• SPORT – ve středu 13.3. není, jsou prázdniny.
  • FARNÍ A KAFE je tuto neděli 13.3. po obou mších svatých. Přinesené dobroty z vašich kuchyní budou náležitě oceněny a snědeny!!
  • Děti, nezapomeňte si na příští neděli přinést šátek a izolepu!!
  • PŘEDVELIKONOČNÍ ÚKLID KOSTELA bude v pátek 25.3. od 18.00. Přijďte pomoct s úklidem.
  • AKTUALIZACE SVÁTKŮ A NAROZENIN Prosíme všechny zájemce , kteří chtějí, aby se připomínalo datum jejich svátku a narozenin při     ohláškách v kostele, aby si vyhledali své datum v seznamu na stolku s dary a potvrdili správnost údajů a   souhlas svým podpisem.
  • POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA je v sobotu 2.4. od 9.00 -13.00 na téma: hlubší pohled na svátost smíření a povede ji P. P. Čáp. Ve 13.00 se bude podávat společný oběd. Zapisujte se na seznam, který je na stolku s dary.
  • POSTNÍ ÚKOL PRO DĚTI: vem si na stolku s dary postní kalendář a vybarvený a vystřižený ho přineseš 17.4. na květnou neděli. Podrobnosti najdeš na nástěnce – ovoce Ducha svatého. Postní kalendář je také ke stažení na našich webových stránkách: www.farnost-dolni-pocernice.cz v rubrice dětské bohoslužby.
  • VYHODNODNOCENÍ NÁVRHU IKONY PANNY MARIEbude 7.4. na schůzce pastorační rady, která se sejde v 19.00 u Kvaltinů. Kdo se bude chtít jednání zúčastnit, je srdečně vítán. IkonyPannyMarie[Clearscan] jsou ke stažení na webových stránkách farnosti rubrice ohlášky.
  • FARNÍ POUŤ DO KONČIN U LITOMYŠLE se bude konat v sobotu 21.5. Pojedeme se podívat do Litomyšle, tam kde v sočasné době působí náš bývalý administrátor P. P. Hertl a navštívíme nedaleké poutní místo Končiny.

Komentáře uzavřeny.

Spojte se s námi
Přehrajte si nedělní mši
youtube farnosti