SPORT VE ŠK. ROCE 2016/2017

KDY: pravidelně každou středu kromně prázdnin od 20.00 – 21.30

KDE: v tělocvičně ZŠ Dolní Počernice

SPORT: Všichni jste srdečně zváni na florbal i fotbal.

 

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti