u vstupních dveří fary bude měnit zámek, ať se přihlásí M. Krňávkové co nejdříve ti, kdo mají klíče od vstupních dveří a rádi by obdrželi nový.

OHLÁŠKY 24.6 – 30.6.

 • SPORT – ve středu 27.6. se hraje fotbal venku ve 20.00 v areálu ZŠ v Dolních Počernicích.Přineste si vhodnou obuv!! Poslední sport v tomto školní roce.
 • V pátek 29.6. bude mše sv. na slavnost sv. Petra a Pavla v 18.00 v kostele.
 • V kterém místě by měla být v budoucnu sloužena mše sv. – zda v presbytáři u původního kamenného oltáře (v prostoru opravených fresek), nebo v hlavní lodi u dnešního dřevěného oltáře (blíže k lavicím)? Prosíme, aby každý, kdo by v této věci rád uplatnil svůj názor, se vyjádřil písemně do dneška 25.6.2012 buďto emailem na adresu farnost.dp@atlas.cz nebo prostřednictvím schránky v kostele popř.poštovní schránky na faře.K tomuto vyjádření je možno připojit názor i na další součásti liturgického prostoru, které bychom řešili následně. Prosíme vás, aby vaše názory byly podepsané.
 • Nedělní mše sv. bude o prázninách pouze v 8.30!
 • Magnetky za 50 Kč, jejichž prodej slouží k podpoře 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou /14.8- 19.8./ si můžete koupit v zadu v kostele.
 • SOUTĚŽ O LOGO FARNOSTI – pomozte nám navrhnout logo naší farnosti. Návrhy budou zveřejněny a návrh s největším počtem hlasů se stane logem naší farnosti. Návrhy můžete posílat emailem na adresu farnost.dp@atlas.cz nebo přinést do kostela a dát je do sakristie do konce června.
 • V neděli 19.8. bude POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v našem kostele. Zahájení programu je v 8.30 Modlitbou růžence. Dále je v programu Slavná mše svatá v 9.00, občerstvení za kostelem, výstav a krátká adorace Nejsvětější Svátosti oltářní, svátostné požehnání a na závěr ve 12 h modlitba Anděl Páně. Zbožná účast je za obvyklých podmínek obdařena získáním plnomocných odpustků. Prosíme o pomoc s přípravou pouti a její realizací. Dobrovolníci, kteří by mohli pomoci v sobotu 18.8. a nebo 19.8., ať se hlásí M. Krňávkové. Také prosíme o přípravu pohoštění sladkého i slaného. Předem srdečně děkujeme!
 • POZOR!!Protože se u vstupních dveří fary bude měnit zámek, ať se přihlásí M. Krňávkové co nejdříve ti, kdo mají klíče od vstupních dveří a rádi by obdrželi nový.

OHLÁŠKY na 11.neděli v mezidobí 17.6. 2012

 

 • SPORT – ve středu 20.6. se hraje fotbal a volejbal venku, florbal v tělocvičně ve 20.00 v areálu ZŠ v Dolních Počernicích.Přineste si vhodnou obuv!!
 • V kterém místě by měla být v budoucnu sloužena mše sv. – zda v presbytáři u původního kamenného oltáře (v prostoru opravených fresek), nebo v hlavní lodi u dnešního dřevěného oltáře (blíže k lavicím)? Prosíme, aby každý, kdo by v této věci rád uplatnil svůj názor, se vyjádřil písemně do 25.6.2012 buďto emailem na adresu farnost.dp@atlas.cz nebo prostřednictvím schránky v kostele popř.poštovní schránky na faře.K tomuto vyjádření je možno připojit názor i na další součásti liturgického prostoru, které bychom řešili následně. Prosíme vás, aby vaše názory byly podepsané.
 • FARNÍ AKAKAO je tuto neděli 17.6. po druhé mši svaté na faře.
 • Magnetky za 50 Kč, jejichž prodej slouží k podpoře 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou /14.8- 19.8./ si můžete koupit v zadu v kostele.
 • SOUTĚŽ O LOGO FARNOSTI – pomozte nám navrhnout logo naší farnosti. Návrhy budou zveřejněny a návrh s největším počtem hlasů se stane logem naší farnosti. Návrhy můžete posílat emailem na adresu farnost.dp@atlas.cz nebo přinést do kostela a dát je do sakristie do konce června.
 • SPOLEČENSTVÍ, kde je možné seznámit se salesiány, salesiánskými spolupracovníky a salesiánskou spiritualitou, je otevřené všem, kdo o něj mají zájem. Bližší informace vám podá Petr Bechyňák.
 • Vikariátní setkání se uskuteční ve čtvrtek v 9.30 na faře.Prosíme naše farníky o upečení sladkého pohoštění pro setkání kněží z našeho vikariátu.Občerstvení můžete přinést na faru ve středu večer a nobo ve čtvrtek ráno. Předem děkujeme.

 

OHLÁŠKY na 6. neděli velikonoční 13. 5. 2012

 • MÁJOVÁ POBOŽNOST se bude konat 15min. před každou květnovou nedělní mší sv. /desátek růžence + myšlenka o P.M./.
 • FARNÍ AKAFE je tuto neděli 13.5. po obou mších sv.
 • PŘÍPRAVA NA DĚTSKOU BOHOSLUŽBU bude v pondělí 14.5. ve 20.00 na faře.
 • SPORT – ve středu 16.5. se hraje florbal ve 20.00 v tělocvičně ZŠ v Dolních Počernicích.
 • Ve čtvrtek 17.5. bude mše sv. v kostele v 18.00, po ní bude následovat modlitba u soch sv. Jana Nepomuckého v Dolních Počernicích.
 • POUŤ FARNOSTI k trapistkám do Poličan se uskuteční v sobotu 19.5. Cena na osobu bude 250,- Kč/dospělí, 150,- Kč/děti, pojedeme autobusem. Sraz v kostele v 8.30. Vzadu v kostele je seznam pro zájemce s podrobným programem.
 • Kdo má zájem zůčastnit se diskuse o úpravách liturgického prostoru v našem kostele, ať přijde ve čtvrtek 7.6. na mši sv. v 18.00 , po které proběhne setkání ohledně této problematiky.
 • UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ DO DOPOLÍ je do středy 13.6. Prosíme o zasílání vašich příspěvků na dopoli@email.cz. Dopolí vyjde na Květnou neděli 17.6.
 • BRIGÁDA na farní zahradě bude v sobotu 16.6. od 9.00. Prosíme dobrovolníky, aby se napsali na seznam na stolku s dary.
 • Magnetky za 50 Kč, jejichž prodej slouží k podpoře 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou /14.8- 19.8./ si můžete koupit v zadu v kostele.
 • SOUTĚŽ O LOGO FARNOSTI – pomozte nám navrhnout logo naší farnosti. Návrhy budou zveřejněny a návrh s největším počtem hlasů se stane logem naší farnosti. Návrhy můžete posílat emailem na adresu farnost.dp@atlas.cz nebo přinést do kostela a dát je do sakristie do konce června.
Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti